Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

E00-E07

Bolesti štitaste žlezde

E00

Sindrom urođenog nedostatka joda
Cretenismus endemicus congenitus

E00.0

Sindrom urođenog nedostatka joda, neurološki tip
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus neurologicus

E00.1

Sindrom urođenog nedostatka joda, miksedematozni tip
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixoedematosus

E00.2

Sindrom urođenog nedostatka joda, mešani tip
Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixtus

E00.9

Sindrom urođenog nedostatka joda, neoznačen
Sindroma deficientiae iodi congenitae, non specificatum

E01

Endemska netoksična gušavost i druga stanja
Struma non toxica endemica et status alii

E01.0

Endemska difuzna gušavost zbog nedostatka joda
Struma diffusa endemica propter deficientiam iodi

E01.1

Čvornovata endemska gušavost zbog nedostatka joda
Struma nodosa endemica propter deficientiam iodi

E01.2

Neoznačena endemska gušavost zbog nedostatka joda
Struma endemica non specificata propter deficientiam iodi

E01.8

Drugi poremećaji funkcije štitaste žlezde i druga stanja nastala zbog nedostatka joda
Dysfunctiones thyreoideae aliae et status alii propter deficientiam iodi

E02

Klinički neizražena smanjena funkcija štitaste žlezde zbog nedostatka joda
Hypothyreosis subclinica (status latens) propter deficientiam iodi

E03

Druge smanjene funkcije štitaste žlezde
Hypothyreoidismus alius

E03.0

Urođena smanjena funkcija sa uvećanjem štitaste žlezde
Hypothyreoidismus cum struma diffusa congenita

E03.1

Urođena smanjena funkcija štitaste žlezde
Hypothyreoidismus congenitus

E03.2

Smanjena funkcija štitaste žlezde uzrokovana upotrebom lekova i drugih unetih supstancija
Hypothyreoidismus medicamentosus et hypothyreoidismus propter usum substantiarum exogenium aliarum

E03.3

Smanjena funkcija štitaste žlezde posle infekcije
Hypothyreoidismus post infectionem

E03.4

Stečena atrofija štitaste žlezde
Atrophia thyreoideae (acquisita)

E03.5

Miksedematozna koma
Coma myxoedematosum

E03.8

Druga označena smanjena funkcija štitaste žlezde
Hypothyreoidismus specificatus, alius

E03.9

Smanjena funkcija štitaste žlezde, neoznačena
Hypothyreoidismus, non specificatus

E04

Druga netoksična gušavost
Struma atoxica alia

E04.0

Netoksičko uvećanje štitaste žlezde
Struma diffusa atoxica

E04.1

Netoksičan čvor štitaste žlezde
Nodus thyreoideae autonomus atoxicus

E04.2

Gušavost sa više netoksičnih čvorova
Struma multinodosa atoxica

E04.8

Druga netoksična označena gušavost
Struma atoxica alia, specificata

E04.9

Netoksična gušavost, neoznačena
Struma atoxica, non specificata

E05

Tireotoksikoza – povećana funkcija štitaste žlezde
Thyreotoxicosis

E05.0

Tireotoksikoza sa gušavošću
Thyreotoxicosis cum struma diffusa

E05.1

Tireotoksikoza sa jednim čvorom
Thyreotoxicosis nodosa singularis

E05.2

Tireotoksikoza sa toksičnom čvornovatom gušavošću
Thyreotoxicosis cum struma toxica multinodulari

E05.3

Tireotoksikoza sa tkivom štitaste žlezde van same žlezde
Thyreotoxicosis thyreoideae extopicae

E05.4

Veštački povećana funkcija štitaste žlezde
Thyreotoxicosis factitia

E05.5

Tireotoksička kriza
Crisis thyreotoxica

E05.8

Druga tireotoksikoza
Thyreotoxicosis alia

E05.9

Tireotoksikoza, neoznačena
Thyreotoxicosis, non specificata
102
Thyreotoxicosis
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

E06

Zapaljenje štitaste žlezde
Thyreoiditis

E06.0

Akutno zapaljenje štitaste žlezde
Thyreoiditis acuta

E06.1

Subakutno zapaljenje štitaste žlezde
Thyreoiditis subacuta

E06.2

Hronično zapaljenje štitaste žlezde sa prolazno pojačanom funkcijom
Thyreoiditis chronica cum thyreotoxicosi transitiva

E06.3

Autoimunsko zapaljenje štitaste žlezde
Thyreoiditis autoimmunis

E06.4

Zapaljenje štitaste žlezde uzrokovano upotrebom lekova
Thyreoiditis medicamentosa

E06.5

Drugo hronično zapaljenje štitaste žlezde
Thyreoiditis chronica alia

E06.9

Zapaljenje štitaste žlezde, neoznačeno
Thyreoiditis, non specificata

E07

Druge bolesti štitaste žlezde
Morbi thyreoideae alii

E07.0

Povećano lučenje kalcitonina
Hypersecretio calcitonini

E07.1

Dishormogenezna gušavost
Struma dyshormogenes

E07.8

Druge označene bolesti štitaste žlezde
Morbi thyreoideae specificati, alii

E07.9

Bolest štitaste žlezde, neoznačena
Morbus thyreoideae, non specificatus

E10-E14

Šećerna bolest

E15-E16

Drugi poremećaji šećera u krvi i poremećaji unutrašnjeg lučenja pankreasa

E20-E35

Oboljenja drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem

E40-E46

Pothranjenost

E50-E64

Drugi oblici nedovoljne ishrane

E65-E68

Gojaznost i bolesti prekomerne ishrane

E70-E90

Poremećaji metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.