Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

I00-I02

Akutna reumatska groznica

I05-I09

Hronične reumatske bolesti srca

I10-I15

Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom

I20-I25

Ishemijska bolest srca

I26-I28

Bolesti srca plućnog porekla i bolesti krvnih sudova pluća

I30-I52

Druge bolesti srca

I60-I69

Bolesti krvnih sudova mozga

I70-I79

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara

I70

Ateroskleroza – zakrečavanje velikih krvnih sudova
Atherosclerosis

I70.0

Ateroskleroza aorte
Atherosclerosis aortae

I70.1

Ateroskleroza arterije bubrega
Atherosclerosis arteriae renalis

I70.2

Ateroskleroza arterija ekstremiteta
Atherosclerosis arteriarum extremitatum

I70.8

Ateroskleroza drugih arterija
Atherosclerosis arteriarum aliarum

I70.9

Difuzna ateroskleroza arterija, neoznačena
Atherosclerosis generalisata, non specificata

I71

Aneurizma i disekcija aorte
Aneurysma et dissectio aortae

I71.0

Disekcija aorte [bilo kog dela]
Dissectio aortae [quaelibet pars]

I71.1

Aneurizma grudnog dela aorte, rupturirana
Aneurysma aortae thoracicalis ruptum

I71.2

Aneurizma grudnog dela aorte, bez pominjanja rupture
Aneurysma aortae thoracicalis non ruptum

I71.3

Aneurizma trbušnog dela aorte, rupturirana
Aneurysma aortae abdominalis ruptum
160
Ostale bolesti arterija, arteriola i kapilara
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

I71.4

neurizma trbušnog dela aorte, bez pominjanja rupture
Aneurysma aortae abdominalis non ruptum

I71.5

Aneurizma grudno-trbušnog dela aorte, rupturirana
Aneurysma aortae thoracoabdominalis ruptum

I71.6

Aneurizma grudno-trbušnog dela aorte, bez pominjanja rupture
Aneurysma aortae thoracoabdominalis non ruptum

I71.8

Aneurizma neoznačenog dela aorte, rupturirana
Aneurysma partis aortae non specificatae ruptum

I71.9

Aneurizma neoznačenog dela aorte, bez pominjanja rupture
Aneurysma partis aortae non specificatae non ruptum

I72

Ostale aneurizme i disekcije
Aneurysmata et dissectio alia

I72.0

Aneurizma i disekcija arterije vrata
Aneurysma et dissectio arteriae carotidis

I72.1

Aneurizma i disekcija arterije ruke
Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis superioris

I72.2

Aneurizma i disekcija arterije bubrega
Aneurysma et dissectio arteriae renalis

I72.3

Aneurizma i disekcija ilijačne arterije
Aneurysma et dissectio arteriae iliacae

I72.4

Aneurizma i diskecija arterije noge
Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis inferioris

I72.5

Aneurizma i diskecija drugih precerebralnih arterija
Aneurysma et dissectio arteriarum praecerebralium aliarum

I72.8

Aneurizma i disekcija drugih označenih arterija
Aneurysma et dissectio arteriarum aliarum specificatarum

I72.9

Aneurizma i disekcija arterije, neoznačene lokalizacije
Aneurysma et dissectio arteriae, loco non specificato

I73

Druge bolesti perifernih krvnih sudova
Morbi vasorum periphericorum alii

I73.0

Raynaudova bolest
Syndroma Raynaud

I73.1

Buergerova bolest
Thromboangiitis obliterans [Buerger]

I73.8

Druge označene bolesti perifernih krvnih sudova
Morbi vasorum perifericorum specificati, alii

I73.9

Bolest perifernih krvnih sudova, neoznačena
Morbus vasorum perifericorum, non specificatus

I74

Embolija i tromboza arterija
Embolia et thrombosis arteriarum

I74.0

Embolija i tromboza trbušne aorte
Embolia et thrombosis aortae abdominalis

I74.1

Embolija i tromboza drugih i neoznačenih delova aorte
Embolia et thrombosis partium aortae aliarum et non specificatarum

I74.2

Embolija i tromboza arterija ruku
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum superiorum

I74.3

Embolija i tromboza arterija nogu
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum inferiorum

I74.4

Embolija i tromboza arterija udova, neoznačena
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum non specificata

I74.5

Embolija i tromboza ilijačne arterije
Embolia et thrombosis arteriae iliacae

I74.8

Embolija i tromboza drugih arterija
Embolia et thrombosis arteriarum aliarum

I74.9

Embolija i tromboza neoznačene arterije
Embolia et thrombosis arteriae non specificatae

I77

Druge bolesti arterija i malih arterija
Morbi arteriales et arteriolares alli

I77.0

Stečena fistula između arterije i vene
Fistula arteriovenosa acquisita

I77.1

Suženje arterije
Stricturae arteriae

I77.2

Ruptura arterije
Ruptura arteriae

I77.3

Arterijska fibromuskularna displazija
Dysplasio fibromuscularis arterialis

I77.4

Sindrom pritiska trbušne arterije
Syndroma compressionis arteriae coeliacae

I77.5

Nekroza arterije
Necrosis arteriae

I77.6

Zapaljenje arterije, neoznačeno
Arteritis, non specificata

I77.8

Druge označene bolesti arterija i malih arterija
Morbi arteriales et arteriolares specificati, alii

I77.9

Bolest arterija i malih arterija, neoznačena
Morbus arterialis et arteriolaris, non specificatus

I78

Bolesti krvnih kapilara
Morbi vasorum capillarium

I78.0

Hereditarna hemoragijska teleangiektazija
Telangiectasia haemorrhagica hereditaria

I78.1

Mladež, netumorski
Naevus, non neoplasticus

I78.8

Druge bolesti krvnih kapilara
Morbi vasorum capillarium alii

I78.9

Bolest kapilara, neoznačena
Morbus capillarius, non specificatus

I79

Bolesti arterija, arteriola i kapilara u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi arteriales, arteriolares et capillares in morbis alibi classificatis

I79.0

Aneurizma aorte u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Aneurysma aortae in morbis alibi classificatis

I79.1

Zapaljene aorte u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Aortitis in morbis alibi classificatis

I79.2

Oboljenje perifernih krvnih sudova u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Angiopathia peripherica in morbis alibi classificatis

I79.8

Druge bolesti arterija, arteriola i kapilara u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi arteriales, arteriolares et capillaries alii in morbis alibi classificatis

I80-I89

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova, neklasifikovane na drugom mestu

I95-I99

Druge i neoznačene bolesti krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.