ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

E00-E07

Choroby tarczycy

E10-E14

Cukrzyca

E15-E16

Inne zaburzenia regulacji poziomu glukozy oraz zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki

E20-E35

Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

E40-E46

Niedożywienie

E50-E64

Inne niedobory pokarmowe

E50

Niedobór witaminy A
Avitaminosis A

E50.0

Niedobór witaminy A z suchością spojówek
Avitaminosis A cum xerosi coniunctivali

E50.1

Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówek
Avitaminosis A cum maculis Bitot et xerosi coniunctivali

E50.2

Niedobór witaminy A z suchością rogówki
Avitaminosis A cum xerosi corneali

E50.3

Niedobór witaminy A z owrzodzeniem i suchością rogówki
Avitaminosis A cum ulceratione et xerosi corneali

E50.4

Niedobór witaminy A z keratomalacją
Avitaminosis A cum keratomaliacia

E50.5

Niedobór witaminy A ze ślepotą nocną
Avitaminosis A cum hemaralopia

E50.6

Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówki
Avitaminosis A cum cicatrice corneali xerophthalmica

E50.7

Inne objawy oczne niedoboru witaminy A
Avitaminosis A cum mutationibus ocularibus, non specificatis

E50.8

Inne objawy niedoboru witaminy A
Avitaminosis A cum manifestationibus aliis

E50.9

Niedobór witaminy A, nieokreślony
Avitaminosis A, non specificata

E51

Niedobór tiaminy
Deficientia thiamini

E51.1

Beri-beri
Morbus beriberi

E51.2

Encefalopatia Wernickego
Encephalopathia Wernicke

E51.8

Inne objawy niedoboru tiaminy
Hypothiaminoses cum manifestationibus aliis

E51.9

Niedobór tiaminy, nieokreślony
Hypothiaminosis, non specificata

E52

Niedobór niacyny [pelagra]
Deficientia niacini [pellagra]

E53

Niedobór innych witamin z grupy B
Deficientia vitaminorum B aliorum

E53.0

Niedobór ryboflawiny
Deficientia riboflavini

E53.1

Niedobór pirydoksyny
Deficientia pyridoxini

E53.8

Niedobór innych określonych witamin z grupy B
Deficientia vitaminorum B specificatorum, aliorum

E53.9

Niedobór witamin z grupy B, nieokreślony
Deficientia vitamini B, non specificata

E54

Niedobór kwasu askorbinowego
Deficientia acidi ascorbici

E55

Niedobór witaminy D
Deficientia vitamini D

E55.0

Krzywica, czynna
Rachitis activa

E55.9

Niedobór witaminy D, nieokreślony
Deficientia vitamini D, non specificata

E56

Inne niedobory witaminowe
Deficientiae vitaminorum aliae

E56.0

Niedobór witaminy E
Deficientia vitamini E

E56.1

Niedobór witaminy K
Deficientia vitamini K

E56.8

Niedobór innych witamin
Deficientia vitaminorum aliorum

E56.9

Niedobór witamin, nieokreślony
Deficientia vitamini, non specificata

E58

Niedobór pokarmowy wapnia
Deficientia calcii nutritivi

E59

Niedobór pokarmowy selenu
Deficientia selenii nutritivi

E60

Niedobór pokarmowy cynku
Deficientia zinci nutritivi

E61

Niedobór innych substancji odżywczych
Deficientia materiarum nutritivarum aliarum

E61.0

Niedobór miedzi
Deficientia cupri nutritivi

E61.1

Niedobór żelaza
Deficientia ferrum nutritivi

E61.2

Niedobór magnezu
Deficientia magnesii nutritivi

E61.3

Niedobór manganu
Deficientia mangani nutritivi

E61.4

Niedobór chromu
Deficientia chromii nutritivi

E61.5

Niedobór molibdenu
Deficientia molibdeni nutritivi

E61.6

Niedobór wanadu
Deficientia vanadii nutritivi

E61.7

Niedobór wielu substancji odżywczych
Deficientia materiarum nutritivarum plurium

E61.8

Niedobór innych określonych substancji odżywczych
Deficientia materiarum nutritivarum non specificatarum, aliarum

E61.9

Niedobór substancji odżywczych, nieokreślony
Deficientia materiae nutritivae, non specificatae

E63

Inne niedobory pokarmowe
Deficientiae materiarum nutritivarum aliae

E63.0

Niedobór niezbędnych kwasów tłuszczowych [NKT]
Deficientia acidorum stearicorum essentialium

E63.1

Zaburzenie równowagi składników pokarmowych
Inaequilibrium alimenti constitutionale

E63.8

Inne określone niedobory pokarmowe
Deficientiae materiarum nutritivarum specificatae, aliae

E63.9

Niedobory pokarmowe, nieokreślone
Deficientia materiarum nutritivarum, non specificata

E64

Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych
Sequelae malnutritionis et deficientiae materiarum nutritivarum, aliae

E64.0

Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych
Sequelae malnutritionis proteinoenergeticae

E64.1

Następstwa niedoboru witaminy A
Sequelae avitaminosis A

E64.2

Następstwa niedoboru witaminy C
Sequelae avitaminosis C

E64.3

Następstwa krzywicy
Sequelae rachitidis
Age
1 miesiąc24+ lat
Sex
Brak ograniczeń płciowych

E64.8

Następstwa innych niedoborów pokarmowych
Sequelae deficientiae materiarum nutritivarum aliarum

E64.9

Następstwa nieokreślonych niedoborów pokarmowych
Sequelae deficientiae materiarum nutritivarum, non specificatae

E65-E68

Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji

E70-E90

Choroby metaboliczne

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.