MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V60

Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

V60.0

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V60.1

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V60.2

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode

V60.3

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode

V60.4

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní

V60.5

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V60.6

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V60.7

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode

V60.9

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky v kamióne pri dopravnej nehode

V61

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom

V61.0

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V61.1

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V61.2

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode

V61.3

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode

V61.4

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní

V61.5

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V61.6

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V61.7

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode

V61.9

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode

V62

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

V62.0

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V62.1

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V62.2

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode

V62.3

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode

V62.4

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní

V62.5

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V62.6

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V62.7

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode

V62.9

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode

V63

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

V63.0

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V63.1

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V63.2

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

V63.3

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode

V63.4

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní

V63.5

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V63.6

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V63.7

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode

V63.9

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode

V64

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

V64.0

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V64.1

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V64.2

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode

V64.3

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode

V64.4

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní

V64.5

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V64.6

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V64.7

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode

V64.9

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode

V65

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

V65.0

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V65.1

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V65.2

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode

V65.3

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode

V65.4

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní

V65.5

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V65.6

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V65.7

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode

V65.9

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode

V66

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

V66.0

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V66.1

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V66.2

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode

V66.3

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode

V66.4

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní

V66.5

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V66.6

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V66.7

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode

V66.9

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode

V67

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

V67.0

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V67.1

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V67.2

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode

V67.3

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode

V67.4

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní

V67.5

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V67.6

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V67.7

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode

V67.9

Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode

V68

Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky

V68.0

Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode

V68.1

Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode

V68.2

Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode

V68.3

Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode

V68.4

Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní

V68.5

Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri dopravnej nehode

V68.6

Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode

V68.7

Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode

V68.9

Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode

V69

Poranenie člena posádky kamióna pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode

V69.0

Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode

V69.1

Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode

V69.2

Poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode

V69.3

Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky kamióna pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode

V69.4

Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode

V69.5

Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode

V69.6

Poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode

V69.8

Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky kamióna pri inej bližšie určenej dopravnej nehode

V69.9

Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky kamióna pri bližšie neurčenej dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.