MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

V01-V99

Ozljede u prometu

W00-X59

Nezgode i nesreće

W00

Pad na istoj razini na ledu i snijegu

W00.0

Pad na istoj razini na ledu i snijegu

W01

Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja

W01.0

Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja

W02

Pad prilikom klizanja, skijanja, koturanja ili vožnje na skateboardu

W02.0

Pad prilikom klizanja, skijanja, koturanja ili vožnje na skateboardu

W03

Drugi pad na istoj razini prilikom sudaranja ili guranja druge osobe

W03.0

Drugi pad na istoj razini prilikom sudaranja ili guranja druge osobe

W04

Pad za vrijeme nošenja ili pridržavanja od druge osobe

W04.0

Pad za vrijeme nošenja ili pridržavanja od druge osobe

W05

Pad iz invalidskih kolica

W05.0

Pad s invalidskih kolica

W06

Pad s kreveta

W06.0

Pad s kreveta

W07

Pad sa stolice

W07.0

Pad sa stolice

W08

Pad s drugih dijelova pokućstva

W08.0

Pad s drugih dijelova pokućstva

W09

Pad s naprave za tjelovježbu

W09

Pad s naprave za tjelovježbu

W10

Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba

W10.0

Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba

W11

Pad na ljestve ili s njih

W11.0

Pad na ljestve ili s njih

W12

Pad na skelu ili s nje

W12.0

Pad na skelu ili s nje

W13

Pad s, iz ili kroz zgradu ili konstrukciju

W13.0

Pad s, iz ili kroz zgradu ili konstrukciju

W14

Pad sa stabla

W14.0

Pad sa stabla

W15

Pad sa stijene

W15.0

Pad sa stijene

W16

Ronjenje ili skakanje u vodu koje uzrokuje ozljedu, izuzevši utapanje ili potapanje

W16.0

Ronjenje ili skakanje u vodu koje uzrokuje ozljedu, izuzevši utapnje ili potapanje

W17

Drugi pad s jedne razine na drugu

W17.0

Drugi pad s jedne razine na drugu

W18

Drugi pad na istoj razini

W18.0

Drugi pad na istoj razini

W19

Nespecificiran pad

W19.0

Nespecificiran pad

W20

Pogođenost bačenim, ispaljenim ili podajućim predmetom

W21

Sudaranje s predmetom iz športske opreme ili udaranje njime

W21.0

Sudaranje s predmetom iz športske opreme ili udaranje njime

W22

Sudaranje ili udaranje drugim predmetima

W22.0

Sudaranje ili udaranje drugim predmetima

W23

Zahvaćenost, gnječenje, stiskanje ili uklještenje predmetima ili između predmeta

W23.0

Zahvaćenost, gnječenje, stiskanje ili uklještenje predmetima ili između predmeta

W24

Doticaj s napravama za dizanje i prijenos, nesvrstanima drugamo

W24.0

Doticaj s napravama za dizanje i prijenos, nesvrstanima drugamo

W25

Doticaj s oštrim staklom

W25.0

Doticaj s oštrim staklom

W26

Doticaj s nožem, mačem ili bodežom

W26.0

Doticaj s nožem, mačem ili bodežom

W27

Doticaj s ručnim alatom bez motora

W27.0

Doticaj s ručnim alatom bez motora

W28

Doticaj s motornom kosilicom za travu

W28.0

Doticaj s motornom kosilicom za travu

W29

Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima

W29.0

Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima

W30

Doticaj s poljoprivrednim strojevima

W30.0

Doticaj s poljoprivrednim strojevima

W31

Doticaj s drugim i nespecificiranim strojevima

W31.0

Doticaj s drugim i nespecificiranim strojevima

W32

Pucnjava iz ručnog vatrenog oružja

W32.0

Pucnjava iz ručnog vatrenog oružja

W33

Pucnjava iz puške, sačmarice i teškoga vatrenog oružja

W33.0

Pucnjava iz puške, sačmarice i teškog vatrenog oružja

W34

Pucnjava iz drugog i nespecificiranoga vatrenog oružja

W34.0

Pucnjava iz drugog i nespecificiranog vatrenog oružja

W35

Eksplozija i prsnuće parnog kotla (bojlera)

