MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

S00-S09

Poranenia hlavy

S10-S19

Poranenia krku

S20-S29

Poranenia hrudníka

S30-S39

Poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy

S40-S49

Poranenia pleca a ramena

S50-S59

Poranenia lakťa a predlaktia

S60-S69

Poranenia zápästia a ruky

S70-S79

Poranenia bedra a stehna

S80-S89

Poranenia kolena a predkolenia

S90-S99

Poranenia členka a nohy

T00-T07

Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

T08-T14

Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatín alebo inej oblasti tela

T15-T19

Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným telesným otvorom

T20-T25

Popáleniny a poleptania povrchu tela s určením miesta postihnutia

T26-T28

Popáleniny a poleptania obmedzené na oko a vnútorné orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených častí tela

T29

Popálenina a poleptania viacerých častí tela
Combustio et corrosio regionum corporis multiplicium

T29.0

Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa
Combustio regionum multiplicium, gradus non specificati

T29.1

Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň
Combustio regionum multiplicium, gradus primi

T29.2-

Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2.stupeň

T29.20

Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň

T29.21

Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň

T29.3

Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň
Combustio regionum multiplicium, gradus tertii

T29.4

Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa
Corrosio regionum multiplicium, gradus non specificati

T29.5

Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň
Corrosio regionum multiplicium, ad gradum primum majoris non citati

T29.6-

Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2.stupeň

T29.60

Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň

T29.61

Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň

T29.7

Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň
Corrosio regionum multiplicium, ad gradum tertium majoris non citati

T30

Popálenina a poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela
Combustio et corrosio corporis, regionis non specificatae

T30.0

Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus non specificati

T30.1

Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus primi

T30.2-

Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa

T30.20

Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa

T30.21

Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa

T30.3

Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus tertii

T30.4

Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus non specificati

T30.5

Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus primi

T30.6-

Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa

T30.60

Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa

T30.61

Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa

T30.7

Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus tertii

T31

Popáleniny zatriedené podľa rozsahu postihnutého povrchu tela
Combustiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T31.0-

Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela

T31.00

Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa

T31.1-

Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela

T31.10

Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa

T31.11

Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa

T31.2-

Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela

T31.20

Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa

T31.21

Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa

T31.22

Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa

T31.3-

Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela

T31.30

Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa

T31.31

Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa

T31.32

Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa

T31.33

Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa

T31.4-

Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela

T31.40

Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť

T31.41

Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa

T31.42

Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa

T31.43

Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa

T31.44

Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa

T31.5-

Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela

T31.50

Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa

T31.51

Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa

T31.52

Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa

T31.53

Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa

T31.54

Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa

T31.55

Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa

T31.6-

Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela

T31.60

Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa

T31.61

Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa

T31.62

Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa

T31.63

Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa

T31.64

Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa

T31.65

Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa

T31.66

Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa

T31.7-

Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela

T31.70

Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa

T31.71

Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa

T31.72

Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa

T31.73

Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa

T31.74

Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa

T31.75

Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa

T31.76

Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa

T31.77

Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa

T31.8-

Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela

T31.80

Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa

T31.81

Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa

T31.82

Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa

T31.83

Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa

T31.84

Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa

T31.85

Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa

T31.86

Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa

T31.87

Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa

T31.88

Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa

T31.9-

Popáleniny postihujúce 90 % alebo viac % povrchu tela

T31.90

Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa

T31.91

Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa

T31.92

Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa

T31.93

Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa

T31.94

Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa

T31.95

Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa

T31.96

Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa

T31.97

Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa

T31.98

Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa

T31.99

Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa

T32

Poleptania zatriedené podľa rozsahu postihnutého povrchu tela
Corrosiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T32.0-

Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela

T32.00

Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa

T32.1-

Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela

T32.10

Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa

T32.11

Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa

T32.2-

Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela

T32.20

Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa

T32.21

Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa

T32.22

Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa

T32.3-

Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela

T32.30

Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa

T32.31

Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa

T32.32

Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa

T32.33

Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa

T32.4-

Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela

T32.40

Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa

T32.41

Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa

T32.42

Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa

T32.43

Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa

T32.44

Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa

T32.5-

Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela

T32.50

Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa

T32.51

Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa

T32.52

Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa

T32.53

Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa

T32.54

Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa

T32.55

Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa

T32.6-

Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela

T32.60

Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa

T32.61

Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa

T32.62

Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa

T32.63

Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa

T32.64

Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa

T32.65

Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa

T32.66

Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa

T32.7-

Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela

T32.70

Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa

T32.71

Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa

T32.72

Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa

T32.73

Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa

T32.74

Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa

T32.75

Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa

T32.76

Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa

T32.77

Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa

T32.8-

Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela

T32.80

Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa

T32.81

Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa

T32.82

Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa

T32.83

Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa

T32.84

Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa

T32.85

Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa

T32.86

Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa

T32.87

Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa

T32.88

Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa

T32.9-

Poleptania postihujúce 90 % povrchu tela a viac

T32.90

Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa

T32.91

Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa

T32.92

Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa

T32.93

Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa

T32.94

Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa

T32.95

Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa

T32.96

Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa

T32.97

Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa

T32.98

Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa

T32.99

Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac poleptania 3. stupňa

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otravy liekmi, liečivami a biologickými látkami

T51-T65

Toxické účinky látok používané prevažne mimo lekárstva

T66-T78

Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin

T79-T79

Určité včasné komplikácie úrazov

T80-T88

Komplikácie zdravotnej starostlivosti, nezatriedené inde

T89-T89

Iná komplikácia úrazu, nezatriedená inde

T90-T98

Neskoré následky poranení, otráv a iné dôsledky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.