Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

Q00-Q07

Vrodená chyba nervovej sústavy

Q10-Q18

Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku

Q20-Q28

Vrodená chyba obehovej sústavy

Q30-Q34

Vrodené chyby dýchacích orgánov

Q35-Q37

Rázštep pery a rázštep podnebia

Q38-Q45

Iné vrodené chyby tráviacej sústavy

Q50-Q56

Vrodená chyba pohlavných orgánov

Q60-Q64

Vrodené chyby močovej sústavy

Q65-Q79

Vrodené chyby a deformity svalov a kostí

Q80-Q89

Iná vrodená chyba

Q80

Vrodená ichtyóza
Ichthyosis congenita

Q80.0

Ichthyosis vulgaris
Ichthyosis vulgaris

Q80.1

Ichtyóza viazaná na chromozóm X
Ichthyosis X-connexa

Q80.2

Lamelárna ichtyóza
Ichthyosis lamellosa

Q80.3

Vrodená bulózne ichtyoziformná erytrodermia
Erythoderma ichthyosiforme bullosum congenitum

Q80.4

Ichtyosis congenita gravis [Harlekinfetus]
Fetus ridiculus

Q80.8

Iná vrodená ichtyóza
Ichthyosis congenita alia

Q80.9

Vrodená ichtyóza, bližšie neurčená
Ichthyosis congenita, non specificata

Q81

Bulózna epidermolýza
Epidermolysis bullosa

Q81.0

Jednoduchá bulózna epidermolýza
Epidermolysis bullosa simplex

Q81.1

Letálna bulózna epidermolýza
Epidermolysis bullosa letalis

Q81.2

Dystrofická bulózna epidermolýza
Epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8

Iná bulózna epidermolýza
Epidermolysis bullosa alia

Q81.9

Bulózna epidermolýza, bližšie neurčená
Epidermolysis bullosa, non specificata

Q82

Iná vrodená chyba kože
Malformationes cutis congenitae aliae

Q82.0

Dedičný lymfedém
Lymphoedema hereditarium

Q82.1

Xeroderma pigmentosum
Xeroderma pigmentosum

Q82.2

Mastocytóza
Mastocytosis

Q82.3

Incontinentia pigmenti
Incontinentia pigmenti

Q82.4

Ektodermálna dysplázia (anhidrotická)
Dysplasia ectodematica (anhydrica)

Q82.5

Vrodený nenádorový névus
Naevus non malignus congenitus

Q82.8

Iná vrodená chyba kože, bližšie určená
Malformationes cutis congenitae aliae, specificatae

Q82.9

Vrodená chyba kože, bližšie neurčená
Malformatio cutis congenita, non specificata

Q83

Vrodená chyba prsníka
Malformationes mammae congenitae

Q83.0

Vrodené chýbanie prsníka s chýbajúcou bradavkou
Aplasia mammae et papillae mammillae congenita

Q83.1

Prídavný prsník
Mamma accessoria

Q83.2

Chýbajúca bradavka
Aplasia mamillae

Q83.3

Prídavná bradavka
Mamilla accessoria

Q83.8

Iná vrodená chyba prsníka
Malformationes mammae congenitae aliae

Q83.9

Vrodená chyba prsníka, bližšie neurčená
Malformatio mammae congenita, non specificata

Q84

Iná vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky [integumentum commune]
Malformationes integumenti congenitae aliae

Q84.0

Vrodená alopécia
Alopecia congenita

Q84.1

Vrodené morfologické zmeny vlasov, nezatriedené inde
Dysmorphologiae capilli, non alibi classificatae

Q84.2

Iná vrodená chyba vlasov
Malformationes pilorum congenitae aliae

Q84.3

Anonychia
Anonychia

Q84.4

Vrodená leukonychia
Leukonychia congenita

Q84.5

Zväčšené a hypertrofické nechty
Unguis auctus et hypertrophicus

Q84.6

Iná vrodená chyba nechtov
Malformationes unguium congenitae aliae

Q84.8

Iná vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky,bližšie určená
Malformationes integumenti congenitae aliae, specificatae

Q84.9

Vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky, bližšie neurčená
Malformatio integumenti congenita, non specificata

Q85

Fakomatóza, nezatriedené inde
Phakomatoses, non alibi classificatae

Q85.0

Neurofibromatóza (benígna)
Neurofibromatosis (non maligna)

Q85.1

Tuberózna skleróza
Sclerosis tuberosa

Q85.8

Iná fakomatóza, nezatriedená inde
Phakomatoses aliae, non alibi classificatae

Q85.9

Fakomatóza, bližšie neurčená
Phakomatosis, non specificata

Q86

Syndróm vrodenej chyby, zapríčinený známymi vonkajšími príčinami, nezatriedený inde
Syndromata malformationum congenitarum causis exogenibus notis excitatarum, non alibi classificata

Q86.0

Alkoholový syndróm plodu (dysmorfický)
Syndroma fetus matris alcoholicae

Q86.1

Hydantoínový syndróm plodu
Syndroma fetus hyndantoino laesi

Q86.2

Dysmorfizmus, zapríčinený warfarínom
Dysmorphosis warfarini

Q86.8

Iný syndróm vrodených chýb, zapríčinený známymi vonkajšími príčinami
Syndromata malformationum congenitarum causis exogenibus notis excitatarum alia

Q87

Syndrómy iných bližšie určených vrodených chýb, postihujúci viaceré systémy
Syndromata malformationum systematum multiplicium congenitarum alia, specificata

Q87.0

Syndrómy vrodených chýb postihujúce najmä výzor tváre
Syndromata malformationum congenitarum praesertim faciei

Q87.1

Syndrómy vrodených chýb spojené najmä s nízkym vzrastom
Syndromata malformationum congenitarum, cum praesertim nanosimae

Q87.2

Syndrómy vrodených chýb zahŕňajúce najmä končatiny
Syndromata malformationum congenitarum praesertim extremitatum

Q87.3

Syndrómy vrodených chýb zahŕňajúce skorý nadmerný rast
Syndromata malformationum incermenti enormis praecocis congenitarum

Q87.4

Marfanov syndróm
Syndroma Marfan

Q87.5

Iné syndrómy vrodených chýb s inými zmenami kostí
Syndromata malformationum congenitarum alia, cum mutationibus sceleti aliis

Q87.8

Iné syndrómy vrodených chýb, nezatriedené inde, bližšie určené
Syndromata malformationum congenitarum alia specificata, non alibi classificata

Q89

Iná vrodená chyba, nezatriedená inde
Malformationes congenitae aliae, non alibi classificatae

Q89.0

Vrodená chyba sleziny
Malformationes lienis congenitae

Q89.1

Vrodená chyba nadobličiek
Malformationes glandulae suprarenalis congenitae

Q89.2

Vrodená chyba iných žliaz s vnútorným vylučovaním
Malformatines glandularum endocrinarum aliarum congenitae

Q89.3

Obrátená poloha (situs inversus)
Situs inversus

Q89.4

Spojené (zrastené) dvojčatá
Gemelli conjuncti

Q89.7

Mnohopočetné vrodené chyby, nezatriedené inde
Malformationes multiplices congenitae, non alibi classificatae

Q89.8

Iná vrodená chyba, bližšie určená
Malformationes congenitae aliae, specificatae

Q89.9

Vrodená chyba, bližšie neurčená
Malformatio congenita, non specificata

Q90-Q99

Chromozómové abnormality, nezatriedené inde

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.