MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

Q00-Q07

Živčani sustav

Q10-Q18

Oči, uši, lice i vrat

Q20-Q28

Cirkulacijski sustav

Q30-Q34

Dišni sustav

Q35-Q45

Probavni sustav

Q50-Q56

Spolni organi

Q60-Q64

Urinarni sustav

Q65-Q79

Mišićno-koštani sustav

Q65

Prirođeni deformiteti kuka
Deformationes coxae congenitae

Q65.0

Prirođena dislokacija kuka, jednostrana
Luxatio coxae unilateralis congenita

Q65.1

Prirođena dislokacija kuka, obostrana
Luxatio coxae bilateralis congenita

Q65.2

Prirođena dislokacija kuka, nespecificirana
Luxatio coxae congenita, non specificata

Q65.3

Prirođena subluksacija kuka, jednostrana
Subluxatio coxae unilateralis congenita

Q65.4

Prirođena subluksacija kuka, obostrana
Subluxatio coxae bilateralis congenita

Q65.5

Prirođena subluksacija kuka, nespecificirana
Subluxatio coxae congenita, non specificata

Q65.6

Nestabilan kuk
Instabilitas coxae congenita

Q65.8

Ostali prirođeni deformiteti kuka
Deformationes coxae congenitae aliae

Q65.9

Prirođeni deformitet kuka, nespecificiran
Deformatio coxae congenita, non specificata

Q66

Prirođeni deformiteti stopala
Deformationes pedis congenitae

Q66.0

Ekvinovarus stopala
Talipes equinovarus

Q66.1

Kalkaneovarus stopala
Talipes calcaneovarus

Q66.2

Metatarzus varus
Metatarsus varus

Q66.3

Ostali prirođeni varusni deformiteti stopala
Deformationes pedis vari congenitae aliae

Q66.4

Kalkaneovalgus stopala
Talipes calcaneovalgus

Q66.5

Prirođeno spušteno stopalo
Pes planus congenitus

Q66.6

Ostali prirođeni valgusni deformiteti stopala
Deformationes pedis valgi congenitae aliae

Q66.7

Pes cavus
Pes cavus

Q66.8

Ostali prirođeni deformiteti stopala
Deformationes pedis congenitae aliae

Q66.9

Prirođeni deformitet stopala, nespecificirani
Deformatio pedis congenita, non specificata

Q67

Prirođeni mišićno-koštani deformiteti glave, lica, kralježnice i prsnog koša
Deformationes capitis, faciei, columnae vertebralis et thoracis musculosceletales congenitae

Q67.0

Asimetrija lica
Asymmetria faciei

Q67.1

Kompresija lica
Compressio faciei

Q67.2

Dolihocefalija
Dolichocephalia

Q67.3

Plagiocefalija
Plagiocephalia

Q67.4

Ostali prirođeni deformiteti lubanje, lica i čeljusti
Deformationes cranii, faciei, maxillae et mandibulae congenitae aliae

Q67.5

Prirođena deformacija kralježnice
Deformatio spinalis congenita

Q67.6

Pectus excavatum
Pectus excavatum

Q67.7

Pectus carinatum
Pectus carinatum

Q67.8

Ostali prirođeni deformiteti prsnog koša
Deformationes thoracis congenitae aliae

Q68

Ostali prirođeni mišićno-koštani deformiteti
Deformationes systematis musculosceletalis congenitae aliae

Q68.0

Prirođeni deformitet sternokleidomastoidnog mišića
Deformatio musculi sternocleidomastoidei congenita

Q68.1

Prirođena deformacija šake
Deformatio manus congenita

Q68.2

Prirođena deformacija koljena
Deformatio genus congenita

Q68.3

Prirođeno iskrivljena bedrena kost
Curvatura corporis femoris congenita

Q68.4

Prirođeno iskrivljenje tibije i fibule
Curvatura tibiae et fibulae congenita

Q68.5

Prirođeno iskrivljenje dugih kostiju nogu, nespecificirano
Curvatura ossium extremitatis inferioris longorum congenita, non specificata

Q68.8

Ostale specificirane prirođene mišićno-koštane deformacije
Deformationes systematis musculosceletalis aliae, specificatae

