Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

J00-J06

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych

J09-J18

Grypa i zapalenie płuc

J20-J22

Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych

J30-J39

Inne choroby górnych dróg oddechowych

J40-J47

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych

J40

Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
Bronchitis non specificata ut acuta sive chronica

J41

Proste i śluzowo-ropne przewlekłe zapalenie oskrzeli
Bronchitis simplex et mucopurulenta chronica

J41.0

Przewlekłe proste zapalenie oskrzeli
Bronchitis simplex chronica

J41.1

Przewlekłe zapalenie oskrzeli śluzowo-ropne
Bronchitis mucopurulenta chronica

J41.8

Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane proste i śluzowo-ropne
Bronchitis simplex et mucopurulenta mixta

J42

Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
Bronchitis chronica, non specificata

J43

Rozedma
Emphysema pulmonum

J43.0

Zespół MacLeoda
Syndroma MacLeod

J43.1

Rozedma całego zrazika płuca
Emphysema panlobulare

J43.2

Rozedma środkowej części zrazika płuca
Emphysema controlobulare

J43.8

Inna rozedma płuc
Emphysema alium

J43.9

Rozedma płuc, nieokreślona
Emphysema, non specificatum

J44

Inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc
Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius

J44.0

Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
Morbus pulmonum obstructivus chronicus cum infectione partis tractus respiratorii inferioris acuta

J44.1

Przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia, nieokreślona
Morbus pulmonum obstructivus chronicus cum exacerbatione acutus, non specificatus

J44.8

Inna określona przewlekła obturacyjna choroba płuc
Morbus pulmonum obstructivus chronicus alius, specificatus

J44.9

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, nieokreślona
Morbus pulmonum obstructivus chronicus, non specificatus

J45

Astma oskrzelowa
Asthma

J45.0

Astma oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn alergicznych
Asthma praedominanter allergicum

J45.1

Astma oskrzelowa niealergiczna
Asthma non allergicum

J45.8

Astma oskrzelowa mieszana
Asthma mixtum

J45.9

Astma oskrzelowa, nieokreślona
Asthma, non specificatum

J46

Stan astmatyczny
Status asthmaticus

J47

Rozstrzenie oskrzeli
Bronchiectasia

J60-J70

Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne

J80-J84

Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej

J85-J86

Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych

J90-J94

Inne choroby opłucnej

J95-J99

Inne choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.