Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Všetky nástroje
Klírens kreatinínu

Klírens kreatinínu

Pre zobrazenie výsledku odpovedzte na všetky otázky

Ďalšie informácie

Vytlačiť alebo uložiť ako PDF
Inštrukcie a referencie

Upozornenie

Tento nástroj je určený iba na vzdelávacie účely, pričom nepredstavuje odbornú lekársku pomoc a ani ju nenahrádza. Nemal by byť používaný na lekársku diagnostiku a/alebo liečbu.
Obecný opis
Vzorec pre výpočet clearance kreatinínu podľa Cockcrofta a Gaulta (C-G ClCr) je osvedčená metóda predikcie renálnych funkcií. Jeho zotrvanie v klinickej praxi viedlo k tomu, že bolo používanie vzorca zavedené aj vo farmakokinetických štúdiách a v návodoch pre dávkovanie liekov. Od svojho vzniku v roku 1976 bol vzorec overený v mnohých klinických štúdiách. Vzorec podľa Cockcrofta a Gaulta je hlavnou metódou predikcie renálnych funkcií používanou farmaceutickým priemyslom na stanovenie úprav dávkovania s ohľadom na renálne parametre. Kombinácia uznanej validity a úloha v dávkovaní u pacientov s renálnym postihnutím potvrdzuje užitočnosť zavedenia C-G ClCr vzorca do klinickej praxe.

Vzorec

CrCl = ((140 – vek) × hmotnosť × (1 pre mužov a 0,85 pre ženy))/(72 × kreatinín [mg/dl])

Referencie

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Verzia

5 (7.9.3)

O tomto nástroji

Testom klírensu kreatinínu sa na základe stanovenia množstva kreatinínu v moči a krvi kontroluje funkcia obličiek. Kreatinín je odpadový produkt, ktorý je zvyčajne filtrovaný z krvi obličkami. Abnormálna hladina kreatinínu môže byť znakom zlyhania obličiek. Najpresnejšou metódou stanovenia klírens kreatinínu sa ukázala byť Cockcroftova-Gaultova rovnica, ktorá so 40 % úpravou poskytuje najpresnejší odhad klírensu kreatinínu (často s presnosťou približne 5 ml/min). Cockcroftova-Gaultova rovnica klírensu kreatinínu (C-G ClCr) je osvedčená metóda, ktorá sa dlhodobo používa v klinickej praxi. Preadila sa aj vo farmakokinetických štúdiách a v usmerneniach pre dávkovanie liekov. Ochorenie obličiek býva nemé a u mnohých ľudí sa v počiatočných štádiách neprejavujú žiadne symptómy. Každý človek môže byť v určitom období svojho života ohrozený ochorením obličiek. U niektorých osôb je však riziko vyššie ako u iných. Môže to byť okrem iného v dôsledku cukrovky, hypertenzie či rodinnej anamnézy ochorenia obličiek. Príznaky spojené s vysokou hladinou kreatinínu môžu na druhej strane zahŕňať opuchy, nevoľnosť, únavu, zmeny vo frekvencii a vzhľade moču atď.
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.