MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

F00-F09

Organske, vključno simptomatske, duševne motnje

F10-F19

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi

F10

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcoholis

F10.0

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, akutna zastrupitev
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-intoxicatio acuta

F10.1

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, škodljiva raba
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-usus noxius

F10.2

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, sindrom odvisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma dependentiae

F10.3

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, odtegnitveno stanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma abstinentialis

F10.4

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, odtegnitveno stanje z delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma abstinentialis cum delirio

F10.5

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-psychosis

F10.6

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, amnestični sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma amnesticum

F10.7

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-psychosis residualis et tarda

F10.8

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, druge duševne in vedenjske motnje
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-disordines mentales et disordines morum alii

F10.9

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, neopredeljena duševna in vedenjska motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F11

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum

F11.0

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, akutna zastrupitev
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-intoxicatio acuta

F11.1

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, škodljiva raba
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-usus noxius

F11.2

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, sindrom odvisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma dependentiae

F11.3

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, odtegnitveno stanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma abstinentialis

F11.4

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, odtegnitveno stanje z delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma abstinentialis cum delirio

F11.5

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-psychosis

F11.6

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, amnestični sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma amnesticum

F11.7

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-psychosis residualis et tarda

F11.8

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, druge duševne in vedenjske motnje
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-disordines mentales et disordines morum alii

F11.9

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F12

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum

F12.0

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, akutna zastrupitev
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-intoxicatio acuta

F12.1

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, škodljiva raba
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-usus noxius

F12.2

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, sindrom odvisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma dependentiae

F12.3

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, odtegnitveno stanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma abstinentialis

F12.4

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, odtegnitveno stanje z delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma abstinentialis cum delirio

F12.5

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-psychosis

F12.6

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, amnestični sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma amnesticum

F12.7

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-psychosis residualis et tarda

F12.8

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, druge duševne in vedenjske motnje
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-disordines mentales et disordines morum alii

F12.9

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F13

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum

F13.0

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, akutna zastrupitev
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-intoxicatio acuta

F13.00

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, akutna zastrupitev, neopredeljen sedativ ali hipnotik

F13.01

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, akutna zastrupitev, gama-hidroksibutirat

F13.09

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, akutna zastrupitev, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F13.1

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, škodljiva raba
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-usus noxius

F13.10

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, škodljiva raba, neopredeljen sedativ ali hipnotik

F13.11

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, škodljiva raba, gama-hidroksibutirat

F13.19

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, škodljiva raba, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F13.2

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, sindrom odvisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma dependentiae

F13.20

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, sindrom odvisnosti, neopredeljen sedativ ali hipnotik

F13.21

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, sindrom odvisnosti, gama-hidroksibutirat

F13.29

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, sindrom odvisnosti, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F13.3

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma abstinentialis

F13.30

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje, neopredeljen sedativ ali hipnotik

F13.31

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje, gama-hidroksibutirat

F13.39

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov odtegnitveno stanje, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F13.4

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje z delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma abstinentialis cum delirio

F13.40

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje z delirijem, neopredeljen sedativ ali hipnotik

F13.41

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje z delirijem, gama-hidroksibutirat

F13.49

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje z delirijem, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F13.5

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-psychosis

F13.50

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, psihotična motnja, neopredeljen sedativ ali hipnotik

F13.51

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, psihotična motnja, gama-hidroksibutirat

F13.59

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, psihotična motnja, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F13.6

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, amnestični sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma amnesticum

F13.60

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, amnestični sindrom, neopredeljen sedativ ali hipnotik

F13.61

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, amnestični sindrom, gama-hidroksibutirat

F13.69

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, amnestični sindrom, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F13.7

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-psychosis residualis et tarda

F13.70

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, neopredeljen sedativ ali hipnotik

F13.71

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, gama-hidroksibutirat

F13.79

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F13.8

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, druge duševne in vedenjske motnje
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-disordines mentales et disordines morum alii

F13.80

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, druge duševne in vedenjske motnje, neopredeljen sedativ ali hipnotik

F13.81

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, druge duševne in vedenjske motnje, gama-hidroksibutirat

F13.89

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, druge duševne in vedenjske motnje, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F13.9

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F13.90

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, neopredeljen sedativ ali hipnotik

