MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

E00-E07

Bolesti štitaste žlezde

E10-E14

Šećerna bolest

E10

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik
Diabetes mellitus ab insulino dependens

E10.0

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik sa dijabetičnom komom bez ketoacidoze 
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E10.1

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik sa ketoacidozom 
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum ketoacidosi 

E10.2

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik sa bubrežnim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus renalibus 

E10.3

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik sa očnim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus ophthalmicis 

E10.4

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik sa neurološkim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus neurologicis 

E10.5

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik sa komplikacijama periferne cirkulacije
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E10.6

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik sa drugim označenim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus aliis specificatis 

E10.7

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik sa višestrukim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus multiplicibus 

E10.8

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik sa neoznačenim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus,non specificatis 
104
Diabetes mellitus
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

E10.9

Šećerna bolest, insulinozavisan oblik bez komplikacija 
Diabetes mellitus ab insulino dependens sine complicationibus 

E11

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik
Diabetes mellitus ad insulino independens

E11.0

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik sa dijabetičnom komom bez ketoacidoze 
Diabetes mellitus ad insulino independens, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E11.1

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik oblik sa ketoacidozom 
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum ketoacidosi 

E11.2

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik sa bubrežnim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus renalibus 

E11.3

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik sa očnim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus ophthalmicis 

E11.4

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik sa neurološkim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus neurologicis 

E11.5

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik sa komplikacijama periferne cirkulacije
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E11.6

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik sa drugim označenim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus aliis specificatis 

E11.7

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik sa višestrukim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus multiplicibus 

E11.8

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik sa neoznačenim komplikacijama 
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus,non specificatis 

E11.9

Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik bez komplikacija 
Diabetes mellitus ab insulino independens sine complicationibus 

E12

Šećerna bolest kod pothranjenosti
Diabetes mellitus malnutritionalis

E12.0

Šećerna bolest kod pothranjenosti sa dijabetičnom komom bez ketoacidoze 
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E12.1

Šećerna bolest kod pothranjenosti sa ketoacidozom 
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum ketoacidosi 

E12.2

Šećerna bolest kod pothranjenosti sa bubrežnim komplikacijama 
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus renalibus 

E12.3

Šećerna bolest kod pothranjenosti sa očnim komplikacijama 
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus ophthalmicis 

E12.4

Šećerna bolest kod pothranjenosti sa neurološkim komplikacijama 
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus neurologicis 

E12.5

Šećerna bolest kod pothranjenosti sa komplikacijama periferne cirkulacije
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E12.6

Šećerna bolest kod pothranjenosti sa drugim označenim komplikacijama 
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus aliis specificatis 

E12.7

Šećerna bolest kod pothranjenosti sa višestrukim komplikacijama 
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus multiplicibus 

E12.8

Šećerna bolest kod pothranjenosti sa neoznačenim komplikacijama 
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus,non specificatis 

E12.9

Šećerna bolest kod pothranjenosti bez komplikacija 
Diabetes mellitus malnutritionalis sine complicationibus 

E13

Druga označena šećerna bolest
Diabetes mellitus alius, specificatus

E13.0

Druga označena šećerna bolest sa dijabetičnom komom bez ketoacidoze 
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E13.1

Druga označena šećerna bolest sa ketoacidozom 
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum ketoacidosi 

E13.2

Druga označena šećerna bolest sa bubrežnim komplikacijama 
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus renalibus 

E13.3

Druga označena šećerna bolest sa očnim komplikacijama 
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus ophthalmicis 

E13.4

Druga označena šećerna bolest sa neurološkim komplikacijama 
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus neurologicis 

E13.5

Druga označena šećerna bolest sa komplikacijama periferne cirkulacije
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E13.6

Druga označena šećerna bolest sa drugim označenim komplikacijama 
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus aliis specificatis 

E13.7

Druga označena šećerna bolest sa višestrukim komplikacijama 
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus multiplicibus 

E13.8

Druga označena šećerna bolest sa neoznačenim komplikacijama 
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus,non specificatis 

E13.9

Druga označena šećerna bolest bez komplikacija 
Diabetes mellitus alius, specificatus sine complicationibus 

E14

Šećerna bolest, neoznačena
Diabetes mellitus, non specificatus

E14.0

Šećerna bolest, neoznačena sa dijabetičnom komom bez ketoacidoze 
Diabetes mellitus, non specificatus, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E14.1

Šećerna bolest, neoznačena sa ketoacidozom 
Diabetes mellitus, non specificatus, cum ketoacidosi 

E14.2

Šećerna bolest, neoznačena sa bubrežnim komplikacijama 
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus renalibus 

E14.3

Šećerna bolest, neoznačena sa očnim komplikacijama 
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus ophthalmicis 

E14.4

Šećerna bolest, neoznačena sa neurološkim komplikacijama 
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus neurologicis 

E14.5

Šećerna bolest, neoznačena sa komplikacijama periferne cirkulacije
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E14.6

Šećerna bolest, neoznačena sa drugim označenim komplikacijama 
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus aliis specificatis 

E14.7

Šećerna bolest, neoznačena sa višestrukim komplikacijama 
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus multiplicibus 

E14.8

Šećerna bolest, neoznačena sa neoznačenim komplikacijama 
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus,non specificatis 

E14.9

Šećerna bolest, neoznačena bez komplikacija 
Diabetes mellitus, non specificatus sine complicationibus 

E15-E16

Drugi poremećaji šećera u krvi i poremećaji unutrašnjeg lučenja pankreasa

E20-E35

Oboljenja drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem

E40-E46

Pothranjenost

E50-E64

Drugi oblici nedovoljne ishrane

E65-E68

Gojaznost i bolesti prekomerne ishrane

E70-E90

Poremećaji metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.