MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

V01-V99

Ozljede u prometu

W00-X59

Nezgode i nesreće

X60-X84

Namjerno samoozljeđivanje

X85-Y09

Napad

Y10-Y34

Događaj s neodređenom nakanom

Y35-Y36

Zakonske intervencije i ratno stanje

Y40-Y84

Komplikacije medicinske i kirurške skrbi

Y40

Sistemni antibiotici

Y40.0

Penicilini

Y40.1

Cefalosporini i drugi beta-laktamski antibiotici

Y40.2

Kloramfenikoli

Y40.3

Makrolidi

Y40.4

Tetraciklini

Y40.5

Aminoglikozidi

Y40.6

Rifamicini

Y40.7

Antifungični antibiotici, primijenjeni sistemno

Y40.8

Drugi sistemni antibiotici

Y40.9

Sistemni antibiotik, nespecificiran

Y41

Drugi sistemni lijekovi protiv infekcija i nametnika

Y41.0

Sulfonamidi

Y41.1

Lijekovi protiv mikobakterija

Y41.2

Antimalarici i lijekovi koji djeluju na druge krvne protozoe

Y41.3

Drugi lijekovi protiv protozoa

Y41.4

Anthelmintici (lijekovi protiv crijevnih parazita)

Y41.5

Antivirusni lijekovi

Y41.8

Drugi specificirani sistemni lijekovi protiv infekcije i nametnika

Y41.9

Sistemni lijek protiv infekcije i nametnika, nespecificiran

Y42

Hormoni i njihovi sintetski analozi i antagonisti, nesvrstani drugamo

Y42.0

Glukokortikoidi i srodni sintetski lijekovi

Y42.1

Hormoni štitnjače i srodni lijekovi

Y42.2

Antitireoidni lijekovi

Y42.3

Inzulin i oralni hipoglikemični (antidijabetični) lijekovi

Y42.4

Oralni kontraceptivi

Y42.5

Drugi estrogeni i gestageni

Y42.6

Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, koji nisu razvrstani na drugom mjestu

Y42.7

Androgeni i srodni anabolici

Y42.8

Ostali i nespecificirani hormoni i njihovi sintetski analozi

Y42.9

Drugi i nespecificirani antagonisti hormona

Y43

Primarno sistemni lijekovi

Y43.0

Antialergijski i antiemetični lijekovi

Y43.1

Antineoplastični antimetaboliti

Y43.2

Antineoplastični prirodni produkti

Y43.3

Drugi antineoplastični lijekovi

Y43.4

Imunosupresivna sredstva

Y43.5

Sredstva za acidifikaciju i alkalinizaciju

Y43.6

Enzimi koji nisu svrstani drugamo

Y43.8

Druga primarno sistemna sredstva koja nisu svrstana drugamo

Y43.9

Primarno sistemno sredstvo, nespecificirano

Y44

Lijekovi koji primarno djeluju na krvne sastojke

Y44.0

Pripravci željeza i drugi lijekovi za liječenje hipokromne anemije (anemije zbog nedostatka željeza)

Y44.1

Vitamin B 12, folna kiselina i drugi lijekovi za liječenje megaloblastične anemije

Y44.2

Antikoagulansi (sredstva protiv zgrušavanja krvi)

Y44.3

Antagonisti antikoagulansa, vitamin K i drugi koagulansi

Y44.4

Inhibitori agregacije trombocita

Y44.5

Trombolitični lijekovi

Y44.6

Prirodna krv i krvni pripravci

Y44.7

Nadomjesci plazme

Y44.9

Drugi i nespecificirani lijekovi koji djeluju na krvne sastojke

Y45

Analgetici, antipiretici i antiinflamatorni lijekovi

Y45.0

Opioidi i srodni analgetici

Y45.1

Salicilati

Y45.2

Derivati propionske kiseline

Y45.3

Drugi nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAID)

