Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

I00-I02

Akutna reumatska groznica

I05-I09

Hronične reumatske bolesti srca

I10-I15

Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom

I20-I25

Ishemijska bolest srca

I20

Stezanje u grudima
Angina pectoris

I20.0

Neustaljeno stezanje u grudima
Angina pectoris non stabilis

I20.1

Utvrđeno stezanje u grudima
Angina pectoris spastica verificata

I20.8

Drugi oblici stezanja u grudima
Angina pectoris, formae aliae

I20.9

Stezanje u grudima, neoznačeno
Angina pectoris, non specificata

I21

Akutni infarkt miokarda
Infarctus myocardii acutus

I21.0

Akutni transmuralni infarkt prednjeg zida miokarda
Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus

I21.1

Akutni transmuralni infarkt donjeg zida miokarda
Infarctus myocardii inferioris transmuralis acutus

I21.2

Akutni transmuralni infarkt miokarda ostalih lokalizacija
Infarctus myocardii transmuralis acutus, partium aliarum

I21.3

Akutni transmuralni infarkt miokarda, neoznačene lokalizacije
Infarctus myocardii transmuralis acutus sine loco specificato

I21.4

Akutni subendokardijalni infarkt miokarda
Infarctus myocardii subendocardialis acutus

I21.9

Akutni infarkt miokarda, neoznačen
Infarctus myocardii acutus, non specificatus

I22

Ponovljen infarkt miokarda
Infarctus myocardii recidivus

I22.0

Ponovljen infarkt prednjeg zida miokarda
Infarctus myocardii anterioris recidivus

I22.1

Ponovljen infarkt donjeg zida miokarda
Infarctus myocardii inferioris recidivus

I22.8

Ponovljen infarkt miokarda ostalih lokalizacija
Infarctus myocardii recidivus, partium aliarum

I22.9

Ponovljen infarkt miokarda, neoznačene lokalizacije
Infarctus myocardii recidivus, partis non specificatae

I23

Komplikacije posle akutnog infarkta miokarda
Complicationes post infarctum cordis acutum

I23.0

Hemoperikard nastao kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda
Haemopericardium ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.1

Atrijalni septalni defekt nastao kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda
Defectus septi atrialis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.2

Ventrikularni septalni defekt nastao kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda
Defectus septi ventriculorum ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.3

Ruputura srčanog zida srca bez hemoperikarda nastala kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda
Ruptura parietis cordis sine haemopericardio ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.4

Ruptura horde tendineje nastala kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda
Ruptura chordae tendineae ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.5

Ruptura papilarnog mišića nastala kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda
Ruptura musculi papillaris ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.6

Tromboza u pretkomori, aurikuli pretkomore i komori srca nastala kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda
Thrombosis atrii, auriculae atrii et ventriculi cordis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.8

Ostale komplikacije posle akutnog infarkta miokarda
Complicationes post infarctum cordis acutum aliae

I24

Druge akutne ishemijske bolesti srca
Morbi cordis ishaemici acuti alli

I24.0

Koronarna tromboza bez infarkta miokarda
Thrombosis coronaria sine infarctu myocardii

I24.1

Dresler sindrom
Syndroma Dressler

I24.8

Drugi oblici ishemijske bolesti srca
Morbus cordis ischaemicus acutus, formae aliae

I24.9

Akutna ishemijska bolest srca, neoznačena
Morbus cordis ischaemicus acutus, non specificatus

I25

Hronična ishemijska bolest srca
Morbus cordis ischaemicus chronicus

I25.0

Ateroskleroza krvnih sudova srca
Atherosclerosis cardiovascularis

I25.1

Aterosklerotička bolest srca
Morbus cordis atheroscleroticus

I25.2

Raniji infarkt miokarda
Infarctus myocardi antea

I25.3

Ograničeno proširenje zida srca
Aneurisma cordis

I25.4

Ograničeno proširenje srčane arterije
Aneurisma arteriae coronariae
Age
15 godina24+ godina
Sex
Bez rodovnih ograničenja

I25.5

Ishemijsko oboljenje miokarda
Cardiomyopathia ischaemica

I25.6

Asimptomatska ishemija miokarda
Ischaemia myocardii asymptomatica

I25.8

Drugi oblici hronične ishemijske bolesti srca
Morbus cordis ischaemicus chronicus, formae aliae

I25.9

Hronična ishemijska bolest srca, neoznačena
Morbus cordis ischaemicus chronicus, non specificatus

I26-I28

Bolesti srca plućnog porekla i bolesti krvnih sudova pluća

I30-I52

Druge bolesti srca

I60-I69

Bolesti krvnih sudova mozga

I70-I79

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara

I80-I89

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova, neklasifikovane na drugom mestu

I95-I99

Druge i neoznačene bolesti krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.