Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

J00-J06

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych

J09-J18

Grypa i zapalenie płuc

J20-J22

Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych

J30-J39

Inne choroby górnych dróg oddechowych

J40-J47

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych

J60-J70

Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne

J80-J84

Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej

J85-J86

Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych

J90-J94

Inne choroby opłucnej

J95-J99

Inne choroby układu oddechowego

J95

Pozabiegowe zaburzenia oddychania niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines respiratorii postprocedurales non alibi classificati

J95.0

Nieprawidłowe funkcjonowanie tracheostomii
Dysfunctio tracheostomatis

J95.1

Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej
Insufficientia pulmonum acuta post operationem thoracalem

J95.2

Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiową
Insufficientia pulmonum acuta post operationem extrathoracalem

J95.3

Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego
Insufficientia pulmonum postoperativa chronica

J95.4

Zespół Mendelsona
Syndroma Mendelson

J95.5

Pozabiegowe podgłośniowe zwężenie krtani
Stenosis subglottica post interventiones

J95.8

Inne pozabiegowe zaburzenia układu oddechowego
Disordines respiratoriii postprocedurales, alii

J95.9

Pozabiegowe zaburzenie układu oddechowego, nieokreślone
Disordo respiratorium postprocedurales, non specificatum

J96

Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
Insufficientia respiratoria, non alibi classificata

J96.0

Ostra niewydolność oddechowa
Insufficientia respiratoria acuta

J96.1

Przewlekła niewydolność oddechowa
Insufficientia respiratoria chronica

J96.9

Niewydolność oddechowa, nieokreślona
Insufficientia respiratoria, non specificata

J98

Inne zespoły zaburzeń oddychania
Disordines respiratorii alii

J98.0

Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi bronchi, non alibi classificati

J98.1

Zapadnięcie się płuca
Collapsus pulmonum

J98.2

Rozedma śródmiąższowa
Emphysema interstitiale

J98.3

Rozedma wyrównawcza
Emphysema compensatorium

J98.4

Inne choroby płuc
Disordines pulmonum, alii

J98.5

Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi mediastini, non alibi classificati

J98.6

Choroby przepony
Disordines diaphragmatis

J98.8

Inne określone choroby układu oddechowego
Disordines respiratoriii alii, specificati

J98.9

Choroba układu oddechowego, nieokreślona
Disordo respiratorius, non specificatus

J99*

Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines respiratorii in morbis alibi classificatis

J99.0*

Reumatoidalna choroba płuc (M05.1†)
Morbus pulmonum rheumatoides

J99.1*

Zaburzenia układu oddechowego w innych układowych chorobach tkanki łącznej
Disordines respiratorii in morbis textus connexivi diffusis

J99.8*

Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines respiratorii in morbis aliis alibi classificatis

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.