Y45.4

Antireumatici

Y45.5

Derivati 4-aminofenola

Y45.8

Drugi analgetici i antipiretici

Y45.9

Analgetik, antipiretik i antiinflamatorni lijek, nespecificiran

Y46

Antiepileptici i antiparkinsonici

Y46.0

Sukcinimidi

Y46.1

Oksazolidindioni

Y46.2

Derivati hidantoina

Y46.3

Deoksibarbiturati

Y46.4

Iminostilbeni

Y46.5

Valproična kiselina

Y46.6

Drugi i nespecificirani antiepileptici

Y46.7

Antiparkinsonici

Y46.8

Antispastični lijekovi

Y47

Sedativi, hipnotici i anksiolitici

Y47.0

Barbiturati koji nisu svrstani drugamo

Y47.1

Benzodiazepini

Y47.2

Derivati klorala

Y47.3

Paraldehidi

Y47.4

Spojevi broma

Y47.5

Mješoviti sedativi i hipnotici koji nisu svrstani drugamo

Y47.8

Drugi sedativi, hipnotici i anksiolitici

Y47.9

Sedativ, hipnotik i anksiolitik, nespecificiran

Y48

Anestetici i terapijski plinovi

Y48.0

Inhalacijski anestetici

Y48.1

Parenteralni anestetici

Y48.2

Drugi i nespecificirani opći anestetici

Y48.3

Lokalni anestetici

Y48.4

Anestetik, nespecificiran

Y48.5

Terapijski plinovi

Y49

Psihotropni lijekovi, nesvrstani drugamo

Y49.0

Triciklični i tetraciklični antidepresivi

Y49.1

Antidepresivi iz skupine inhibitora monoamino-oksidaze

Y49.2

Drugi i nespecificirani antidepresivi

Y49.3

Fenotijazinski antipsihotici i neuroleptici

Y49.4

Butirofenonski i tioksantenski neuroleptici

Y49.5

Drugi antipsihotici i neuroleptici

Y49.6

Halucinogeni (Psihodisleptici)

Y49.7

Psihostimulansi sa sposobnošću uzrokovanja ovisnosti

Y49.8

Drugi psihotropni lijekovi, koji nisu svrstani drugamo

Y49.9

Psihotropni lijek, nespecificiran

Y50

Stimulatori središnjeg živčanog sustava, nesvrstani drugamo

Y50.0

Analaptici

Y50.1

Antagonisti opioidnih receptora

Y50.2

Metilksantini, koji nisu svrstani drugamo

Y50.8

Drugi stimulatori središnjeg živčanog sustava

Y50.9

Stimulator središnjega živčanog sustava, nespecificiran

Y51

Lijekovi koji primarno djeluju na autonomni živčani sustav

Y51.0

Antikolinesterazni agensi

Y51.1

Drugi parasimpatomimetici (kolinergici)

Y51.2

Ganglioblokatori koji nisu svrstani drugamo

Y51.3

Drugi parasimpatikolitici (antikolinergici i antimuskarinske tvari) i spazmolitici koji nisu svrstani drugamo

Y51.4

Ekscitatori alfa-adrenergičnih receptora koji nisu svrstani drugamo

Y51.5

Ekscitatori beta-adrenergičnih receptora koji nisu svrstani drugamo

Y51.6

Blokatori alfa-adrenergičnih receptora koji nisu svrstani drugamo

Y51.7

Blokatori beta-adrenergičnih receptora koji nisu svrstani drugamo

Y51.8

Lijekovi centralnog djelovanja i blokatori adrenergičnih neurona koji nisu svrstani drugamo

Y51.9

Drugi i nespecificirani lijekovi koji primarno djeluju na autonomni živčani sustav

