MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

Q00-Q07

Živčani sustav

Q10-Q18

Oči, uši, lice i vrat

Q20-Q28

Cirkulacijski sustav

Q30-Q34

Dišni sustav

Q35-Q45

Probavni sustav

Q50-Q56

Spolni organi

Q60-Q64

Urinarni sustav

Q65-Q79

Mišićno-koštani sustav

Q80-Q89

Drugo

Q90-Q99

Kromosomske abnormalnosti, nesvrstane drugdje

Q90

Downov sindrom
Syndroma Down

Q90.0

Trisomija 21, mejotičko nerazdvajanje
Trisomia 21, inseparatio meiotica

Q90.1

Trisomija 21, mozaicizam (mitotičko nerazdvajanje)
Trisomia 21, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q90.2

Trisomija 21, translokacija
Trisomia 21, translocatio

Q90.9

Downov sindrom, nespecificiran
Syndroma Down, non specificatum

Q91

Edwardsov sindrom i Patauov sindrom
Syndroma Edward et syndroma Patau

Q91.0

Trisomija 18, mejotičko nerazdvajanje
Trisomia 18, inseparatio meiotica

Q91.1

Trisomija 18, mozaicizam (mitotičko nerazdvajanje)
Trisomia 18, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q91.2

Trisomija 18, translokacija
Trisomia 18, translocatio

Q91.3

Edwardsov sindrom, nespecificiran
Syndroma Edwards, non specificatum

Q91.4

Trisomija 13, mejotičko nerazdvajanje
Trisomia 13, inseparatio meiotica

Q91.5

Trisomija 13, mozaicizam (mitotičko nerazdvajanje)
Trisomia 13, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q91.6

Trisomija 13, translokacija
Trisomia 13, translocatio

Q91.7

Patauov sindrom, nespecificiran
Syndroma Patau, non specificatum

Q92

Ostale trisomije i parcijalne trisomije autosoma, nesvrstane drugamo
Trisomiae aliae et trisomiae autosomaticae partiales, non alibi classificatae

Q92.0

Trisomija cijeloga kromosoma, mejotičko nerazdvajanje
Trisomia autosomatica, inseparatio meiotica

Q92.1

Trisomija cijeloga kromosoma, mozaicizam (mitotičko nerazdvajanje)
Trisomia autosomatica, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q92.2

Velika parcijalna trisomija
Trisomia autosomatica partialis major

Q92.3

Mala parcijalna trisomija
Trisomia autosomatica partialis minor

Q92.4

Udvostručenje vidljivo samo u prometafazi
Duplicitas chromosomatica autosomatica, solum in prometaphasi visa

Q92.5

Udvostručenje s drugim kompliciranim promjenama
Duplicatas chromosomatica autosomatica cum reorganisatione completa

Q92.6

Prekobrojni marker-kromosomi
Chromosomata extra signata

Q92.7

Triploidija i poliploidija
Triploida et polyploida

Q92.8

Ostale specificirane trisomije i parcijalne trisomije autosoma
Trisomiae autosomaticae et trisomia autosomaticae partiales aliae, specificatae

Q92.9

Trisomija i parcijalna trisomija autosoma, nespecificirana
Trisomia autosomatica et trisomia autosomatica partialis, non specificata

Q93

Monosomije i delecije autosoma, nesvrstane drugamo
Monosomiae et monosomiae partiales autosomaticae, non alibi classificatae

Q93.0

Monosomija cijeloga kromosoma, mejotičko nerazdvajanje
Monosomia autosomatica, inseparatio meiotica

Q93.1

Monosomija cijeloga kromosoma, mozaicizam (mitotičko nerazdvajanje)
Monosomia autosomatica, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q93.2

Prstenasti kromosom ili dicentrični kromosom
Chromosoma anulare mutatum sive dicentricum

Q93.3

Delecija kratkoga kraka 4. kromosoma
Deletio rami brevis chromosomatis 4

Q93.4

Delecija kratkoga kraka 5. kromosoma
Deletio rami brevis chromasomatis 5

Q93.5

Druge delecije dijela kromosoma
Deletiones partis chromosomatis aliae

Q93.6

Delecije vidljive samo u prometafazi
Deletiones solum in prometaphasi visae

Q93.7

Delecije s drugim kompleksnim promjenama
Deletiones cum reorganisationibus completis aliis

Q93.8

Ostale delecije autosoma
Deletiones chromosomaticae autosomaticae aliae

Q93.9

Delecija autosoma, nespecificirana
Deletio chromosomatica autosomatica, non specificata

Q95

Uravnotežene promjene i strukturni marker kromosomi, nesvrstani drugamo
Translocationes aequatae et signacula structuralia non alibi classificata

Q95.0

Uravnotežena translokacija i insercija u normalnih osoba
Translocationes et insertiones chromosomaticae aequilibratae ad personas normales

Q95.1

Inverzija kromosoma u normalne osobe
Inversiones chromosomaticae ad personas normales

