Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

S00-S09

Poranenia hlavy

S10-S19

Poranenia krku

S20-S29

Poranenia hrudníka

S30-S39

Poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy

S40-S49

Poranenia pleca a ramena

S50-S59

Poranenia lakťa a predlaktia

S60-S69

Poranenia zápästia a ruky

S70-S79

Poranenia bedra a stehna

S80-S89

Poranenia kolena a predkolenia

S90-S99

Poranenia členka a nohy

S90

Povrchové poranenie členka a nohy
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis

S90.0

Pomliaždenie členka
Contusio regionis malleoli

S90.1

Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta
Contusio digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S90.2

Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta
Contusio digiti (digitorum) pedis cum laesione uguis

S90.3

Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy
Contusio partium pedis aliarum, non specificatarum

S90.7

Viaceré povrchové poranenia členka a nohy
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis multiplex superficialis

S90.8-

Iné povrchové poranenie členka a nohy

S90.81

Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina

S90.82

Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)

S90.83

Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

S90.84

Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)

S90.88

Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné

S90.9

Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis, non specificata

S91

Otvorená rana členka a nohy
Vulnus apertum regionis malleoli et pedis

S91.0

Otvorená rana členka
Vulnus apertum regionis malleoli

S91.1

Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta
Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S91.2

Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta
Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis

S91.3

Otvorená rana inej časti nohy
Vulnus apertum partium pedis aliarum

S91.7

Viaceré otvorené rany členka a nohy
Vulnus apertum regionis malleoli et pedis multiplex

S91.8-

Otvorená rana inej časti členka a nohy

S91.80

Otvorená rana inej časti členka a nohy

S91.84

Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy

S91.85

Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy

S91.86

Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy

S91.87

Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy

S91.88

Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy

S91.89

Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy

S92

Zlomenina nohy [okrem členka]
Fractura pedis (excl.regio malleoli)

S92.0

Zlomenina pätovej kosti
Fractura calcanei

S92.1

Zlomenina členkovej kosti
Fractura tali

S92.2-

Zlomenina jednej alebo viacerých iných priehlavkových kostí

S92.20

Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených

S92.21

Zlomenina os naviculare

S92.22

Zlomenina os cuboideum

S92.23

Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)

S92.28

Zlomenina iných priehlavkových kostí

S92.3

Zlomenina predpriehlavkovej kosti
Fractura ossis metatarsi

S92.4

Zlomenina prvého prsta nohy
Fractura hallucis

S92.5

Zlomenina iného prsta nohy
Fractura digiti pedis alterius

S92.7

Viaceré zlomeniny nohy
Fractura pedis multiplex

S92.9

Zlomenina nohy, bližšie neurčená
Fractura pedis, non specificata

S93

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzu v úrovni členka a nohy
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis

S93.0

Vykĺbenie členkového kĺbu
Luxatio articuli talocruralis

S93.1-

Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy

S93.10

Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené

S93.11

Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb

S93.12

Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb

S93.2

Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy
Ruptura ligamentorum regionis malleoli et pedis

S93.3-

Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti nohy

S93.30

Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená

S93.31

Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený

S93.32

Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb

S93.33

Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb

S93.34

Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený

S93.38

Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné

S93.4-

Vyvrtnutie a natiahnutie členka

S93.40

Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená

S93.41

Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum

S93.42

Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare

S93.43

Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne

S93.48

Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť

S93.5

Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy
Distorsio et distensio digiti (digitorum) pedis

S93.6

Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy
Distorsio et distensio partium pedis aliarum, non specificatarum

S94

Poranenie nervov v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica nervorum regionis malleoli et pedis

S94.0

Poranenie n. plantaris lateralis
Laesio traumatica nervi plantaris lateralis

S94.1

Poranenie n. plantaris medialis
Laesio traumatica nervi plantaris medialis

S94.2

Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica nervi peronaei profundi regionis malleoli et pedis

S94.3

Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis malleoli (et pedis)

S94.7

Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica nervorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium

S94.8

Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) alterius

S94.9

Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) non specificati

S95

Poranenie krvných ciev v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli et pedis

S95.0

Poranenie a.dorsalis pedis
Laesio traumatica arteriae dorsalis pedis

S95.1

Poranenie a.plantaris pedis
Laesio traumatica arteriae plantaris pedis

S95.2

Poranenie v. dorsalis pedis
Laesio traumatica venae dorsalis pedis

S95.7

Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium

S95.8

Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) aliorum

S95.9

Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica vasis regionis malleoli (et pedis) non specificati

S96

Poranenie svalu a šľachy v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis malleoli et pedis

S96.0

Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica musculi et (tendinis eius) flexoris hallucis pedis longi regionis malleoli et pedis

S96.1

Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris hallucis pedis longi regionis mall. et pedis

S96.2

Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica musculi (et tendinis aius) interni regionis malleoli et pedis

S96.7

Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli et pedis multiplicium

S96.8

Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli (et pedis) aliorum

S96.9

Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis malleoli et pedis, non specificati

S97

Drvivé poranenie členka a nohy
Conquassatio regionis malleoli et pedis

S97.0

Drvivé poranenie členka
Conquassatio regionis malleoli

S97.1

Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy
Conquassatio digiti (digitorum) pedis

S97.8

Drvivé poranenie inej časti členka a nohy
Conquassatio partium regionis malleoli et pedis aliarum

S98

Úrazová amputácia členka a nohy
Amputatio traumatica tarsi et pedis

S98.0

Úrazová amputácia nohy v úrovni členka
Amputatio traumatica in regione tarsi et pedis

S98.1

Úrazová amputácia jedného prsta nohy
Amputatio traumatica digiti pedis singularis

S98.2

Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy
Amputatio traumatica duorum vel plurium digitorum pedis

S98.3

Úrazová amputácia inej časti nohy
Amputatio traumatica partium pedis aliarum

S98.4

Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni
Amputatio traumatica pedis, regionis non specificatae

S99

Iné a bližšie neurčené poranenie členka a nohy
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae non specificatae

S99.7

Viaceré poranenia členka a nohy
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis multiplices

S99.8

Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae, specificatae

S99.9

Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, non specificata

T00-T07

Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

T08-T14

Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatín alebo inej oblasti tela

T15-T19

Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným telesným otvorom

T20-T25

Popáleniny a poleptania povrchu tela s určením miesta postihnutia

T26-T28

Popáleniny a poleptania obmedzené na oko a vnútorné orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených častí tela

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otravy liekmi, liečivami a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látok používané prevažne mimo lekárstva

T66-T78

Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin

T79-T79

Určité včasné komplikácie úrazov

T80-T88

Komplikácie zdravotnej starostlivosti, nezatriedené inde

T89-T89

Iná komplikácia úrazu, nezatriedená inde

T90-T98

Neskoré následky poranení, otráv a iné dôsledky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.