Y52

Lijekovi koji primarno djeluju na kardiovaskularni sustav

Y52.0

Kardiotonični glikozidi i drugi lijekovi slična djelovanja

Y52.1

Antagonisti kalcija

Y52.2

Drugi antiaritmici koji nisu svrstani drugamo

Y52.3

Koronarni vazodilatatori koji nisu svrstani drugamo

Y52.4

Inhibitori angiotenzin-konvertaze

Y52.5

Drugi antihipertenzivni lijekovi koji nisu svrstani drugamo

Y52.6

Antihiperlipemični i antiaterosklerotični lijekovi

Y52.7

Periferni vazodilatatori

Y52.8

Antivarikozni lijekovi, uključujući sklerozirajuće tvari

Y52.9

Drugi i nespecificirani lijekovi koji primarno djeluju na kardiovaskularni sustav

Y53

Lijekovi koji primarno djeluju na probavni sustav

Y53.0

Blokatori H2-receptora

Y53.1

Drugi antacidi i antiulkusna sredstva

Y53.2

Kemijski laksativi

Y53.3

Salinični i osmotski laksativi

Y53.4

Drugi laksativi

Y53.5

Digestivi

Y53.6

Antidijaroici

Y53.7

Emetici

Y53.8

Drugi lijekovi koji primarno djeluju na probavni sustav

Y53.9

Lijek koji primarno djeluje na probavni sustav, nespecificiran

Y54

Lijekovi koji djeluju na ravnotežu tjelesnih tekućina i metabolizam minerala i mokraćne kiseline

Y54.0

Mineralokortikoidi

Y54.1

Antagonisti mineralokortikoida (antagonisti aldosterona)

Y54.2

Inhibitori karboanhidraze

Y54.3

Derivati benzotiadiazina

Y54.4

Diuretici koji djeluju na ulazni krak Henleove petlje

Y54.5

Drugi diuretici

Y54.6

Lijekovi za nadoknadu tjelesnih tekućina, elektrolita i kalorija

Y54.7

Lijekovi koji djeluju na kalcifikaciju

Y54.8

Lijekovi koji djeluju na metabolizam mokraćne (urične) kiseline

Y54.9

Mineralne soli koje nisu svrstane drugamo

Y55

Lijekovi koji primarno djeluju na glatko i skeletno mišićje i dišni sustav

Y55.0

Oksitocična sredstva

Y55.1

Relaksatori skeletnog mišićja (blokatori neuromuskularne veze)

Y55.2

Drugi i nespecificirani lijekovi koji primarno djeluju na mišićje

Y55.3

Antitustici

Y55.4

Ekspektoransi

Y55.5

Lijekovi protiv obične prehlade

Y55.6

Antiastmatici koji nisu svrstani drugamo

Y55.7

Drugi i nespecificirani lijekovi koji primarno djeluju na dišni sustav

Y56

Lijekovi za lokalnu primjenu koji primarno djeluju na kožu i sluznice te oftalmološki, otorinolaringološki i stomatološki lijekovi

Y56.0

Lokalni antifungični, antiinfektivni i antiinflamatorni lijekovi, koji nisu svrstani drugamo

Y56.1

Antipruriginozna sredstva

Y56.2

Lokalni adstringensi i lokalni detergensi

Y56.3

Emolijencije, demulcencije i zaštitna sredstva

Y56.4

Keratolitici, keratoplastici i drugi lijekovi i pripravci za kosu

Y56.5

Oftalmološki lijekovi i pripravci

Y56.6

Otorinolaringološki lijekovi i pripravci

Y56.7

Stomatološki lijekovi, primijenjeni lokalno

Y56.8

Druga lokalna sredstva

Y56.9

Lokalno sredstvo, nespecificirano

Y57

Drugi i nespecificirani lijekovi i ljekoviti pripravci

Y57.0

Lijekovi za suzbijanje teka (anorektici)

Y57.1

Lipotropni lijekovi

Y57.2

Antidoti i druga helatogena sredstva koja nisu svrstana drugamo

Y57.3

Sredstva za odvikavanje od alkohola

Y57.4

Farmaceutski ekscipiensi (podloge)

