MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

P00-P04

Poškodenie plodu a novorodenca chorobami matky a komplikáciami gravidity, pôrodnej činnosti a pôrodu

P05-P08

Poruchy súvisiace s dĺžkou gravidity a s vývinom plodu

P10-P15

Poranenia pri pôrode

P20-P29

Choroby špecifické pre perinatálne obdobie

P35-P39

Infekcie špecifické pre perinatálne obdobie

P35

Vrodená vírusová choroba
Infectiones virales congenitae

P35.0

Rubeolová embryopatia
Syndroma rubeolae congenitae

P35.1

Vrodená cytomegalovírusová infekcia
Infectio cytomegaloviralis congenita

P35.2

Vrodená infekcia vírusom herpes simplex
Infectio herpesviralis [herpes simplex] congenita

P35.3

Vrodená vírusová hepatitída
Hepatitis viralis congenita

P35.8

Iná vrodená vírusová choroba
Infectiones virales congenitae aliae

P35.9

Vrodená vírusová choroba, bližšie neurčená
Infectio viralis congenita, non specificata

P36

Baktériová sepsa u novorodenca
Sepsis neonati bacterialis

P36.0

Sepsa u novorodenca, zapríčinená streptokokom zo skupiny B
Sepsis neonati streptococcica, classis B

P36.1

Sepsa u novorodenca, zapríčinená iným a bližšie neurčeným streptokokom
Sepsis neonati per streptococcum alium et non specificatum

P36.2

Sepsa u novorodenca, zapríčinená staphylococcus aureus
Sepsis neonati per Staphylococcum aureum

P36.3

Sepsa u novorodenca, zapríčinená iným a bližšie neurčeným stafylokokom
Sepsis neonati per staphylococcum alium et non specificatum

P36.4

Sepsa u novorodenca, zapríčinená escherichia coli
Sepsis neonati per Escherichiam coli

P36.5

Sepsa u novorodenca, zapríčinená anaeróbnym mikroorganizmom
Sepsis neonati anaerobica

P36.8

Iná baktériová sepsa u novorodenca
Sepsis neonati bacterialis alia

P36.9

Baktériová sepsa u novorodenca, bližšie neurčená
Sepsis neonati bacterialis, non specificata

P37

Iná vrodená infekčná a parazitová choroba
Infectiones et morbi parasitarii congeniti alii

P37.0

Vrodená tuberkulóza
Tuberculosis congenita

P37.1

Vrodená toxoplazmóza
Toxoplasmosis congenita

P37.2

Novorodenecká (diseminovaná) listerióza
Listeriosis neonati disseminata

P37.3

Vrodená malária plasmodium falciparum
Malaria falciparum congenita

P37.4

Iná vrodená malária
Malariae congenitae aliae

P37.5

Kandidóza u novorodenca
Candidiasis neonati

P37.8

Iná vrodená infekčná a parazitová choroba, bližšie určená
Infectiones et morbi parasitarii congeniti alii, specificati

P37.9

Vrodená infekčná alebo parazitová choroba, bližšie neurčená
Infectio et morbus parasitarius congenitus, non specificatus

P38

Omfalitída u novorodenca bez krvácania alebo s miernym krvácaním
Omphalitis neonati cum sive sine haemorrhagia miti

P39

Iná infekcia špecifická pre perinatálne obdobie
Aliae infectiones temporis perinatalis specificae

P39.0

Novorodenecká infekčná mastitída (zápal prsníkov)
Mastitis neonati infectiva

P39.1

Novorodenecká konjunktivitída a dakryocystitída
Coniunctivitis et dacriocystitis neonati

P39.2

Intraamniotická infekcia plodu, nezatriedená inde
Infectio fetus intraamniotica, non alibi clasificata

P39.3

Novorodenecká infekcia močovej sústavy
Infectio tractus urinarii neonati

P39.4

Novorodenecká kožná infekcia
Infectio cutis neonati

P39.8

Iná bližšie určená infekcia špecifická pre perinatálne obdobie
Aliae infectiones temporis perinatalis specificae specificatae

P39.9

Infekcia špecifická pre perinatálne obdobie, bližšie neurčená
Infectio neonati perinatalis specifica, non specificata

P50-P61

Hemoragické a krvné choroby plodu a novorodenca

P70-P74

Prechodné endokrinné a metabolické poruchy špecifické pre plod a novorodenca

P75-P78

Choroby tráviacej sústavy plodu a novorodenca

P80-P83

Choroby postihujúce kožu a reguláciu telesnej teploty plodu a novorodenca

P90-P96

Iné poruchy so vznikom v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.