Q95.2

Uravnotežene promjene autosoma u nenormalne osobe
Reorganisatio autosomatica aequilibrata ad personas abnormales

Q95.3

Uravnotežene razmjene između spolnih kromosoma i autosoma u nenormalne osobe
Reorganisato sexualis-autosomatica aequilibrata ad personas abnormales

Q95.4

Osobe s marker-heterokromatinom
Personae cum heterochromatino specificato

Q95.5

Osobe s fragilnim mjestom na autosomu
Personae cum situ autosomatico instabili

Q95.8

Ostale uravnotežene promjene rasporeda i strukturni markeri
Translocationes transversae et insertiones chromosomaticae aliae

Q95.9

Uravnotežena promjena i strukturni marker, nespecificiran
Translocatio et insertio chromosomatica, non specificata

Q96

Turnerov sindrom
Syndroma Turner

Q96.0

Kariotip 45,X
Karyotype 45, X

Q96.1

Kariotip 46,X iso (Xq)
Karyotype 46, X iso (Xq)

Q96.2

Kariotip 46,X s nenormalnim spolnim kromosomom, osim iso (Xq)
Karyotype 46, X cum chromosomate sexuali abnormali, praeter iso (Xq)

Q96.3

Mozaičnost, 45,X/46,XX ili XY
Mosaicismus 45, X/46, XX sive XY

Q96.4

Mozaičnost, 45,X/druga stanična loza (druge stanične loze) s nenormalnim spolnim kromosomom
Mosaicismus 45, X cella-lineae cum chromosomate sexuali anormali aliae

Q96.8

Ostale varijacije Turnerova sindroma
Variationes syndomatis Turner aliae

Q96.9

Turnerov sindrom, nespecificiran
Syndroma Turner, non specificatum

Q97

Ostale abnormalnosti spolnih kromosoma, ženski fenotip, nesvrstane drugamo
Anomaliae chromosmatis sexualis aliae, phaenotypus femininus, non alibi classificatae

Q97.0

Kariotip 47,XXX
Karyotype 47, XXX

Q97.1

Abnormalnost kromosoma, žensko s više od tri X kromosoma
Femina cum numero X chromasomatum tribus majore

Q97.2

Mozaičnost, loze s različitim brojem kromosoma X
Mosaicismus, linea cum numero X chromosomatum vario

Q97.3

Abnormalnost kromosoma, kariotip 46,XY, žensko
Femina cum 46, XY karytypo

Q97.8

Ostale specificirane abnormalnosti spolnih kromosoma, ženski fenotip
Anomaliae chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus aliae, specificatae

Q97.9

Abnormalnost spolnog kromosoma, ženski fenotip, nespecificiran
Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus, non specificata

Q98

Ostale abnormalnosti spolnih kromosoma, muški fenotip, nesvrstane drugamo
Anomaliae chromosmatis sexualis aliae, phaenotypus masculinus, non alibi classificatae

Q98.0

Klinefelterov sindrom kariotip 47,XXY
Syndroma Klinefelter, karyotypus 47, XXY

Q98.1

Klinefelterov sindrom,muško s više od dva X kromosoma
Syndroma Klinefelter, mas cum numero X chromosomatum duobus majore

Q98.2

Klinefelterov sindrom, muško s 46,XX kariotipom
Syndroma Klinfelter, mas cum 46, XX karyotypo

Q98.3

Ostali muški s 46,XX kariotipom
Mas cum 46, XX karyotypo alius

Q98.4

Klinefelterov sindrom, nespecificiran
Syndroma Klinefelter, non specificata

Q98.5

Kariotip 47,XYY
Karyotypus 47, XYY

Q98.6

Muško sa strukturnom anomalijom spolnog kromosoma
Mas cum strictura chromosomatis sexualis abnormali

Q98.7

Muško s mozaičnim spolnim kromosomima
Mas cum mosaicismo chromosomatis sexualis

Q98.8

Ostale specificirane anomalije spolnih kromosoma, muški fenotip
Anomaliae chromosomatis sexualis, phaenotypus masculinus aliae, specificatae

Q98.9

Anomalija spolnog kromosoma, muški fenotip, nespecificirana
Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus masculinus, non specificata

Q99

Ostale kromosomske aberacije, nesvrstane drugamo
Anomaliae chromosomaticae aliae, non alibi classificatae

Q99.0

Himerizam 46,XX/46,XY
Chimera 46, XX/46, XY

Q99.1

Pravi hermafrodit, 46, XX
Hermaphroditismus verus 46, XX

Q99.2

Lomljiv kromosom X
Chromosoma X instabile

Q99.8

Ostale specificirane kromosomske aberacije
Anomaliae chromosomaticae aliae, specificatae

Q99.9

Kromosomska aberacija, nespecificirana
Anomalia chromosomatica, non specificata

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4,9

Više od 20 tisuća ocjena

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4,9

Više od 20 tisuća ocjena

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.