MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V20

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

V20.0

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V20.1

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V20.2

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode

V20.3

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania

V20.4

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V20.5

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V20.9

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V21

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom

V21.0

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V21.1

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V21.2

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode

V21.3

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania

V21.4

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V21.5

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V21.9

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V22

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

V22.0

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V22.1

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V22.2

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode

V22.3

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania

V22.4

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V22.5

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V22.9

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V23

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

V23.0

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V23.1

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V23.2

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode

V23.3

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania

V23.4

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V23.5

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V23.9

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V24

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

V24.0

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V24.1

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V24.2

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode

V24.3

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania

V24.4

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V24.5

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V24.9

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V25

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

V25.0

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V25.1

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V25.2

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode

V25.3

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovýcm vozidlo, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania

V25.4

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V25.5

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V25.9

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V26

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

V26.0

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V26.1

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V26.2

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode

V26.3

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania

V26.4

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V26.5

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V26.9

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V27

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

V27.0

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V27.1

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V27.2

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode

V27.3

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania

V27.4

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V27.5

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V27.9

Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V28

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky

V28.0

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V28.1

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

V28.2

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode

V28.3

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania

V28.4

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V28.5

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V28.9

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V29

Poranenie jazdca na motocykli pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

V29.0

Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode

V29.1

Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode

V29.2

Poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri zrážke s inými a bližšie neurčeným motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode

V29.3

Poranenie jazdca na motocykli (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode

V29.4

Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode

V29.5

Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode

V29.6

Poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode

V29.8

Poranenie jazdca na motocykli (ktoréhokoľvek) pri iných bližšie určených dopravných nehodách

V29.9

Poranenie jazdca na motocykli (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.