W35.0

Eksplozija i prsnuće parnog kotla (bojlera)

W36

Eksplozija i prsnuće plinske boce

W36.0

Eksplozija i prsnuće plinske boce

W37

Eksplozija i prsnuće automobilske gume, cijevi ili crijeva za polijevanje

W37.0

Eksplozija i prsnuće automobilske gume, cijevi ili crijeva za polijevanje

W38

Eksplozija i prsnuće drugih specificiranih naprava pod tlakom

W38.0

Eksplozija i prsnuće drugih specificiranih naprava pod tlakom

W39

Ispaljivanje vatrometa

W39.0

Ispaljivanje vatrometa

W40

Eksplozija drugih sredstava

W40.0

Eksplozija drugih sredstava

W41

Izloženost djelovanju visokotlačnog mlaza

W41.0

Izloženost djelovanju visokotlačnog mlaza

W42

Izloženost buci

W42.0

Izloženost buci

W43

Izloženost vibracijama

W43.0

Izloženost vibracijama

W44

Doticaj sa stranim tijelom koje je prodrlo u ili kroz oko ili prirodni otvor

W44.0

Doticaj sa stranim tijelom koje je prodrlo u ili kroz oko ili prirodni otvor

W45

Doticaj sa stranim tijelom ili predmetom koje je prodrlo kroz kožu

W45.0

Doticaj sa stranim tijelom ili predmetom koje je prodrlo kroz kožu

W49

Izloženost drugim i nespecificiranim neživim mehaničkim silama

W49.0

Izloženost drugim i nespecificiranim neživim mehaničkim silama

W50

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, grizenje ili grebanje od druge osobe

W50.0

Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, grizenje ili grebanje od druge osobe

W51

Udaranje ili nalijetanje na drugu osobu

W51.0

Udaranje ili nalijetanje na drugu osobu

W52

Gnječenje, guranje ili gaženje od mnoštva ili gomile ljudi u paničnome trku (human stampede)

W52.0

Gnječenje, guranje ili gaženje od mnoštva ili gomile ljudi u paničnome trku (human stampede)

