MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

S00-S09

Poranenia hlavy

S00

Povrchové poranenie hlavy
Laesio traumatica capitis, superficialis

S00.0-

Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy

S00.00

Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený

S00.01

Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina

S00.02

Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)

S00.03

Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

S00.04

Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)

S00.05

Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie

S00.08

Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné

S00.1

Pomliaždenie mihalnice a okolia oka
Contusio palpebrae et periocularis

S00.2-

Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka

S00.20

Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený

S00.21

Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina

S00.22

Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)

S00.23

Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

S00.24

Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)

S00.28

Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné

S00.3-

Povrchové poranenie nosa

S00.30

Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený

S00.31

Povrchové poranenie nosa: odrenina

S00.32

Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)

S00.33

Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

S00.34

Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)

S00.35

Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie

S00.38

Povrchové poranenie nosa: iné

S00.4-

Povrchové poranenie ucha

S00.40

Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený

S00.41

Povrchové poranenie ucha: odrenina

S00.42

Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)

S00.43

Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

S00.44

Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)

S00.45

Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie

S00.48

Povrchové poranenie ucha: iné

S00.5-

Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny

S00.50

Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený

S00.51

Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina

S00.52

Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)

S00.53

Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

S00.54

Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)

S00.55

Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie

S00.58

Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné

S00.7

Viaceré povrchové poranenia hlavy
Laesiones traumaticae capitis superficiales multiplices

S00.8-

Povrchové poranenie inej časti hlavy

S00.80

Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený

S00.81

Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina

S00.82

Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)

S00.83

Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

S00.84

Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)

S00.85

Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie

S00.88

Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné

S00.9-

Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti

S00.90

Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený

S00.91

Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina

S00.92

Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)

S00.93

Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

S00.94

Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)

S00.95

Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie

S00.98

Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné

S01

Otvorená rana hlavy
Vulnus apertum capitis

S01.0

Otvorená rana vlasatej časti hlavy
Vulnus apertum capillitii

S01.1

Otvorená rana mihalnice a okolia oka
Vulnus apertum palpebrae et perioculare

S01.2-

Otvorená rana nosa

S01.20

Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená

S01.21

Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa

S01.22

Otvorená rana nosa: nosové dierky

S01.23

Otvorená rana nosa: nosová priehradka

S01.29

Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa

S01.3-

Otvorená rana ucha, vrátane vnútorného ucha

S01.30

Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená

S01.31

Otvorená rana ucha: ušnica

S01.33

Otvorená rana ucha: tragus

S01.34

Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod

S01.35

Otvorená rana ucha: sluchová trubica

S01.36

Otvorená rana ucha: sluchové kostičky

S01.37

Otvorená rana ucha: bubienok

S01.38

Otvorená rana: vnútorné ucho

S01.39

Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr

S01.4-

Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti

S01.41

Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce

S01.42

Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste

S01.43

Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky

S01.49

Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti

S01.5-

Otvorená rana pery a ústnej dutiny

S01.50

Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť

S01.51

Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera

S01.52

Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca

S01.53

Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)

S01.54

Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina

S01.55

Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie

S01.59

Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny

S01.7

Viaceré otvorené rany hlavy
Vulnera aperta capitis multiplicia

S01.8-

Otvorená rana iných častí hlavy

S01.80

Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená

S01.83

Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením

S01.84

Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave

S01.85

Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave

S01.86

Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave

S01.87

Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave

S01.88

Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave

S01.89

Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave

S01.9

Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti
Vulnus apertum capitis non specificatarum partium

S02

Zlomenina lebky a tvárových kostí
Fractura cranii et fractura ossium faciei

S02.0

Zlomenina lebkovej klenby
Fractura calvarii

S02.1

Zlomenina spodiny lebky
Fractura basis cranii

S02.2

Zlomenina nosových kostí
Fractura ossium nasalium

S02.3

Zlomenina spodiny očnice
Fractura orbite, pars inferior

S02.4

Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste
Fractura ossis zygomatici et fractura ossis maxillaris

S02.5

Zlomenina zuba
Fractura dentis

S02.6-

Zlomenina sánky

S02.60

Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť

S02.61

Zlomenina sánky: processus condylaris

S02.62

Zlomenina sánky: subkondylová

S02.63

Zlomenina sánky: processus coronoideus

S02.64

Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený

S02.65

Zlomenina sánky: angulus mandibulae

S02.66

Zlomenina sánky: symphysis mandibulae

S02.67

Zlomenina sánky: pars alveolaris

S02.68

Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti

S02.69

Zlomenina sánky: viaceré časti

S02.7

Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí
Fractura cranii et fractura ossium faciei multiplex

S02.8

Zlomenina inej kosti lebky a tváre
Fracturae aliorum ossium cranii et faciei

S02.9

Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť
Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei, non specificatarum

S03

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hlavy
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis

S03.0

Vykĺbenie sánky
Luxatio mandibulae

S03.1

Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky
Luxatio cartilaginis septi nasi

S03.2

Dislokácia zuba
Luxatio denti

S03.3

Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy
Luxatio partium aliarum et non specificatarum capitis

S03.4

Vyvrtnutie a natiahnutie sánky
Distorsio et distensio mandibulae

S03.5

Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy
Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium capitis aliarum et non specificatarum

S04

Poranenie hlavových nervov
Laesiones traumaticae nervorum cranialium

S04.0

Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh
Laesio traumatica nervi optici et tractus optici

