MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

O00-O08

Gravidita končiaca potratom

O09-O09

Trvanie gravidity

O10-O16

Edémy, proteinúria a artériová hypertenzia v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí

O20-O29

Iné choroby matky súvisiace najmä s graviditou

O20

Krvácanie vo včasnej gravidite
Haemorrhagia in graviditate initiali

O20.0

Hroziaci potrat (abortus imminens)
Abortus imminens

O20.8

Iné krvácanie vo včasnej gravidite
Haemorrhagia in graviditate initiali alia

O20.9

Krvácanie vo včasnej gravidite, bližšie neurčené
Haemorrhagia in graviditate initiali non specificata

O21

Nadmerné vracanie v gravidite
Hyperemesis in graviditate

O21.0

Hyperemesis gravidarum mierneho stupňa
Hyperemesis gravidae mitis

O21.1

Hyperemesis gravidarum s poruchou vnútorného prostredia
Hyperemesis gravidae cum disordine metabolico

O21.2

Neskoré vracanie v gravidite
Vomitus gravidae tardus

O21.8

Iné vracanie, komplikujúce graviditu
Hyperemesis gravidae complicata alia

O21.9

Vracanie počas gravidity, bližšie neurčené
Hyperemesis gravidae, non specificata

O22

Žilové choroby ako komplikácie v gravidite
Complicationes venarum gravidae

O22.0

Varixy dolných končatín v gravidite
Varicaes extremitatis inferioris gravidae

O22.1

Varixy pohlavných orgánov v gravidite
Varices genitaliorum gravidae

O22.2

Povrchová tromboflebitída v gravidite
Trombophlebitis gravidae superficialis

O22.3

Hĺbková flebotrombóza v gravidite
Thrombophlebitis gravidae profunda

O22.4

Hemoroidy v gravidite
Haemorrhoides gravidae

O22.5

Trombóza mozgových žíl v gravidite
Thrombosis venarum cerebri gravidae

O22.8

Iné žilové choroby ako komplikácie v gravidite
Complicationes venarum gravidae aliae

O22.9

Žilová choroba ako komplikácia v gravidite, bližšie neurčená
Complicatio venarum gravidae, non specificata

O23

Infekcia močovopohlavných orgánov v gravidite
Infectiones tractus urogenitalis in graviditate

O23.0

Infekcia obličiek v gravidite
Pyelonephritis in graviditate

O23.1

Infekcia močového mechúra v gravidite
Cystitis in graviditate

O23.2

Infekcia močovej rúry v gravidite
Urethritis in graviditate

O23.3

Infekcia iných častí močovej sústavy v gravidite
Infectiones partium tractus urinarii aliarum in graviditate

O23.4

Infekcia močovej sústavy v gravidite, bližšie neurčená
Infectiones tractus urinarii in graviditate, non specificatae

O23.5

Infekcia pohlavných orgánov v gravidite
Infectiones tractus genitalis in graviditate

O23.9

Iná a bližšie neurčená infekcia močovopohlavných orgánov v gravidite
Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et non specificata

O24

Diabetes mellitus v gravidite
Diabetes mellitus in graviditate

O24.0

Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 1 (diabetes mellitus primárne závislý od inzulínu)
Diabetes mellitus praeexistens, insulinum-dependens

O24.1

Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 2 (diabetes mellitus primárne nezávislý od inzulínu)
Diabetes mellitus praeexistens, non-insulinum-dependens

O24.2

Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
Diabetes mellitus praeexistens malnutritionalis

O24.3

Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, bližšie neurčený
Diabetes mellitus praeexistens, non specificatus

O24.4

Diabetes mellitus so vznikom v gravidite
Diabetes mellitus in graviditate ortus

O24.9

Diabetes mellitus v gravidite, bližšie neurčený
Diabetes mellitus in graviditate, non specificatus

O25

Podvýživa v gravidite
Malnutritio gravidae

O26

Starostlivosť o matku pre iné stavy súvisiace najmä s graviditou
Curatio matris propter alias conditiones praedominantes coniunctas cum graviditate