Q69

Polidaktilija
Polydactylia

Q69.0

Akcesorni prst (prsti)
Digitus manus accessorius

Q69.1

Akcesorni palac (palci)
Pollex accessorius

Q69.2

Akcesorni nožni prst (prsti)
Hallux accessorius

Q69.9

Polidaktilija, nespecificirana
Polydactylia, non specificata

Q70

Sindaktilija
Syndactylia

Q70.0

Srašteni prsti na šaci
Conjunctio digitorum manus

Q70.1

Plivaća kožica (šake)
Syndactylia manus simplex sine synostosi

Q70.2

Srašteni nožni prsti
Conjunctio digitorum pedis

Q70.3

Plivaća kožica (stopala)
Syndactylia pedis simplex sine synostosi

Q70.4

Polisindaktilija
Polysyndactylia

Q70.9

Sindaktilija, nespecificirana
Syndactylia, non specificata

Q71

Redukcijski defekti ruke
Reductiones extremitatis superioris congenitae

Q71.0

Prirođeni kompletni nedostatak ruke(u)
Amelia extremitatis superioris congenita

Q71.1

Prirođeni nedostatak nadlaktice i podlaktice s razvijenom šakom
Phocomelia extremitatis superioris congenita

Q71.2

Prirođeni nedostatak i podlaktice i šake
Aplasia antebrachii et manus congenita

Q71.3

Prirođeni nedostatak šake i prsta (prstiju)
Aplasia manus et digiti(-orum) congenita

Q71.4

Longitudinalni redukcijski defekt radijusa
Reductio longitudinis radii congenita

Q71.5

Longitudinalni redukcijski defekt ulne
Reductio longitudinis ulnae congenita

Q71.6

Šaka poput jastogovih kliješta
Manus unguiformis

Q71.8

Ostali redukcijski defekti ruke(u)
Reductiones extremitatis superioris congenitae aliae

Q71.9

Redukcijski defekt ruke, nespecificiran
Reductio extremitatis superioris congenita, non specificata

Q72

Redukcijski defekt noge
Reductiones extremitatis inferioris congenitae

Q72.0

Prirođeni kompletni nedostatak noge(u)
Amelia extremitatis inferioris congenita

Q72.1

Prirođeni nedostatak natkoljenice i potkoljenice s razvijenim stopalom
Phocomelia extrmitatis inferioris congenita

Q72.2

Prirođeni nedostatak i potkoljenice i stopala
Aplasia cruris et pedis congenita

Q72.3

Prirođeni nedostatak stopala i prsta (prstiju)
Aplasia pedium et digiti(-orum) congenita

Q72.4

Longitudinalni redukcijski defekt bedrene kosti
Reductio longitudinis femoris congenita

Q72.5

Longitudinalni redukcijski defekt tibije
Reductio longitudinis tibiae congenita

Q72.6

Longitudinalni redukcijski defekt fibule
Reductio longitudinis fibulae congenita

Q72.7

Rascijepljeno stopalo
Fissura pedis

Q72.8

Ostali redukcijski defekti noge(u)
Reductiones extremitatis inferioris congenitae aliae

Q72.9

Redukcijski defekt noge(u), nespecificiran
Reductio extremitatis inferioris congenita, non specificata

Q73

Redukcijski defekt nespecificiranog uda
Reductiones extremitatum congenitae, non specificatae

Q73.0

Prirođeni nedostatak nespecificiranog(ih) uda
Aplasia congenita extremitatis non specificatae

Q73.1

Fokomelija, nespecificiranog(ih) uda
Phocomelia extremitatis non specificati

Q73.8

Ostali redukcijski defekti nespecificiranog(ih) uda
Reductiones extremitatis congenitae aliae, non specificatae

Q74

Ostale prirođene malformacije ekstremiteta
Malformationes extremitatis congenitae aliae

Q74.0

Ostale prirođene malformacije ruke(u) uključujući i rameni pojas
Malformationes extremitatis superioris congenitae aliae, cingulum pectorale includens

Q74.1

Prirođena malformacija koljena
Malformatio genus congenita

Q74.2

Ostale prirođene malformacije noge(u) uključujući zdjelični pojas
Malformationes extremitatis inferioris congenitae aliae, cingulum pelvicum includens

Q74.3

Arthrogryposis multiplex congenita
Arthrogryposis multiplex congenita

Q74.8

Ostale specificirane prirođene malformacije udova
Malformationes extremitatis congenitae aliae, specificatae

Q74.9

Nespecificirana prirođena malformacija udova
Malformatio extremitatis congenita, non specificata

Q75

Ostale prirođene malformacije kostiju lubanje i lica
Malformationes ossium cranii et faciei congenitae aliae

Q75.0

Kraniosinostoza
Craniosynostosis

Q75.1

Kraniofacijalna disostoza
Dysostosis craniofacialis

Q75.2

Hipertelorizam
Hypertelorismus

Q75.3

Makrocefalija
Macrocephalia

Q75.4

Mandibulofacijalna disostoza
Dysostosis mandibulofacialis

Q75.5

Okulomandibularna disostoza
Dysostosis oculomandibularis

Q75.8

Ostale specificirane prirođene malformacije kostiju lubanje i lica
Malformationes ossium cranii et faciei congenitae aliae specificatae

