MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

S00-S09

Poranenia hlavy

S10-S19

Poranenia krku

S20-S29

Poranenia hrudníka

S30-S39

Poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy

S40-S49

Poranenia pleca a ramena

S50-S59

Poranenia lakťa a predlaktia

S60-S69

Poranenia zápästia a ruky

S70-S79

Poranenia bedra a stehna

S80-S89

Poranenia kolena a predkolenia

S90-S99

Poranenia členka a nohy

T00-T07

Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

T08-T14

Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatín alebo inej oblasti tela

T08

Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni
Fractura columnae vertebralis regionis non specificata

T08.0

Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia

T08.1

Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená

T09

Iné poranenia chrbtice a trupu v bližšie neurčenej úrovni
Laesiones traumaticae columnae vertebralis et trunci regionis non specificatae, aliae

T09.0-

Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni

T09.00

Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený

T09.01

Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina

T09.02

Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)

T09.03

Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

T09.04

Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)

T09.05

Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie

T09.08

Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné

T09.1

Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni
Vulnus apertum trunci regionis non specificatae

T09.2

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti trunci, non specificati

T09.3

Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni
Laesio traumatica medullae spinalis, regionis non specificatae

T09.4

Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu
Laesio traumatica nervi, radicis spinalis et plexus nervorum trunci non specificati

T09.5

Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu
Laesio traumatica musculi et tendinis trunci non specificatae

T09.6

Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni
Amputatio traumatica trunci, regionis non specificatae

T09.8

Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni
Laesiones traumaticae trunci regionis non specificatae aliae, specificatae

T09.9

Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené
Laesio traumatica trunci non specificata, regionis non specificatae

T10

Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni
Fractura extremitatis superioris regionis non specificatae

T10.0

Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia

T10.1

Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená

T11

Iné poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni
Laesiones traumaticae extremitatis superioris regionis non specificatae aliae

T11.0-

Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni

T11.00

Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený

T11.01

Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina

T11.02

Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)

T11.03

Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

T11.04

Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)

T11.05

Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie

T11.08

Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné

T11.1

Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni
Vulnus apertum extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.2

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti extremitatis superioris regionis non specficata

T11.3

Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesio traumatica nervi extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.4

Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesio traumatica vasis extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.5

Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesio traumatica musculi et tendinis extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.6

Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Amputatio traumatica extremitatis superioris, regionis non specificatae

T11.8

Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesiones traumaticae extremitatis superioris regionis non specificatae, aliae

T11.9

Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesio traumatica non specificata extremitatis superioris regionis non specificatae

T12

Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Fractura extremitatis inferioris regionis non specificatae

T12.0

Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia

T12.1

Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená

T13

Iné poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesiones traumaticae extremitatis iferioris regionis non specificatae, aliae

T13.0-

Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni

T13.00

Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený

T13.01

Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina

T13.02

Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)

T13.03

Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

T13.04

Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)

T13.05

Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie

T13.08

Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné

T13.1

Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Vulnus apertum extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.2

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Luxatio, distrosio et distensio articuli et ligamenti extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.3

Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesio traumatica nervi extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.4

Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesio traumatica vasis extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.5

Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesio traumatica musculi et tendinis extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.6

Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Amputatio traumatica extremitatis inferioris, regionis non specificatae

T13.8

Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesiones traumaticae extremitatis inferioris regionis non specificatae aliae, specificatae

T13.9

Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Laesio traumatica extremitatis inferioris non specificata, regionis non specificatae

T14

Poranenie: oblasť bližšie neurčená tela
Laesio traumatica corporis regionis non specificatae

T14.0-

Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela

T14.00

Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený

T14.01

Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina

T14.02

Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)

T14.03

Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)

T14.04

Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)

T14.05

Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie

T14.08

Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné

T14.1

Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela
Vulnus apertum corporis regionis non specificatae

T14.2-

Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela

T14.20

Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia

T14.21

Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená

T14.3

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela
Luxatio, distorsio et distensio regionis corporis non specificatae

T14.4

Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela
Laesio traumatica nervi (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.5

Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela
Laesio traumatica vasis (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.6

Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela
Laesio traumatica tendinis (-um) et musculi (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.7

Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela
Conquassatio et amputatio traumatica regionis corporis non specificatae

T14.8

Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela
Laesiones traumaticae regionis corporis non specificatae, aliae

T14.9

Poranenie, bližšie neurčené
Laesio traumatica, non specificata

T15-T19

Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným telesným otvorom

T20-T25

Popáleniny a poleptania povrchu tela s určením miesta postihnutia

T26-T28

Popáleniny a poleptania obmedzené na oko a vnútorné orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených častí tela

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otravy liekmi, liečivami a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látok používané prevažne mimo lekárstva

T66-T78

Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin

T79-T79

Určité včasné komplikácie úrazov

T80-T88

Komplikácie zdravotnej starostlivosti, nezatriedené inde

T89-T89

Iná komplikácia úrazu, nezatriedená inde

T90-T98

Neskoré následky poranení, otráv a iné dôsledky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.