Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

ATC klasifikacija

A

Alimentarni trakt i metabolizam
376

B

Krv i krvotvorni organi
335

C

Kardiovaskularni sistem
650

D

Koža i potkožno tkivo
87

G

Genitourinarni sistem i polni organi
215

H

Hormonski preparati za sistemsku primenu, isključujući polne hormone i insulin
98

J

Antiinfektivni lekovi za sistemsku primenu
407

J05

Antivirusni lekovi za sistemsku primenu
64

J05A

Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
64

J05AR

Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija, kombinacije
17

J05AR01

Zidovudin i lamivudin
1

J05AR02

Abakavir i lamivudin
3

J05AR03

Dizoproksiltenofovirat i emtricitabin
5

J05AR04

Zidovudin, lamivudin i abakavir
0

J05AR05

Zidovudin, lamivudin i nevirapin
0

J05AR06

Emtricitabin, dizoproksiltenofovirat i efavirenz
0

J05AR07

Stavudin, lamivudin i nevirapin
0

J05AR08

Emtricitabin, dizoproksiltenofovirat i rilpivirin
1

J05AR09

Emtricitabin, tenofovir dizoproksil, elvitegravir i kobicistat
0

J05AR10

Lopinavir i ritonavir
0

J05AR11

Lamivudin, tenofovir dizoproksil i efavirenz
0

J05AR12

Lamivudin i tenofovir dizoproksil
0

J05AR13

Lamivudin, abakavir i dolutegravir
1

J05AR14

Darunavir i kobicistat
1

J05AR15

Atazanavir i kobicistat
0

J05AR16

Lamivudin i raltegravir
0

J05AR17

Emtricitabin i tenofovir alafenamid
0

J05AR18

Emtricitabin, tenofovir alafenamid, elvitegravir i kobicistat
0

J05AR19

Emtricitabin, tenofovir alafenamid i rilpivirin
0

J05AR20

Emtricitabin, tenofovir alafenamid i bictegravir
1

J05AR21

Dolutegravir i rilpivirin
1

J05AR22

Emtricitabin, tenofovir alafenamid, darunavir i kobicistat
1

J05AR23

Atazanavir i ritonavir
0

J05AR24

Lamivudin, tenofovirdizoproksil i doravirin
1

J05AR25

Lamivudin i dolutegravir
1

J05AR26

Darunavir i ritonavir
0

J05AR27

Lamivudin, tenofovir dizoproksil i dolutegravir
0

J05AR28

Stavudin i lamivudin
0

L

Antineoplastici i imunomodulatori
616

M

Mišićno-kostni sistem
180

N

Nervni sistem
611

P

Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata
2

R

Respiratorni sistem
259

S

Senzorni organi
93

V

Razno
59
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.