MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

F00-F09

Organske, vključno simptomatske, duševne motnje

F10-F19

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi

F20-F29

Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje

F30-F39

Razpoloženjske [afektivne] motnje

F40-F48

Nevrotske, stresne in somatoformne motnje

F50-F59

Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki

F60-F69

Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi

F70-F79

Intelektualna manjzmožnost

F80-F89

Motnje duševnega (psihološkega) razvoja

F90-F98

Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci

F90

Hiperkinetične motnje
Disordines hyperkinetici

F90.0

Motnja aktivnosti in pozornosti
Disordo activitatis et disordo attentionis

F90.1

Hiperkinetična motnja vedenja
Disordo morum hyperkineticus

F90.8

Druge vrste hiperkinetična motnja
Disordines hyperkinetici alii

F90.9

Hiperkinetična motnja, neopredeljena
Disordo hyperkineticus, non specificatus

F91

Motnje vedenja
Disordines morum

F91.0

Motnja vedenja, omejena na družinski okvir
Disordo morum in familia

F91.1

Nesocializirana motnja vedenja
Disordo morum non socialisatus

F91.2

Socializirana motnja vedenja
Disordo morum socialisatus

F91.3

Opozicionalno kljubovalno vedenje
Disordo oppositus et provocatus

F91.8

Druge motnje vedenja
Disordines morum alii

F91.9

Motnja vedenja, neopredeljena
Disordo morum, non specificatus

F92

Mešane motnje vedenja in čustvovanja
Disordines morum et emotionum mixti

F92.0

Depresivna motnja vedenja
Disordo morum depressivus

F92.8

Druge mešane motnje vedenja in čustvovanja
Disordines morum et emotionum mixti alii

F92.9

Mešana motnja vedenja in čustvovanja, neopredeljena
Disordo morum et emotionum mixtus, non specificatus

F93

Čustvene motnje, za katere je značilno, da se začnejo v otroštvu
Disordo emotionum in infantia oreus

F93.0

Ločitvena tesnoba v otroštvu
Disordo separationis puerilis anxiosus

F93.1

Fobična tesnoba v otroštvu
Disordo puerilis phobicus anxiosus

F93.2

Socialna tesnoba v otroštvu
Disordo puerilis socialis anxiosus

F93.3

Rivaliteta sorojencev kot motnja
Disordo aemulationis cum fratre et sorore

F93.8

Druge čustvene motnje v otroštvu
Disordines emotionum in infantia orti alii

F93.9

Čustvena motnja v otroštvu, neopredeljena
Disordo emotionum puerilis, non specificatus

F94

Motnje socialnega funkcioniranja, ki se začnejo v otroštvu in adolescenci
Disordines functionis socialis in infantia et adolescentia orti

F94.0

Elektivni mutizem
Mutismus selectivus

F94.1

Reaktivna motnja pri navezovanju odnosov v otroštvu
Disordo connoxivus reactivus puerilis

F94.2

Razvrtost pri navezovanju odnosov v otroštvu
Disordo disinhibitionalis connexivus puerilis

F94.8

Druge motnje socialnega funkcioniranja v otroštvu
Disordines functionalis socialis puerilis alii

F94.9

Motnja socialnega funkcioniranja v otroštvu, neopredeljena
Disordo functionis socialis puerilis, non specificatus

F95

Tiki
Disordines spasmi involuntarii

F95.0

Prehodni tik
Tic transitorius

F95.1

Kronični motorični ali glasovni tik
Tic motorius sive vocalis chronicus

F95.2

Kombinirani glasovni in multipli motorični tik [de la Tourette]
Tic motorius et vocalis multiplex [de la Tourette]

F95.8

Drugi tiki
Tic alius

F95.9

Tik, neopredeljen
Tic, non specificatus

F98

Druge vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia orti alii

F98.0

Uhajanje vode (enureza) neorganskega izvora
Enuresis non organica

F98.1

Uhajanje blata (enkopreza) neorganskega izvora
Encopresis non organica

F98.2

Motnja hranjenja v detinstvu in otroštvu
Disordo nutritionis infantis et pueri

F98.3

Pica v detinstvu in otroštvu
Pica infantilis et pica puerilis

F98.4

Motnje stereotipnega gibanja
Disordines motuum stereotypici

F98.5

Jecljanje
Battarismus

F98.6

Prehitevajoče govorjenje
Oratio festinans cum interruptionibus

F98.8

Druge specifične vedenjske in čustvene motnje z nastankom navadno v otroštvu in adolescenci
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia alii specifici

F98.9

Neopredeljene vedenjske in čustvene motnje z začetkom navadno v otroštvu in adolescenci
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia, non specificati

F99-F99

Neopredeljena duševna motnja

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4,9

Več kot 20k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4,9

Več kot 20k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.