W53

Ugriz štakora

W53.0

Ugriz štakora

W54

Ugriz ili udarac psa

W54.0

Ugriz ili udarac psa

W55

Ugriz ili udarac drugih sisavaca

W55.0

Ugriz ili udarac drugih sisavaca

W56

Doticaj s morskim sisavcima

W56.0

Doticaj s morskim sisavcima

W57

Ugriz ili ubod neotrovnog insekta ili drugih neotrovnih artropoda

W57.0

Ugriz ili ubod neotrovnog insekta ili drugih neotrovnih artropoda

W58

Ugriz ili udarac krokodila ili aligatora

W58.0

Ugriz ili udarac krokodila ili aligatora

W59

Ugriz ili zgnječenje od drugih reptila

W59.0

Ugriz ili zgnječenje od drugih reptila

W60

Doticaj s trnovitom biljkom, bodljikama i oštrim listovima

W60.0

Doticaj s trnovitom biljkom, bodljikama i oštrim listovima

W64

Izloženost drugim i nespecificiranim živim mehaničkim silama

W64.0

Izloženost drugim i nespecificiranim živim mehaničkim silama

W65

Utapanje ili potapanje u kadi za kupanje

W65.0

Utapanje ili potapanje u kadi za kupanje

W66

Utapanje ili potapanje nakon pada u kadu za kupanje

W66.0

Utapanje ili potapanje nakon pada u kadu za kupanje

W67

Utapanje ili potapanje u bazenu za plivanje

W67.0

Utapanje ili potapanje u bazenu za plivanje

W68

Utapanje ili potapanje nakon pada u bazen za plivanje

W68.0

Utapanje ili potapanje nakon pada u bazen za plivanje

W69

Utapanje ili potapanje u prirodnoj vodi

W69.0

Utapanje ili potapanje u prirodnoj vodi

W70

Utapanje ili potapanje nakon pada u prirodnu vodu

W70.0

Utapanje ili potapanje nakon pada u prirodnu vodu

W73

Drugo specificirano utapanje ili potapanje

W73.0

Drugo specificirano utapanje ili potapanje

W74

Nespecificirano utapanje ili potapanje

W74.0

Nespecificirano utapanje ili potapanje

W75

Slučajno gušenje i davljenje u krevetu

W75.0

Slučajno gušenje i davljenje u krevetu

W76

Drugo slučajno vješanje i davljenje

W76.0

Drugo slučajno vješanje i davljenje

W77

Ugroženost disanja zbog urušavanja, odrona zemlje i drugih tvari

W77.0

Ugroženost disanja zbog urušavanja,odrona zemlje i drugih tvari

W78

Inhalacija želučanog sadržaja

W78.0

Inhalacija želučanog sadržaja

W79

Inhalacija i ingestija hrane koja uzrokuje opstrukciju dišnog sustava

W79.0

Inhalacija i ingestija hrane koja uzrokuje opstrukciju dišnog sustava

W80

Inhalacija i ingestija drugih predmeta koja uzrokuje opstrukciju dišnog sustava

W80.0

Inhalacija i ingestija drugih predmeta koja uzrokuje opstrukciju dišnog sustava

W81

Osoba zatvorena ili uhvaćena u okolišu s niskom koncentracijom kisika

W81.0

Osoba zatvorena ili uzvaćena u okolišu s niskom koncentracijom kisika

W83

Ostali specificirani oblici ugrožavanja disanja

W83.0

Ostali specificirani oblici ugrožavanja disanja

W84

Nespecificiran oblik ugrožavanja disanja

W84.0

Nespecificiran oblik ugrožavanja disanja

W85

Izloženost električnim prijenosnim vodovima

W85.0

Izloženost električnim prijenosnim vodovima

W86

Izloženost drugoj specificiranoj električnoj struji

W86.0

Izloženost drugoj specificiranoj električnoj struji

W87

Izloženost nespecificiranoj električnoj struji

W87

Izloženost nespecificiranoj električnoj struji

W88

Izloženost ionizirajućem zračenju

W88.0

Izloženost ionizirajućem zračenju

W89

Izloženost umjetno nastaloj i ultraljubičastoj svjetlosti

W89.0

Izloženost umjetno nastaloj i ultraljubičastoj svjetlosti

W90

Izloženost drugom neionizirajućem zračenju

W90.0

Izloženost drugom neionzirajućem zračenju

W91

Izloženost nespecificiranoj vrsti zračenja

W91.0

Izloženost nespecificiranoj vrsti zračenja

W92

Izloženost prekomjernoj toplini umjetnog podrijetla

W92.0

Izloženost prekomjernoj toplini umjetnog podrijetla

W93

Izloženost prekomjernoj hladnoći umjetnog podrijetla

W93.0

Izloženost prekomjernoj hladnoći umjetnog podrijetla

W94

Izloženost visokom ili niskom tlaku zraka i promjenama u tlaku zraka

W94.0

Izloženost visokom ili niskom tlaku zraka i promjenama u tlaku zraka

W99

Izloženost drugim i nespecificiranim umjetnim čimbenicima okoliša

W99.0

Izloženost drugim i nespecificiranim umjetnim čimbenicima okoliša

X00

Izloženost nekontroliranoj vatri u zgradi ili konstrukciji

X00.0

Izloženost nekontroliranoj vatri u zgradi ili konstrukciji

X01

Izloženost nekontroliranoj vatri izvan zgrade ili konstrukcije

X01.0

Izloženost nekontroliranoj vatri izvan zgrade ili konstrukcije

X02

Izloženost vatri pod kontrolom u zgradi ili konstrukciji

X02.0

Izloženost vatri pod kontrolom u zgradi ili konstrukciji

X03

Izloženost vatri pod kontrolom izvan zgrade ili konstrukije

X03.0

Izloženost vatri pod kontrolom izvan zgrade ili konstrukcije

X04

Izloženost zapaljenim lako zapaljivim materijalima

X04.0

Izloženost zapaljenim lako zapaljivim materijalima

X05

Izloženost zapaljenoj ili rastaljenoj noćnoj odjeći

X05.0

Izloženost zapaljenoj ili rastaljenoj noćnoj odjeći

X06

Izloženost zapaljenoj ili rastaljenoj drugoj odjeći i opremi (ukrasima, nakitu)