Q75.9

Prirođena malformacija kostiju lubanje i lica, nespecificirana
Malformatio ossium cranii et faciei, non specificata

Q76

Prirođene malformacije kralježnice i prsnog koša (koštanog dijela)
Malformationes columnae vertebralis et ossium thoracis congenitae

Q76.0

Spina bifida occulta
Spina bifida occulta

Q76.1

Klippel-Feilov sindrom
Syndroma Klippel-Feil

Q76.2

Prirođena spondilolisteza
Spondylolisthesis congenita

Q76.3

Prirođena skolioza zbog prirođene koštane malformacije
Scoliosis congenita propter malformationem congenitam ossium

Q76.4

Ostale prirođene malformacije kralježnice, nevezane uz skoliozu
Malformationes columnae vertebralis congenitae aliae sine scoliosi

Q76.5

Vratno rebro
Costa cervicalis

Q76.6

Ostale prirođene malformacije rebara
Malformationes costarum congenitae alie

Q76.7

Prirođena malformacija sternuma
Malformatio sterni congenita

Q76.8

Ostale prirođene malformacije koštanog dijela prsnog koša
Malformationes ossium thoracis congenitae aliae

Q76.9

Prirođena malformacija koštanog dijela prsnog koša, nespecificirana
Malformatio ossium thoracis congenita, non specificata

Q77

Osteohondrodisplazija s defektima rasta tubularnih kostiju i kralježnice
Osteochondrodysplasia cum osteogenesi ossium tubariorum et columnae vertebralis imperfecta

Q77.0

Achondrogenesis
Achondrogenesis

Q77.1

Tanatoforički niski rast
Nanismus thanatophoricus

Q77.2

Sindrom kratkog rebra
Syndroma costae brevis

Q77.3

Chondrodysplasia punctata
Chondrodysplasia punctata

Q77.4

Achondroplasia
Achondroplasia

Q77.5

Diastrofična displazija
Dysplasia dystrophica

Q77.6

Ellis-van Creveldov sindrom
Dysplasia chondroectodermatica

Q77.7

Spondiloepifizealna displazija
Dysplasia spondyloepiphysealis

Q77.8

Ostala osteohondrodisplazija s defektima rasta tubularnih kostiju i kralježnice
Osteochondrodysplasia cum osteogenesi ossium tubariorum et columnae vertebralis imperfecta, alia

Q77.9

Osteohondrodisplazija s defektima rasta tubularnih kostiju i kralježnice, nespecificirana
Osteochondrodysplasia cum osteogenesi ossium tubariorum et columnae vertebralis imperfecta, non specificata

Q78

Ostale osteohondrodisplazije
Osteochondrodysplasiae aliae

Q78.0

Osteogenesis imperfecta
Osteogenesis imperfecta

Q78.1

Poliostotička fibrozna displazija
Dysplasia fibrosa polyosteosa

Q78.2

Osteopetroza
Osteopetrosis

Q78.3

Progresivna dijafizealna displazija
Dysplasia diaphysealis progressiva

Q78.4

Enhondromatoza
Enchondromatosis

Q78.5

Metafizealna displazija
Dysplasia Metaphysealis

Q78.6

Multipla prirođena egzostoza
Exosteosis multiplex congenita

Q78.8

Ostale specificirane osteohondrodisplazije
Osteochondrodysplasiae aliae, specificatae

Q78.9

Osteohondrodisplazija,nespecificirana
Osteochondrodysplasia, non specificata

Q79

Prirođene malformacije mišićno-koštanoga sustava, nesvrstane drugamo
Malformationes systematis musculosceletalis congenitae, non alibi classificatae

Q79.0

Prirođena dijafragmalna hernija
Hernia diaphragmatica congenita

Q79.1

Ostale prirođene malformacije ošita
Malformationes diaphragmatis congenitae aliae

Q79.2

Exomphalos
Exomphalos

Q79.3

Gastroschisis
Gastroschisis

Q79.4

Prune belly sindrom
Syndroma alvi inflatae

Q79.5

Ostale prirođene malformacije trbušne stijenke
Malformationes tegmenti abdominalis congenitae aliae

Q79.6

Ehlers-Danlosov sindrom
Syndroma Ehlers-Danlos

Q79.8

Ostale prirođene malformacije mišićno-koštanog sustava
Malformationes systematis musculosceletalis congenitae aliae

Q79.9

Prirođena malformacija mišićno-koštanog sustava, nespecificirana
Malformatio musculosceletalis congenita, non specificata

Q80-Q89

Drugo

Q90-Q99

Kromosomske abnormalnosti, nesvrstane drugdje

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.