F13.91

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, gama-hidroksibutirat

F13.99

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F14

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini

F14.0

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, akutna zastrupitev
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-intoxicatio acuta

F14.1

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, škodljiva raba
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-usus noxius

F14.2

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, sindrom odvisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma dependentiae

F14.3

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, odtegnitveno stanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma abstinentialis

F14.4

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, odtegnitveno stanje z delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma abstinentialis cum delirio

F14.5

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-psychosis

F14.6

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, amnestični sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma amnesticum

F14.7

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-psychosis residualis et tarda

F14.8

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, druge duševne in vedenjske motnje
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-disordines mentales et disordines morum alii

F14.9

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F15

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno s kofeinom
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens

F15.0

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, akutna zastrupitev
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-intoxicatio acuta

F15.00

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, akutna zastrupitev, neopredeljeni stimulansi

F15.01

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, akutna zastrupitev, metilamfetamin

F15.02

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, akutna zastrupitev, metilendioksimetamfetamin

F15.09

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, akutna zastrupitev, drugi opredeljeni stimulansi

F15.1

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, škodljiva raba
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-usus noxius

F15.10

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, škodljiva raba, neopredeljeni stimulansi

F15.11

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, škodljiva raba, metilamfetamin

F15.12

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, škodljiva raba, metilendioksimetamfetamin

F15.19

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, škodljiva raba, drugi opredeljeni stimulansi

F15.2

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, sindrom odvisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma dependentiae

F15.20

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, sindrom odvisnosti, neopredeljeni stimulansi

F15.21

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, sindrom odvisnosti, metilamfetamin

F15.22

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, sindrom odvisnosti, metilendioksimetamfetamin

F15.29

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, sindrom odvisnosti, drugi opredeljeni stimulansi

F15.3

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma abstinentialis

F15.30

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje, neopredeljeni stimulansi

F15.31

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje, metilamfetamin

F15.32

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje, metilendioksimetamfetamin

F15.39

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje, drugi opredeljeni stimulansi

F15.4

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje z delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma abstinentialis cum delirio

F15.40

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje z delirijem, neopredeljeni stimulansi

F15.41

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje z delirijem, metilamfetamin

F15.42

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje z delirijem, metilendioksimetamfetamin

F15.49

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje z delirijem, drugi opredeljeni stimulansi

F15.5

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-psychosis

F15.50

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, psihotična motnja, neopredeljeni stimulansi

F15.51

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, psihotična motnja, metilamfetamin

F15.52

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, psihotična motnja, metilendioksimetamfetamin

F15.59

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, psihotična motnja, drugi opredeljeni stimulansi

F15.6

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, amnestični sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma amnesticum

F15.60

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, amnestični odvisnosti, neopredeljeni stimulansi

F15.61

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, amnestični sindrom, metilamfetamin

F15.62

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, amnestični sindrom, metilendioksimetamfetamin

F15.69

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, amnestični sindrom, drugi opredeljeni stimulansi

F15.7

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-psychosis residualis et tarda

F15.70

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, neopredeljeni stimulansi

F15.71

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, metilamfetamin

F15.72

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, metilendioksimetamfetamin

F15.79

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, drugi opredeljeni stimulansi

F15.8

Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, druge duševne in vedenjske motnje
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-disordines mentales et disordines morum alii

F15.80

Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, druge duševne in vedenjske motnje, neopredeljeni stimulansi

F15.81

Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, druge duševne in vedenjske motnje, metilamfetamin

F15.82

Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, druge duševne in vedenjske motnje, metilendioksimetamfetamin

F15.89

Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, druge duševne in vedenjske motnje, drugi opredeljeni stimulansi

F15.9

Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F15.90

Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, neopredeljeni stimulansi

F15.91

Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, metilamfetamin

F15.92

Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, metamfetamin

F15.99

Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, drugi opredeljeni stimulansi

F16

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium

F16.0

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, akutna zastrupitev
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-intoxicatio acuta

F16.00

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, akutna zastrupitev, neopredeljen halucinogen

F16.01

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, akutna zastrupitev, ketamin

F16.09

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, akutna zastrupitev, drugi opredeljeni halucinogen

F16.1

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, škodljiva raba
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-usus noxius

F16.10

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, škodljiva raba, neopredeljen halucinogen

F16.11

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, škodljiva raba, ketamin

F16.19

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, škodljiva raba, drugi opredeljeni halucinogen