X06.0

Izloženost zapaljenoj ili rastaljenoj drugoj odjeći i opremi (ukrasima, nakitu)

X08

Izloženost drugom specificiranom dimu, vatri i plamenu

X08.0

Izloženost drugom specificiranom dimu, vatri i plamenu

X09

Izloženost nespecificiranom dimu, vatri i plamenu

X09.0

Izloženost nespecificiranom dimu, vatri i plamenu

X10

Doticaj s vrućim pićima, hranom, masti i jestivim uljem

X10.0

Doticaj s vrućim pićima, hranom, masti i jestivim uljem

X11

Doticaj s vrućom vodom iz slavine

X11.0

Doticaj s vrućom vodom iz slavine

X12

Doticaj s drugim vrućim tekućinama

X12.0

Doticaj s drugim vrućim tekućinama

X13

Doticaj s parom i vrućim isparinama

X13.0

Doticaj s parom i vrućim isparinama

X14

Doticaj s vrućim zrakom i plinovima

X14.0

Doticaj s vrućim zrakom i plinovima

X15

Doticaj s vrućim kućanskim aparatima

X15.0

Doticaj s vrućim kućanskim aparatima

X16

Doticaj s uređajima za grijanje, radijatorima i cijevima

X16.0

Doticaj s uređajima za grijanje, radijatrorima i cijevima

X17

Doticaj s vrućim oruđima, strojevima i alatima

X17

Doticaj s vrućim oruđima, strojevima i alatima

X18

Doticaj s drugim vrućim kovinama

X18.0

Doticaj s drugim vrućim kovinama

X19

Doticaj s drugim i nespecificiranim izvorom topline i vrućim tvarima

X19.0

Doticaj s drugim i nespecificiranim izvorom topline i vrućim tvarima

X20

Doticaj s otrovnim zmijama i gušterima

X20.0

Doticaj s otrovnim zmijama i gušterima

X21

Doticaj s otrovnim paucima

X21.0

Doticaj s otrovnim paucima

X22

Doticaj sa škorpionima

X22.0

Doticaj sa škorpionima

X23

Doticaj sa stršljenovima, osama i pčelama

X23.0

Doticaj sa stršljenovima, osama i pčelama

X24

Doticaj sa stonogama i otrovnim milipodima (tropskim)

X24.0

Doticaj sa stonogama i ottovnim milipodima (tropskim)

X25

Doticaj s drugim specificiranim otrovnim artropodima

X25.0

Doticaj s drugim specificiranim otrovnim artropodima

X26

Doticaj s otrovnim morskim životinjama i biljkama

X26.0

Doticaj s otrovnim morskim životinjama i biljkama

X27

Doticaj s drugim specificiranim otrovnim životinjama

X27.0

Doticaj s drugim specificiranim otorovnim životinjama

X28

Doticaj s drugim specificiranim otrovnim biljkama

X28.0

Doticaj s drugim specificiranim otrovnim biljkama

X29

Doticaj s nespecificiranom otrovnom životinjom ili biljkom

X29.0

Doticaj s nespecificiranom otrovnom životinjom ili biljkom

X30

Izloženost prekomjernoj prirodnoj toplini

X30.0

Izloženost prekomjernoj prirodnoj toplini

X31

Izloženost prekomjernoj prirodnoj hladnoći

X31.0

Izloženost prekomjernoj prirodnoj hladnoći

X32

Izloženost sunčevu svjetlu

X32.0

Izloženost sunčevu svjetlu

X33

Žrtva udara groma

X33.0

Žrtva udara groma

X34

Žrtva potresa

X34.0

Žrtva potresa

X35

Žrtva vulkanske erupcije

X35.0

Žrtva vulkanske erupcije

X36

Žrtva lavine, odrona i drugih pokretanja zemlje

X36.0

Žrtva lavine, odrona i drugih pokretanja zemlje

X37

Žrtva katastrofalnog nevremena (oluje)

