Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

J00-J06

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych

J09-J18

Grypa i zapalenie płuc

J09

Grypa wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej
Influenza, virus identificatum

J10

Grypa wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Influenza, virus influencae aliud identificatum

J10.0

Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Influenza cum pneumonia, virus influenca aliud identificatum

J10.1

Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Influenza cum symptomatis respiratoriis allis, virus influenzae aliud identificatum

J10.8

Grypa z innymi objawami wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Influenza cum symptomatis allis, virus influenzae aliud identificatum

J11

Grypa, wirus niezidentyfikowany
Influenza, virus non identificatum

J11.0

Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez niezidentyfikowany wirus
Influenza cum pneumonia, virus non identificatum

J11.1

Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez niezidentyfikowany wirus
Influenza cum symptomatis respiratoriis aliis, virus non identificatum

J11.8

Grypa z innymi objawami wywołana przez niezidentyfikowany wirus
Influenza cum symptomatis aliis, virus non identificatum

J12

Wirusowe zapalenie płuc, niesklasyfikowane gdzie indziej
Pneumonia viralis, non alibi classificata

J12.0

Zapalenie płuc wywołane przez adenowirus
Pneumonia adenoviralis

J12.1

Zapalenie płuc wywołane przez wirus RS
Pneumonia viralis syncytialis

J12.2

Zapalenie płuc wywołane przez wirus paragrypy
Pneumonia viralis parainfluenzae

J12.8

Zapalenie płuc wywołane przez inny wirus
Pneumonia viralis, alia

J12.9

Wirusowe zapalenie płuc, nieokreślone
Pneumonia viralis, non specificata

J13

Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae
Pneumonia per Streptococcum pneumoniae

J14

Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae
Pneumonia per Haemophilum influenzae

J15

Bakteryjne zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej
Pneumonia bacterialis, non alibi classificata

J15.0

Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae
Pneumonia per Klebsiellam pneumoniae

J15.1

Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas
Pneumonia per Pseudomonadem

J15.2

Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce
Pneumonia staphylococcica

J15.3

Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B
Pneumonia streptococcica B

J15.4

Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce
Pneumonia streptococcica alia

J15.5

Zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli
Pneumonia per Escherichiam coli

J15.6

Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne
Pneumonia bacterialis, gram-negativa-aerobica

J15.7

Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
Pneumonia per Mycoplasmam pneumoniae

J15.8

Zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie
Pneumonia bacterialis alia

J15.9

Bakteryjne zapalenie płuc, nieokreślone
Pneumonia bacterialis, non specificata

J16

Zapalenie płuc wywołane przez inny czynnik zakaźny, niesklasyfikowane gdzie indziej
Pneumonia propter organismos infectivos alios, non alibi classificata

J16.0

Zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia
Pneumonia chlamydialis

J16.8

Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje
Pneumonia propter organismos infectivos alios specificatos

J17*

Zapalenie płuc w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Pneumonia in morbis alibi classificatis

J17.0*

Zapalenie płuc w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Pneumonia in morbis bacterialibus alibi classificatis

J17.1*

Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Pneumonia in morbis viralibus alibi classificatis

J17.2*

Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy
Pneumonia in morbis mycoticis

J17.3*

Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych
Pneumonia in morbis parasitariis

J17.8*

Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Pneumonia in morbis aliis alibi classificatis

J18

Zapalenie płuc wywołane przez niezidentyfikowany czynnik zakaźny
Pneumonia per microorganismum non specificatum

J18.0

Odoskrzelowe zapalenie płuc, nieokreślone
Bronchopneumonia, non specificata

J18.1

Płatowe zapalenie płuc, nieokreślone
Pneumonia lobaris, non specificata

J18.2

Hipostatyczne zapalenie płuc, nieokreślone
Pneumonia hypostatica, non specificata

J18.8

Zapalenie płuc wywołane przez inne nieokreślone drobnoustroje
Pneumonia alia per microorganismum non specificatum

J18.9

Zapalenie płuc, nieokreślone
Pneumonia, non specificata

J20-J22

Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych

J30-J39

Inne choroby górnych dróg oddechowych

J40-J47

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych

J60-J70

Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne

J80-J84

Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej

J85-J86

Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych

J90-J94

Inne choroby opłucnej

J95-J99

Inne choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.