Y57.5

Rendgenska kontrastna sredstva

Y57.6

Druga dijagnostička sredstva

Y57.7

Vitamini koji nisu svrstani drugamo

Y57.8

Drugi lijekovi i ljekoviti pripravci

Y57.9

Lijek ili ljekoviti pripravak, nespecificiran

Y58

Bakterijska cjepiva

Y58.0

Cjepivo protiv tuberkuloze

Y58.1

Cjepivo protiv tifusa i paratifusa

Y58.2

Cjepivo protiv kolere

Y58.3

Cjepivo protiv kuge

Y58.4

Cjepivo protiv tetanusa

Y58.5

Cjepivo protiv difterije

Y58.6

Cjepivo protiv pertusisa, uključujući kombinacije s pertusisnom komponentom

Y58.8

Miješano bakterijsko cjepivo, osim kombinacija s pertusisnom komponentom

Y58.9

Druga i nespecificirana bakterijska cjepiva

Y59

Druga i nespecificirana cjepiva i biološke tvari

Y59.0

Cjepiva protiv virusa

Y59.1

Cjepiva protiv rikecija

Y59.2

Cjepiva protiv protozoa

Y59.3

Imunoglobulin

Y59.8

Druga specificirana cjepiva i biološke tvari

Y59.9

Cjepivo ili biološka tvar, nespecificirana

Y60

Nenamjeski rez, ubod, perforacija ili krvarenje u tijeku kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y60.0

U tijeku kirurške operacije

Y60.1

U tijeku infuzije ili transfuzije

Y60.2

U tijeku bubrežne dijalize ili druge perfuzije

Y60.3

U tijeku davanja injekcije ili imunizacije

Y60.4

U tijeku endoskopske pretrage

Y60.5

U tijeku kateterizacije srca

Y60.6

U tijeku aspiracije, punkcije i druge kateterizacije

Y60.7

U tijeku davanja klistira

Y60.8

U tijeku drugoga kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y60.9

U tijeku nespecificiranog kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y61

Strani predmet slučajno ostavljen u tijelu u tijeku kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y61.0

U tijeku kirurške operacije

Y61.1

U tijeku infuzije ili transfuzije

Y61.2

U tijeku bubrežne dijalize ili druge perfuzije

Y61.3

U tijeku davanja injekcije ili imunizacije

Y61.4

U tijeku endoskopske pretrage

Y61.5

U tijeku kateterizacije srca

Y61.6

U tijeku aspiracije, punkcije i druge kateterizacije

Y61.7

U tijeku odstranjivanja katetera ili zavoja

Y61.8

U tijeku drugog kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y61.9

U tijeku nespecificiranog kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y62

Pogreška u provođenju mjera sterilnosti u tijeku kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y62.0

U tijeku kirurške operacije

Y62.1

U tijeku infuzije ili transfuzije

Y62.2

U tijeku bubrežne dijalize ili druge perfuzije

Y62.3

U tijeku davanja injekcije ili imunizacije

Y62.4

U tijeku endoskopske pretrage

Y62.5

U tijeku kateterizacije srca

Y62.6

U tijeku aspiracije, punkcije i druge kateterizacije

Y62.8

U tijeku drugoga kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y62.9

U tijeku nespecificiranog kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y63

Pogreška u doziranju u tijeku kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y63.0

Prekomjerna količina krvi ili druge tekućine primljena u tijeku transfuzije ili infuzije

Y63.1

Pogrešno razrjeđenje tekućine upotrijebljene u tijeku infuzije

Y63.2

Prekomjerna doza zračenja primljena u tijeku terapije

Y63.3

Nesmotreno izlaganje bolesnika zračenju u tijeku medicinskog zbrinjavanja

Y63.4

Pogreška u doziranju kod elektrošoka ili inzulinske šokterapije

Y63.5

Neodgovarajuća temperatura pri lokalnoj primjeni i zavoju

Y63.6

Nedavanje prijeko potrebnog lijeka, ljekovitog pripravka ili biološke supstancije

Y63.8

Pogreška u doziranju u tijeku drugoga kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y63.9

