Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

I00-I02

Akutna reumatska groznica

I05-I09

Hronične reumatske bolesti srca

I10-I15

Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom

I20-I25

Ishemijska bolest srca

I26-I28

Bolesti srca plućnog porekla i bolesti krvnih sudova pluća

I30-I52

Druge bolesti srca

I60-I69

Bolesti krvnih sudova mozga

I70-I79

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara

I80-I89

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova, neklasifikovane na drugom mestu

I80

Flebitis i tromboflebitis
Phlebitis et thrombophlebitis

I80.0

Flebitis i tromboflebitis površinskih vena nogu
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis

I80.1

Flebitis i tromboflebitis femoralne vene
Phlebitis et thrombophlebitis venae femoralis

I80.2

Flebitis i tromboflebitis drugih dubokih sudova nogu
Phlebitis et thrombophlebitis vasorum profundorum aliorum membrorum inferiorum

I80.3

Flebitis i tromboflebitis nogu, neoznačen
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, non specificata

I80.8

Flebitis i tromboflebitis drugih lokalizacija
Phlebitis et thrombophlebitis aliorum locorum

I80.9

Flebitis i tromboflebitis, neoznačene lokalizacije
Phlebitis et thrombophlebitis loco non specificato

I81

Tromboza vene porte
Thrombosis venae portae

I82

Ostale embolije i tromboze vena
Embolia et thrombosis venarum alia

I82.0

Budd-Chiarijev sindrom
Syndroma Budd-Chiari

I82.1

Migrantni tromboflebitis
Thrombophlebitis migrans

I82.2

Embolija i tromboza šuplje vene
Embolia et thrombosis venae cavae

I82.3

Embolija i tromboza bubrežne vene
Embolia et thrombosis venae renalis

I82.8

Embolija i tromboza drugih označenih vena
Embolia et thrombosis venarum aliarum specificatarum

I82.9

Embolija i tromboza neoznačene vene
Embolia et thrombosis venae non specificatae

I83

Proširene vene nogu
Varices venarum extremitatum inferiorum

I83.0

Proširene vene noge sa grizlicama
Varices extremitatis inferioris cum ulcere

I83.1

Proširene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione

I83.2

Proširene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva i grizlicama
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione et ulcere

I83.9

Proširene vene noge bez glizlice ili zapaljenja okolnog tkiva
Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione

I84

Hemoroidi
Haemorrhoides

I84.0

Trombozirani unutrašnji hemoroidi
Haemorrhoides internae thromboticae

I84.1

Unutrašnji hemoroidi sa drugim komplikacijama
Haemorrhoides internae cum complicationibus aliis

I84.2

Unutrašnji hemoroidi bez komplikacija
Haemorrhoides internae sine complicationibus

I84.3

Trombozirani spoljni hemoroidi
Haemorrhoides externae thromboticae

I84.4

Spoljni hemoroidi sa komplikacijama
Haemorrhoides externae cum complicationibus aliis

I84.5

Spoljašnji hemoroidi bez komplikacija
Haemorrhoides externae sine complicationibus

I84.6

Zaostale kožne priraslice hemoroida
Accessiones haermorrhoidum residuales dermaticae

I84.7

Trombozirani hemoroidi, neoznačeni
Haemorrhoides thromboticae, non specificatae

I84.8

Neoznačeni hemoroidi sa drugim komplikacijama
Haemorrhoides non specificatae cum complicationibus aliis

I84.9

Neoznačeni hemoroidi bez komplikacija
Haemorrhoides non specificatae sine complicationibus

I85

Proširene vene jednjaka
Varices oesophagi

I85.0

Proširene vene jednjaka sa krvarenjem
Varices oesophagi cum haemorrhagia

I85.9

Proširene vene jednjaka bez krvarenja
Varices oesophagi sine haemorragia

I86

Proširene vene drugih lokalizacija
Varices locorum aliorum

I86.0

Proširene podjezične vene
Varices sublinguales

I86.1

Proširene vene skrotuma
Varices scroti

I86.2

Proširene vene karlice
Varices pelvis

I86.3

Proširene vene stidnice
Varices vulvae

I86.4

Proširene vene želuca
Varices gastricae

I86.8

Proširene vene, drugih označenih lokalizacija
Varices locorum specificatorum, aliorum

I87

Druge bolesti vena
Morbi venarum alii

I87.0

Posttrombotički sindrom
Syndroma postthromboticum

I87.1

Pritisak na venu
Compressio venae

I87.2

Nedovoljna funkcija vena (hronična)(periferna)
Insufficientia venosa (chronica)(peripherica)

I87.8

Druge označene bolesti vena
Morbi venarum specificati, alii

I87.9

Bolest vena, neoznačena
Morbus venae, non specificatus

I88

Neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova
Lymphadenitis non specificata

I88.0

Neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova mezenterijuma
Lymphadenitis mesenterica non specificata

I88.1

Hronično zapaljenje limfnih čvorova, osim žlezda mezenterijuma
Lymphadenitis chronica non mesenterica

I88.8

Druga neoznačena zapaljenja limfnih čvorova
Lymphadenitis non specificata, alia

I88.9

Zapaljenje limfnog čvora, neoznačeno
Lymphadenitis, non specificata

I89

Druge neinfektivne bolesti limfnih sudova i limfnih čvorova
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi, alii

I89.0

Limfedem, neklasifikovan na drugom mestu
Lymphoedema, non alibi classificatum

I89.1

Zapaljenje limfnih sudova
Lymphangitis
164
Ostale sistema krvotoka
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

I89.8

Druge označene neinfektivne bolesti limfnih sudova i limfnih čvorova
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi alii, specificati

I89.9

Druge neinfektivne bolesti limfnih sudova i limfnih čvorova, neoznačene
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi, non specificati

I95-I99

Druge i neoznačene bolesti krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.