MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

S00-S09

Poranenia hlavy

S10-S19

Poranenia krku

S20-S29

Poranenia hrudníka

S30-S39

Poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy

S30

Povrchové poranenie brucha, drieku a panvy
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis

S30.0

Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy
Contusio lumbi et pelvis

S30.1

Pomliaždenie brušnej steny
Contusio parietis abdominis

S30.2

Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov
Contusio genitaliorum externorum

S30.7

Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis superficiales multiplices

S30.8-

Iné povrchové poranenia brucha, drieku a panvy

S30.80

Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený

S30.81

Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina

S30.82

Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)

S30.83

Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

S30.84

Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)

S30.85

Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie

S30.88

Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné

S30.9-

Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy

S30.90

Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený

S30.91

Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina

S30.92

Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)

S30.93

Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

S30.94

Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)

S30.95

Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie

S30.98

Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné

S31

Otvorená rana brucha, drieku a panvy
Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis

S31.0

Otvorená rana drieku a panvy
Vulnus apertum lumbi et pelvis

S31.1

Otvorená rana brušnej steny
Vulnus apertum parietis abdominis

S31.2

Otvorená rana penisu
Vulnus apertum penis

S31.3

Otvorená rana skróta a semenníkov
Vulnus apertum scroti et testis

S31.4

Otvorená rana pošvy a vulvy
Vulnus apertum vaginae et vulvae

S31.5

Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov
Vulnus apertum genitaliorum externorum aliorum, non specificorum

S31.7

Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy
Vulnera aperta abdominis, lumbi et pelvis multiplicia

S31.8-

Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha

S31.80

Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha

S31.83

Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením

S31.84

Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy

S31.85

Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy

S31.86

Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy

S31.87

Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy

S31.88

Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy

S31.89

Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy

S32

Zlomenina driekovej časti chrbtice a panvy
Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis

S32.0-

Zlomenina driekového stavca

S32.00

Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená

S32.01

Zlomenina driekového stavca L1

S32.02

Zlomenina driekového stavca L2

S32.03

Zlomenina driekového stavca L3

S32.04

Zlomenina driekového stavca L4

S32.05

Zlomenina driekového stavca L5

S32.1

Zlomenina krížovej kosti
Fractura ossis sacri

S32.2

Zlomenina kostrče
Fractura coccygis

S32.3

Zlomenina os ilium
Fractura ossis ilii

S32.4

Zlomenina acetabula
Fractura acetabuli

S32.5

Zlomenina os pubis
Fractura ossis pubis

S32.7

Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy
Fracturae columnae lumbalis et pelvis multiplices

S32.8-

Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy

S32.81

Zlomenina os ischium

S32.82

Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť

S32.83

Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť

S32.89

Zlomenina iných a viacerých častí panvy

S33

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov driekovej chrbtice a panvy
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae lumbalis et pelvis

S33.0

Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky
Ruptura disci intervertebralis lumbalis traumatica

S33.1-

Vykĺbenie driekového stavca

S33.10

Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená

S33.11

Vykĺbenie driekového stavca L1/L2

S33.12

Vykĺbenie driekového stavca L2/L3

S33.13

Vykĺbenie driekového stavca L3/L4

S33.14

Vykĺbenie driekového stavca L4/L5

S33.15

Vykĺbenie driekového stavca L5/S1

S33.2

Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia
Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei

S33.3

Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy
Luxatio partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S33.4

Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)
Ruptura traumatica symphisis pubis

S33.5-

Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice

S33.50

Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené

S33.51

Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov

S33.6

Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu
Distorsio et distensio articuli sacroilici

S33.7

Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy
Distorsio et distensio partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S34

Poranenie nervov a miechy v úrovni brucha, drieku a panvy
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, lumbi et pelvis

S34.0

Otras a opuch driekovej časti miechy
Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis

S34.1-

Iné poranenie driekovej časti miechy

S34.10

Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy

S34.11

Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy

S34.18

Iné poranenie driekovej časti miechy

S34.2

Poranenie driekového a krížového nervového koreňa
Laesio traumatica radicis nervi spinalis lumbalis et sacralis

S34.3-

Poranenie cauda equina

S34.30

Kompletný úrazový syndróm cauda equina

S34.31

Nekompletný úrazový syndróm cauda equina

S34.38

Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina

S34.4

Poranenie plexus lumbosacralis
Laesio traumatica plexus lumbosacralis

S34.5

Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov
Laesio traumatica nervi sympathetici lumbalis, sacralis et pelvici

S34.6

Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy
Laesio traumatica nervi peripherici abdominis lumbi et pelvis

S34.7-

Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy

S34.70

Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená

S34.71

Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1

S34.72

Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2

S34.73

Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3

S34.74

Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4

S34.75

Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5

S34.76

Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1

S34.77

Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5

S34.8

Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy
Laesio traumatica nervorum abdominis, lumbi, pelvis aliorum et non specificatorum

S35

Poranenie krvných ciev v úrovni brucha, drieku a panvy
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis

S35.0

Poranenie brušnej aorty
Laesio traumatica aortae abdominalis

S35.1

Poranenie dolnej dutej žily
Laesio traumatica venae cavae inferioris

S35.2

Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica
Laesio traumatica arteriae coeliacae sive mesentericae

S35.3

Poranenie v. portae alebo v. lienalis
Laesio traumatica venae portae sive splenicae

S35.4

Poranenie krvných ciev obličky
Laesio traumatica vasorum renis

S35.5

Poranenie iliakálnych krvných ciev
Laesio traumatica vasorum iliacorum

S35.7

Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis multiplicium

S35.8

Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis aliorum

S35.9

Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy
Laesio traumatica vasis regionis abdominis, lumbi et pelvis, non clasificati