O26.0

Nadmerný hmotnostný prírastok v gravidite
Auctus ponderis corporalis in graviditate enormis

O26.1

Malý hmotnostný prírastok v gravidite
Auctus ponderis corporalis in graviditate parvus

O26.2

Starostlivosť o gravidnú ženu pri habituálnom potrácaní
Curatio feminae propter abortum spontaneum antecedentem

O26.3

Ponechaná vnútromaternicová antikoncepčná pomôcka v gravidite
Spira contraceptiva intrauterina in graviditate retenta

O26.4

Herpes gestationis
Herpes gestationalis

O26.5

Syndróm artériovej hypotenzie matky
Hypotensio arterialis gravidae

O26.6

Choroba pečene v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí
Disordines hepatis in graviditate, partu et puerperio

O26.7

Subluxácia symphysis ossis pubis v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí
Subluxatio pubis in graviditate, partu et puerperio

O26.8-

Iné stavy súvisiace s graviditou, bližšie určené

O26.81

Choroba obličiek súvisiaca s graviditou

O26.82

Syndróm karpálneho tunela počas gravidity

O26.83

Periférna neuritída počas gravidity

O26.88

Iné stavy súvisiace s graviditou, bližšie určené

O26.9

Stav súvisiaci s graviditou, bližšie neurčený
Status cum graviditate coniunctus, non specificatus

O28

Abnormálny nález pri prenatálnom skríningu matky
Status matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.0

Abnormálny hematologický nález v prenatálnom skríningu matky
Status haematologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.1

Abnormálny biochemický nález v prenatálnom skríningu matky
Status biochemicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.2

Abnormálny cytologický nález v prenatálnom skríningu matky
Status cytologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.3

Abnormálny ultrazvukový nález v prenatálnom skríningu matky
Status ultrasonorus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.4

Abnormálny rádiologický nález v prenatálnom skríningu matky
Status radiologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.5

Abnormálny chromozómový a genetický nález v prenatálnom skríningu matky
Status chromosomaticus et geneticus abnormalis, proba antenatali detectus

O28.8

Iný abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky
Status matris abnormalis, proba antenatali detectus, alius

O28.9

Abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky, bližšie neurčený
Status matris abnormalis, proba antenatali detectus, non specificatus

O29

Komplikácie anestézie v gravidite
Complicationes anaesthesionales, per graviditatem

O29.0

Pľúcne komplikácie anestézie v gravidite
Complicationes pulmonales anaesthesionales, per graviditatem

O29.1

Srdcové komplikácie anestézie v gravidite
Complicationes cardiacae anaesthesionalis, per graviditatem

O29.2

Komplikácie centrálnej nervovej sústavy v spojení s anestéziou v gravidite
Complicationes systematis nervosi centralis anaestesionales, per graviditatem

O29.3

Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v gravidite
Reactio toxica ad anaestesiam localem, per graviditatem

O29.4

Bolesť hlavy po spinálnej a epidurálnej anestézii v gravidite
Cephalea propter anesthesiam spinalem et epiduralem, per graviditatem

O29.5

Iná komplikácia spinálnej a epidurálnej anestézie v gravidite
Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, per graviditatem, aliae

O29.6

Neúspešná alebo sťažená intubácia v gravidite
Intubatio inefficax sive difficile facta, per graviditatem

O29.8

Iné komplikácie anestézie v gravidite
Complicationes anaestesionales, per graviditatem, aliae

O29.9

Komplikácia anestézie v gravidite, bližšie neurčená
Complicatio anaesthesionalis, per graviditatem, non specificata

O30-O48

Starostlivosť o matku so zameraním na plod, amniovú dutinu a na možné komplikácie pri pôrode

O60-O75

Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu

O80-O84

Pôrod

O85-O92

Komplikácie vyskytujúce sa najmä v šestonedelí

O94-O99

Iné chorobné stavy v gravidite, pôrode a šestonedelí, nezatriedené inde

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.