Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

I00-I02

Akutna reumatska groznica

I05-I09

Hronične reumatske bolesti srca

I10-I15

Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom

I20-I25

Ishemijska bolest srca

I26-I28

Bolesti srca plućnog porekla i bolesti krvnih sudova pluća

I30-I52

Druge bolesti srca

I60-I69

Bolesti krvnih sudova mozga

I70-I79

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara

I80-I89

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova, neklasifikovane na drugom mestu

I95-I99

Druge i neoznačene bolesti krvotoka

I95

Nizak krvni pritisak
Hypotensio arterialis

I95.0

Idiopatski nizak krvni pritisak
Hypotensio arterialis idiopathica

I95.1

Nizak krvni pritisak uzrokovan dugim stajanjem
Hypotensio arterialis orthostatica

I95.2

Nizak krvni pritisak uzrokovan lekovima
Hypotensio arterialis medicamentosa

I95.8

Drugi nizak krvni pritisak
Hypotensio arterialis alia

I95.9

Nizak krvni pritisak, neoznačen
Hypotensio arterialis, non specificata

I97

Bolesti krvotoka posle medicinskih intervencija, neklasifikovane na drugom mestu
Morbi systematis circulatorii postprocedurales, non alibi classificati

I97.0

Sindrom posle operacije srca
Syndroma post cardiotomiam
164
Ostale sistema krvotoka
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

I97.1

Drugi funkcionalni poremećaji posle operacije srca
Disordines post cardiotomiam functionales alii

I97.2

Sindrom limfedema posle mastektomije
Syndroma lymphoedematis post mastectomiam

I97.8

Druge bolesti krvotoka posle medicinskih intervencija, neklasifikovane na drugom mestu
Morbi systematis circulatorii postprocedurales alii, non alibi classificati

I97.9

Bolesti krvotoka posle medicinske intervencije, neoznačena
Morbus systematis circulatorii postproceduralis, non specificatus

I98

Druge bolesti krvotoka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi systematis circulatorii alii in morbis alibi classificatis

I98.0

Sifilis srca i krvotoka
Syphilis cardiovascularis

I98.1

Bolesti srca i krvnih sudova u drugim zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi cardiovasculares in morbis infectives et parasitariis aliis alibi classificatis

I98.2

Proširene vene jednjaka bez krvarenja u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Varices oesophagi sine haemorrhagia in morbis alibi classificatis

I98.3

Proširene vene jednjaka sa krvarenjem u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Varices oesophagi cum haemorrhagia in morbis alibi classificatis

I98.8

Druge označene bolesti krvotoka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi systematis circulatorii specificati, alii in morbis alibi classificatis

I99

Druge i neoznačene bolesti krvotoka
Morbi systematis circulatorii alii et non specificati

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.