S36

Poranenie vnútrobrušných orgánov
Laesio traumatica organorum intraabdominalium

S36.0-

Poranenie sleziny

S36.00

Poranenie sleziny, bližšie neurčené

S36.01

Hematóm sleziny

S36.02

Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu

S36.03

Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu

S36.04

Masívna ruptúra parenchýmu sleziny

S36.08

Iné poranenie sleziny

S36.1-

Poranenie pečene alebo žlčníka

S36.10

Poranenie pečene, bližšie neurčené

S36.11

Pomliaždenie a hematóm pečene

S36.12

Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené

S36.13

Ľahké tržné poranenie pečene

S36.14

Stredne ťažké poranenie pečene

S36.15

Ťažké tržné poranenie pečene

S36.16

Iné poranenie pečene

S36.17

Poranenie žlčníka

S36.18

Poranenie žlčových ciest

S36.2-

Poranenie pankreasu

S36.20

Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená

S36.21

Poranenie hlavy pankreasu

S36.22

Poranenie tela pankreasu

S36.23

Poranenie chvosta pankreasu

S36.29

Poranenie inej a viacerých častí pankreasu

S36.3

Poranenie žalúdka
Laesio traumatica ventriculi

S36.4-

Poranenie tenkého čreva

S36.40

Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená

S36.41

Poranenie duodena

S36.49

Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva

S36.5-

Poranenie hrubého čreva

S36.50

Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená

S36.51

Poranenie colon ascendens

S36.52

Poranenie colon transversum

S36.53

Poranenie colon descendens

S36.54

Poranenie colon sigmoideum

S36.59

Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva

S36.6

Poranenie konečníka
Laesio traumatica recti

S36.7

Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov
Laesio traumatica organorum intraabdominalium multiplicium

S36.8-

Poranenie iných vnútrobrušných orgánov

S36.81

Poranenie pobrušnice

S36.82

Poranenie mezentéria

S36.83

Poranenie retroperitonea

S36.88

Poranenie iných vnútrobrušných orgánov

S36.9

Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu
Laesio traumatica organi intraabdominalis non specificati

S37

Poranenie močových orgánov a panvových orgánov
Laesio traumatica organorum urinariorum et pelvicis

S37.0-

Poranenie obličky

S37.00

Poranenie obličky, bližšie neurčené

S37.01

Pomliaždenie a hematóm obličky

S37.02

Tržné poranenie obličky

S37.03

Kompletná ruptúra parenchýmu obličky

S37.1

Poranenie močovodu
Laesio traumatica ureteris

S37.2-

Poranenie močového mechúra

S37.20

Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené

S37.21

Pomliaždenie močového mechúra

S37.22

Roztrhnutie močového mechúra

S37.28

Iné poranenie močového mechúra

S37.3-

Poranenie močovej rúry

S37.30

Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené

S37.31

Poranenie močovej rúry, pars membranacea

S37.32

Poranenie močovej rúry, pars spongiosa

S37.33

Poranenie močovej rúry, pars prostatica

S37.38

Poranenie močovej rúry, iná časť

S37.4

Poranenie vaječníka
Laesio traumatica ovarii

S37.5

Poranenie vajíčkovodu
Laesio traumatica tubae uterinae

S37.6

Poranenie maternice
Laesio traumatica uteri

S37.7

Poranenie viacerých panvových orgánov
Laesio traumatica organorum pelvis multiplicium

S37.8-

Poranenie iných močových a panvových orgánov

S37.81

Poranenie nadobličky

S37.82

Poranenie prostaty

S37.83

Poranenie semenného váčka

S37.84

Poranenie semenovodu

S37.88

Poranenie iných panvových orgánov

S37.9

Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu
Laesio traumatica organi pelvis, non specificati

S38

Drvivé poranenie a úrazová amputácia časti brucha, drieku a panvy
Conquassatio et amputatio partis abdominis, lumbi et pelvis traumatica

S38.0

Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov
Conquassatio genitaliorum externorum

S38.1

Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy
Conquassatio partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum et non specificatarum

S38.2

Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov
Amputatio traumatica genitaliorum externorum

S38.3

Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy
Amputatio traumatica partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum et non specificatarum

S39

Iné a bližšie neurčené poranenie brucha, drieku a panvy
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis aliae et non specificatae

S39.0

Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy
Laesio traumatica musculi et tendinis abdominis lumbi et pelvis

S39.6

Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov
Laesio traumatica organorum intraabdominalium cum organis pelvis

S39.7

Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis multiplices aliae

S39.8-

Iné bližšie určené poranenie brucha, drieku a panvy

S39.80

Zlomenina penisu

S39.88

Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené

S39.9

Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, non specificata

S40-S49

Poranenia pleca a ramena

S50-S59

Poranenia lakťa a predlaktia

S60-S69

Poranenia zápästia a ruky

S70-S79

Poranenia bedra a stehna

S80-S89

Poranenia kolena a predkolenia

S90-S99

Poranenia členka a nohy

T00-T07

Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

T08-T14

Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatín alebo inej oblasti tela

T15-T19

Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným telesným otvorom

T20-T25

Popáleniny a poleptania povrchu tela s určením miesta postihnutia

T26-T28

Popáleniny a poleptania obmedzené na oko a vnútorné orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených častí tela

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otravy liekmi, liečivami a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látok používané prevažne mimo lekárstva

T66-T78

Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin

T79-T79

Určité včasné komplikácie úrazov

T80-T88

Komplikácie zdravotnej starostlivosti, nezatriedené inde

T89-T89

Iná komplikácia úrazu, nezatriedená inde

T90-T98

Neskoré následky poranení, otráv a iné dôsledky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.