F16.2

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, sindrom odvisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma dependentiae

F16.20

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, sindrom odvisnosti, neopredeljen halucinogen

F16.21

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, sindrom odvisnosti, ketamin

F16.29

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, sindrom odvisnosti, drugi opredeljeni halucinogen

F16.3

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma abstinentialis

F16.30

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje, neopredeljen halucinogen

F16.31

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje, ketamin

F16.39

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje, drugi opredeljeni halucinogen

F16.4

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje z delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma abstinentialis cum delirio

F16.40

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje z delirijem, neopredeljen halucinogen

F16.41

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje z delirijem, ketamin

F16.49

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje z delirijem, drugi opredeljeni halucinogen

F16.5

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-psychosis

F16.50

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, psihotična motnja, neopredeljen halucinogen

F16.51

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, psihotična motnja, ketamin

F16.59

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, psihotična motnja, drugi opredeljeni halucinogen

F16.6

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, amnestični sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma amnesticum

F16.60

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, amnestični sindrom, neopredeljen halucinogen

F16.61

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, amnestični sindrom, ketamin

F16.69

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, amnestični sindrom, drugi opredeljeni halucinogen

F16.7

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-psychosis residualis et tarda

F16.70

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, neopredeljen halucinogen

F16.71

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, ketamin

F16.79

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, drugi opredeljeni halucinogen

F16.8

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, druge duševne in vedenjske motnje
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-disordines mentales et disordines morum alii

F16.80

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, druge duševne in vedenjske motnje, neopredeljen halucinogen

F16.81

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, druge duševne in vedenjske motnje, ketamin

F16.89

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, druge duševne in vedenjske motnje, drugi opredeljeni halucinogen

F16.9

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F16.90

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, neopredeljen halucinogen

F16.91

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, ketamin

F16.99

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, drugi opredeljeni halucinogen

F17

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci

F17.0

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, akutna zastrupitev
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-intoxicatio acuta

F17.1

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, škodljiva raba
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-usus noxius

F17.2

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, sindrom odvisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma dependentiae

F17.3

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, odtegnitveno stanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma abstinentialis

F17.4

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, odtegnitveno stanje z delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma abstinentialis cum delirio

F17.5

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-psychosis

F17.6

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, amnestični sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma amnesticum

F17.7

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-psychosis residualis et tarda

F17.8

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, druge duševne in vedenjske motnje
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-disordines mentales et disordines morum alii

F17.9

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, neopredeljena duševna in vedenjska motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F18

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium

F18.0

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, akutna zastrupitev
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-intoxicatio acuta

F18.1

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, škodljiva raba
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-usus noxius

F18.2

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, sindrom odvisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma dependentiae

F18.3

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, odtegnitveno stanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma abstinentialis

F18.4

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, odtegnitveno stanje z delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma abstinentialis cum delirio

F18.5

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-psychosis

F18.6

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, amnestični sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma amnesticum

F18.7

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-psychosis residualis et tarda

F18.8

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, druge duševne in vedenjske motnje
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-disordines mentales et disordines morum alii

F18.9

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, neopredeljena duševna in vedenjska motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F19

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum

F19.0

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, akutna zastrupitev
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-intoxicatio acuta

F19.1

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, škodljiva raba
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-usus noxius

F19.2

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, sindrom odvisnosti
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma dependentiae

F19.3

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, odtegnitveno stanje
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma abstinentialis

F19.4

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, odtegnitveno stanje z delirijem
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma abstinentialis cum delirio

F19.5

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-psychosis

F19.6

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, amnestični sindrom
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma amnesticum

F19.7

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-psychosis residualis et tarda

F19.8

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, druge duševne in vedenjske motnje
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-disordines mentales et disordines morum alii

F19.9

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, neopredeljena duševna in vedenjska motnja
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F20-F29

Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje

F30-F39

Razpoloženjske [afektivne] motnje

F40-F48

Nevrotske, stresne in somatoformne motnje

F50-F59

Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki

F60-F69

Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi

F70-F79

Intelektualna manjzmožnost

F80-F89

Motnje duševnega (psihološkega) razvoja

F90-F98

Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci

F99-F99

Neopredeljena duševna motnja

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4,9

Več kot 20k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4,9

Več kot 20k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.