Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

J00-J06

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych

J09-J18

Grypa i zapalenie płuc

J20-J22

Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych

J30-J39

Inne choroby górnych dróg oddechowych

J40-J47

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych

J60-J70

Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne

J80-J84

Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej

J85-J86

Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych

J90-J94

Inne choroby opłucnej

J90

Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Effusio pleurae non alibi classificata

J91*

Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Effusio pleurae in condicionibus alibi classificatis

J92

Blaszka opłucnej
Lamella pleuralis

J92.0

Blaszka opłucnej współistniejąca z azbestozą
Lamella pleuralis cum asbesto

J92.9

Blaszka opłucnej bez azbestozy
Lamella pleuralis sine asbesto

J93

Odma opłucnowa
Pneumothorax

J93.0

Odma opłucnowa samoistna z wysiłku
Pneumothorax spontaneus tensionis

J93.1

Inna samoistna odma opłucnowa
Pneumothorax spontaneus alius

J93.8

Inna odma opłucnowa
Pneumothorax alius

J93.9

Odma opłucnowa, nieokreślona
Pneumotorax, non specificatus

J94

Inne choroby opłucnej
Condiciones pleurae, aliae

J94.0

Wysięk opłucnowy mleczowy
Chylothorax

J94.1

Zarośnięcie jamy opłucnej [fibrothorax]
Fibrothorax

J94.2

Krwiak opłucnej
Haemothorax

J94.8

Inne określone choroby opłucnej
Condiciones pleurae, aliae specificatae

J94.9

Choroba opłucnej, nieokreślona
Condicio pleurae, non specificatae

J95-J99

Inne choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.