S04.1

Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)
Laesio traumatica nervi oculomotorii

S04.2

Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)
Laesio traumatica nervi trochlearis

S04.3

Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)
Laesio traumatica nervi trigemini

S04.4

Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)
Laesio traumatica nervi abducentis

S04.5

Poranenie tvárového nervu (n. facialis)
Laesio traumatica nervi facialis

S04.6

Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)
Laesio traumatica nervi acustici

S04.7

Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)
Laesio traumatica nervi accessorii

S04.8

Poranenie iného hlavového nervu
Laesio traumatica nervorum cranialium aliorum

S04.9

Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu
Laesio traumatica nervi cranialis non specificati

S05

Poranenie oka a očnice
Laesio traumatica oculi et orbitae

S05.0

Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese
Laesio traumatica conjuctivae et abrasio corneae sine corpore alieno

S05.1

Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice
Contusio bulbi oculi et textus orbitae

S05.2

Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva
Laceratio et ruptura oculi cum prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.3

Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva
Laceratio oculi sine prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.4

Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa
Vulnus penetrans orbitae cum sive sine corpore alieno

S05.5

Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom
Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno

S05.6

Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa
Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno

S05.7

Avulzia (vytrhnutie) oka
Avulsio oculi

S05.8

Iné poranenie oka a očnice
Laesiones traumaticae oculi et orbitae aliae

S05.9

Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené
Laesio traumatica oculi et orbitae, non specificata

S06

Vnútrolebkové poranenie
Laesio traumatica intracranialis

S06.0

Otras mozgu
Commotio cerebri

S06.1

Poúrazový opuch mozgu
Oedema cerebri traumaticum

S06.2-

Difúzne poranenie mozgu

S06.20

Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené

S06.21

Difúzne pomliaždenie mozgu

S06.22

Difúzne pomliaždenie mozočka

S06.23

Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy

S06.28

Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka

S06.3-

Ložiskové poranenie mozgu

S06.30

Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené

S06.31

Ložiskové pomliaždenie mozgu

S06.32

Ložiskové pomliaždenie mozočka

S06.33

Ložiskový hematóm mozgu

S06.34

Ložiskový hematóm mozočka

S06.38

Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka

S06.4

Epidurálne krvácanie
Haemorrhagia epiduralis

S06.5

Subdurálne krvácanie po úraze
Haemorrhagia subduralis traumatica

S06.6

Subarachnoidálne krvácanie po úraze
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica

S06.7-

Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu

S06.70

Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút

S06.71

Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín

S06.72

Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia

S06.73

Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia

S06.79

Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania

S06.8

Iné vnútrolebkové poranenie
Laesiones traumaticae intracraniales aliae

S06.9

Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené
Laesio traumatica intracranialis, non specificata

S07

Drvivé poranenie hlavy
Conquassatio capitis

S07.0

Drvivé poranenie tváre
Conquassatio faciei

S07.1

Drvivé poranenie lebky
Conquassatio cranii

S07.8

Drvivé poranenie iných častí hlavy
Conquassatio partium capitis aliarum

S07.9

Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená
Conquassatio capitis parte non specificata

S08

Úrazová amputácia časti hlavy
Amputatio traumatica partis capitis

S08.0

Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy
Avulsio capillitii

S08.1

Úrazová amputácia ucha
Amputatio traumatica auris

S08.8

Úrazová amputácia inej časti hlavy
Amputatio traumatica partium capitis aliarum

S08.9

Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy
Amputatio traumatica partis capitis non specificatae

S09

Iné a bližšie neurčené poranenie hlavy
Laesiones traumaticae capitis aliae et non classificatae

S09.0

Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde
Laesio traumatica vasorum capitis, non alibi classificatae

S09.1

Poranenie svalu a šľachy hlavy
Laesio traumatica musculi et tendinis capitis

S09.2

Úrazové roztrhnutie ušného bubienka
Ruptura traumatica membranae tympani

S09.7

Viaceré poranenia hlavy
Laesio traumatica capitis multiplex

S09.8

Iné poranenie hlavy, bližšie určené
Laesiones traumaticae capitis aliae, specificatae

S09.9

Poranenie hlavy, bližšie neurčené
Laesio traumatica capitis, non specificata

S10-S19

Poranenia krku

S20-S29

Poranenia hrudníka

S30-S39

Poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy

S40-S49

Poranenia pleca a ramena

S50-S59

Poranenia lakťa a predlaktia

S60-S69

Poranenia zápästia a ruky

S70-S79

Poranenia bedra a stehna

S80-S89

Poranenia kolena a predkolenia

S90-S99

Poranenia členka a nohy

T00-T07

Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

T08-T14

Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatín alebo inej oblasti tela

T15-T19

Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným telesným otvorom

T20-T25

Popáleniny a poleptania povrchu tela s určením miesta postihnutia

T26-T28

Popáleniny a poleptania obmedzené na oko a vnútorné orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených častí tela

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otravy liekmi, liečivami a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látok používané prevažne mimo lekárstva

T66-T78

Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin

T79-T79

Určité včasné komplikácie úrazov

T80-T88

Komplikácie zdravotnej starostlivosti, nezatriedené inde

T89-T89

Iná komplikácia úrazu, nezatriedená inde

T90-T98

Neskoré následky poranení, otráv a iné dôsledky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.