Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

I00-I02

Akutna reumatska groznica

I05-I09

Hronične reumatske bolesti srca

I05

Reumatske bolesti mitralnog zaliska
Morbus valvulae mitralis rheumaticus

I05.0

Suženje mitralnog zaliska
Stenosis mitralis

I05.1

Reumatska nedovoljna funkcija mitralnog zaliska
Insufficientia valvulae mitralis rheumatica

I05.2

Suženje i nedovoljna funkcija mitralnog zaliska
Stenosis et insufficientia valvulae mitralis

I05.8

Druge bolesti mitralnog zaliska
Morbi valvulae mitralis alii
144
Hronične reumatske bolesti srca
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

I05.9

Bolest mitralnog zaliska, neoznačena
Morbus valvulae mitralis, non specificatus

I06

Reumatske bolesti aortnog zaliska
Morbi valvulae aortae rheumatici

I06.0

Reumatsko suženje aortnog zaliska
Stenosis aortae rheumatica

I06.1

Reumatska insuficijencija aorte
Insufficientia aortae rheumatica

I06.2

Reumatsko suženje sa nedovoljnom funkcijom aorte
Stenosis cum insufficientia aortae rheumatica

I06.8

Druge reumatske bolesti aortnog zaliska
Morbi valvulae aortae rheumatici alii

I06.9

Reumatska bolest aortnog zaliska, neoznačena
Morbus valvulae aortae rheumaticus, non specificatus

I07

Reumatske bolesti trolisnog zaliska
Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici

I07.0

Suženje trolisnog zaliska
Stenosis valvulae tricuspidalis

I07.1

Nedovoljna funkcija trolisnog zaliska
Insufficientia valvulae tricuspidalis

I07.2

Suženje i nedovoljna funkcija trolisnog zalliska
Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis

I07.8

Druge reumatske bolesti trolisnog zaliska
Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici alii

I07.9

Reumatska bolest trolisnog zaliska, neoznačena
Morbus valvulae tricuspidalis rheumaticus, non specificatus

I08

Višestruke bolesti zalistaka srca
Morbi valvularum cordis multiplices

I08.0

Bolesti mitralnih i aortnih zalistaka srca
Morbi valvularum cordis mitralium et aortae

I08.1

Bolesti mitralnih i trolisnih zalistaka
Morbi valvularum mitralium et tricuspidalium

I08.2

Bolesti aortnih i trolisnih zalistaka
Morbi valvularum aortae et tricuspidalium

I08.3

Bolesti aortnih, mitralnih i trolisnih zalistaka
Morbi valvularum aortae, mitralium et tricuspidalium

I08.8

Druge višestruke bolesti zalistaka
Morbi valvularum multiplices alii

I08.9

Višestruka bolest zaliska, neoznačena
Morbus valvulae multiplex, non specificatus

I09

Druge reumatske bolesti srca
Morbi cordis rheumatici alii

I09.0

Reumatsko zapaljenje miokarda
Myocarditis rheumatica

I09.1

Neoznačena reumatska bolest endokarda zaliska
Endocarditis rheumatica valvulae non specificatae

I09.2

Hronični reumatski perikarditis
Pericarditis rheumatica chronica

I09.8

Druge označene reumatske bolesti srca
Morbi cordis rheumatici specificati, alii

I09.9

Reumatska bolest srca, neoznačena
Morbus cordis rheumaticus, non specificatus

I10-I15

Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom

I20-I25

Ishemijska bolest srca

I26-I28

Bolesti srca plućnog porekla i bolesti krvnih sudova pluća

I30-I52

Druge bolesti srca

I60-I69

Bolesti krvnih sudova mozga

I70-I79

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara

I80-I89

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova, neklasifikovane na drugom mestu

I95-I99

Druge i neoznačene bolesti krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.