X37.0

Žrtva katastrofalnog nevremena (oluje)

X38

Žrtva poplave

X38.0

Žrtva poplave

X39

Izloženost drugim i nespecificiranim prirodnim silama

X39.0

Izloženost drugim i nespecificiranim prirodnim silama

X40

Slučajno otrovanje i izlaganje neopoidnim anlgeticima, antipireticima ili antireumaticima

X40.0

Slučajno otrovanje i izlaganje neopoidnim analgeticima,antipireticima ili aniteumaticima

X41

Slučajno otrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativia-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lijekovima nesvrstanim drugamo

X41.0

Slučajno otorovanje i izlaganje atiepilepticima, sedativima-hipnoticima, pantiparkinsonicima i psihotopnim lijekovima nesvrstanim drugamo

X42

Slučajno otrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima), nesvrstanim drugamo

X42.0

Slučajno otrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima),nesvrstanim drugamo

X43

Slučajno otrovanje i izlaganje drugim lijekovima koji djeluju na autonomni živčani sustav

X43.0

Slučajno otrovanje i izlaganje drugim lijekovima koji djeluju na autonomni živčani sustav

X44

Slučajno otrovanje i izlaganje nespecificiranim lijekovima, ljekovitim i biološkim tvarima

X44.0

Slučajno otrovanje i izlaganje nespecificiranim lijekovima, ljekovitim i biološkim tvarima

X45

Slučajno otrovanje i izlaganje alkoholu

X45.0

Slučajno otrovanje i izlaganje alkoholu

X46

Slučajno otrovanje i izlaganje organskim otapalima i halogeniranim ugljikovodicima i njihovim parama

X46.0

Slučajno otrovanje i izlaganje organskim otapalima i halogeniranim ugljikovodicima i njihovim parama

X47

Slučajno otrovanje i izlaganje drugim plinovima i parama

X47.0

Slučajno otrovanje i izlaganje drugim plinovima i parama

X48

Slučajno otrovanje i izlaganje pesticidima

X48.0

Slučajno otrovanje i izlaganje pesticidima

X49

Slučajno otrovanje i izlaganje drugim i nespecificiranim kemikalijama i štetnim tvarima

X49

Slučajno otrovanje i izlaganje drugim i nespecificiranim kemikalijama i štetnim tvarima

X49.0

Slučajno otrovanje i izlaganje drugim i nespecificiranim kemikalijama i štetnim tvarima

X50

Prenaprezanje i naporni ili ponovljani pokreti

X50.0

Prenaprezanje i naporni ili ponovljani pokreti

X51

Putovanje i kretanje

X51

Putovanje i kretanje

X52

Produžen boravak u bestežinskom okolišu

X52

Produžen boravak u bestežinskom okolišu

X53

Nedostatak hrane

X53.0

Nedostatak hrane

X54

Nedostatak vode

X54.0

Nedostatak vode

X57

Nespecificirana oskudica

X57.0

Nespecificirana oskudica

X58

Izloženost drugim specificiranim čimbenicima

X58.0

Izloženost drugim specificiranim čimbenicima

X59

Izloženost nespecificiranom čimbeniku

X59.0

Izloženost nespecificiranom čimbeniku

X60-X84

Namjerno samoozljeđivanje

X85-Y09

Napad

Y10-Y34

Događaj s neodređenom nakanom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratno stanje

Y40-Y84

Komplikacije medicinske i kirurške skrbi

Y85-Y89

Posljedice vanjskih uzroka

Y90-Y98

Ostali čimbenici i stanja s vanjskim uzrokom

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.