Pogreška u doziranju u tijeku nespecificiranog kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y64

Onečišćene medicinske ili biološke tvari

Y64.0

Onečišćena medicinska ili biološka tvar primijenjena u transfuziji ili infuziji

Y64.1

Onečišćena medicinska ili biološka tvar primijenjena u injekciji ili za imunizaciju

Y64.8

Onečišćena medicinska ili biološka tvar primijenjena na drugi način

Y64.9

Onečišćena medicinska ili biološka tvar primijenjena na nespecificirani način

Y65

Druge nezgode u tijeku kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y65.0

Neodgovarajuća krv upotrijebljena u transfuziji

Y65.1

Pogrešna tekućina upotrijebljena u infuziji

Y65.2

Pogreška u šavovima ili ligaturi u tijeku kirurške operacije

Y65.3

Pogrešno smješten endotrahealni tubus u tijeku anestezijskog postupka

Y65.4

Pogreška u uvođenju ili odstranjivanju drugog tubusa ili instrumenta

Y65.5

Izvođenje neodgovarajuće operacije

Y65.9

Druge specificirane nezgode u tijeku kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y66

Neprimjenjivanje kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y66.0

Neprimjenjivanje kiruruškog i medicinskog zbrinjavanja

Y69

Nespecificirana nezgoda u tijeku kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y69.0

Nespecificirana nezgoda u tijeku kirurškog i medicinskog zbrinjavanja

Y70

Anesteziološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y70.0

Anesteziološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y71

Kardiovaskularna sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y71.0

Kardioaskularna sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y72

Otorinolaringološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y72.0

Otorinolaringološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y73

Gastroenterološka i urološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y73.0

Gastroenterološka i urološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y74

Opća bolnička i sredstva za osobnu uporabu povezana s nepovoljnim događajem

Y74.0

Opća bolnička i sredstva za osobnu upotrebu povezana s nepovoljnim događajem

Y75

Neurološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y75.0

Neurološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y76

Porodnička i ginekološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y76.0

Porodnička i genikološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y77

Oftalmološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y77.0

Oftalmološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y78

Radiološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y78.0

Radiološka sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y79

Ortopedska sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y79.0

Ortopedska sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y80

Fizikalnomedicinska sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y80.0

Fizikalnomedicinska sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y81

Sredstva opće i plastične kirurgije povezana s nepovoljnim događajem

Y81.0

Sredstva opće i plastične kirurugije povezana s nepovoljnim događajem

Y82

Druga i nespecificirana medicinska sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y82.0

Druga i nespecificirana medicinska sredstva povezana s nepovoljnim događajem

Y83

Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka

Y83.0

Kirurška operacija s transplantacijom čitavog organa

Y83.1

Kirurška operacija s implantacijom umjetnoga unutrašnjeg sredstva

Y83.2

Kirurška operacija s anastomozom, premoštenjem (bypass) ili presatkom

Y83.3

Kirurška operacija s oblikovanjem vanjske stome

Y83.4

Drugi rekonstruktivni kirurški zahvati

Y83.5

Amputacija uda (udova)

Y83.6

Odstranjivanje drugog organa (djelomično) (potpuno)

Y83.8

Drugi kirurški postupci

Y83.9

Kirurški postupak, nespecificiran

Y84

Drugi medicinski postupci kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka

Y84.0

Kateterizacija srca

Y84.1

Bubrežna dijaliza

Y84.2

Radiološki postupci i radioterapija

Y84.3

Terapija šoka

Y84.4

Aspiracija tekućine

Y84.5

Uvođenje želučane ili duodenalne sonde

Y84.6

Kateterizacija mokraćovoda

Y84.7

Uzimanje uzorka krvi

Y84.8

Drugi medicinski postupci

Y84.9

Medicinski postupak, nespecificiran

Y85-Y89

Posljedice vanjskih uzroka

Y90-Y98

Ostali čimbenici i stanja s vanjskim uzrokom

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.