MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

F00-F09

Organske, vključno simptomatske, duševne motnje

F10-F19

Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi

F20-F29

Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje

F30-F39

Razpoloženjske [afektivne] motnje

F40-F48

Nevrotske, stresne in somatoformne motnje

F40

Fobične anksiozne motnje
Disordines anxiosi phobici

F40.0

Agorafobija
Agoraphobia

F40.00

Agorafobija brez omenjanja panične motnje

F40.01

Agorafobija s panično motnjo

F40.1

Socialne fobije
Phobia socialis

F40.2

Specifične (izolirane) fobije
Phobia specifica (separata)

F40.8

Druge fobične anksiozne motnje
Disordines phobici anxiosi alii

F40.9

Fobična anksiozna motnja, neopredeljena
Disordo phobica anxiosus non specificatus

F41

Druge anksiozne motnje
Disordines anxiosi alii

F41.0

Panična motnja [epizodična paroksizmalna anksioznost]
Disordo panicus, episodum anxiosum paroxismale

F41.1

Generalizirana anksiozna motnja
Disordo anxiosus generalisatus

F41.2

Mešana anksiozna in depresivna motnja
Disordo anxiosus et depressivus mixtus

F41.3

Druge mešane anksiozne motnje
Disordo anxiosus mixtus alius

F41.8

Druge specializirane anksiozne motnje
Disordines anxiosi alii specificati

F41.9

Anksiozna motnja, neopredeljena
Disordo anxiosus, non specificatus

F42

Obsesivno-kompulzivna motnja
Disordo obsessivocompulsivus

F42.0

Pretežno obsesivne misli ali ruminacije
Ideae praedominanter obsessivae sive ruminationes

F42.1

Pretežno kompulzivna dejanja [obsesivni obredi]
Actiones praedominanter compulsivae (ritus obsessivi)

F42.2

Mešane obsesivne misli in dejanja
Actiones et ideae obsessivae mixtae

F42.8

Druge obsesivno-kompulzivne motnje
Disordines obsessivo-compulsivi alii

F42.9

Obsesivno-kompulzivna motnja, neopredeljena
Disordo obsessivo-compulsivus, non specificatus

F43

Reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje
Reactio stressogenes, gradus majoris, et reactiones maladaptivae

F43.0

Akutna stresna reakcija
Reactio stressogenes acuta

F43.1

Posttravmatska stresna motnja
Disordo posttraumaticus stressogenes

F43.2

Prilagoditvena motnja
Disordines accomodationis

F43.8

Druge reakcije na hud stres
Reactio stressogenes gradus majoris, alia

F43.9

Reakcija na hud stres, neopredeljena
Reactio stressogenes gradus majoris, non specificata

F44

Disociativne [konverzivne] motnje
Disordines dissociativi (conversiones)

F44.0

Disociativna amnezija
Amnesia dissociativa

F44.1

Disociativna fuga
Fuga dissociativa

F44.2

Disociativni stupor
Stupor dissociativus

F44.3

Stanja transa in motnje obsedenosti
Extasis et disordines possessivi

F44.4

Disociativne motorične motnje
Disordines musculorum dissociativi

F44.5

Disociativne konvulzije
Convulsiones dissociativae

F44.6

Disociativna anestezija in izguba senzibilnosti
Anaesthesia dissociativa et perditio sensoria

F44.7

Mešane disociativne [konverzivne] motnje
Disordines dissociativi (conversivi) mixti

F44.8

Druge disociativne [konverzivne] motnje
Disordines dissociativi (conversivi) alii

F44.80

Ganserjev sindrom

F44.81

Motnja multiple osebnosti

F44.82

Prehodna disociativna [konverzivna] motnja v otroštvu in adolescenci

F44.88

Druge opredeljene disociativne [konverzivne] motnje

F44.9

Disociativna [konverzivna] motnja, neopredeljena
Disordo dissociativus (conversivus), non specificatus

F45

Somatoformne motnje
Disordines somatoformes

F45.0

Somatizacijska motnja
Disordo somatisationalis

F45.1

Nediferencirana somatoformna motnja
Disordo somatoformis non differentialis

F45.2

Hipohondrična motnja
Disordo hypochondrialis

F45.3

Somatoformna avtonomna disfunkcija
Dysfunctio somatoformis autonoma

F45.30

Somatoformna avtonomna disfunkcija, neopredeljen organ ali sistem

F45.31

Somatoformna avtonomna disfunkcija, srce in srčnožilni sistem

F45.32

Somatoformna avtonomna disfunkcija, zgornja prebavila

F45.33

Somatoformna avtonomna disfunkcija, spodnja prebavila

F45.34

Somatoformna avtonomna disfunkcija, dihala

F45.35

Somatoformna avtonomna disfunkcija, rodila in sečila

F45.38

Somatoformna avtonomna disfunkcija, drug opredeljen organ ali sistem

F45.39

Somatoformna avtonomna disfunkcija, več organov ali sistemov

F45.4

Trajna somatoformna bolečinska motnja
Disordo doloris somatoformis permanens

F45.8

Druge somatoformne motnje
Disordines somatoformes alii

F45.9

Somatoformna motnja, neopredeljena
Disordo somatoformis, non specificatus

F48

Druge nevrotske motnje
Disordines neurotici alii

F48.0

Nevrastenija
Neurasthenia

F48.1

Sindrom depersonalizacije-derealizacije
Syndroma depersonalisationis-derealisationis

F48.8

Druge opredeljene nevrotske motnje
Disordines neurotici specificati, alii

F48.9

Nevrotska motnja, neopredeljena
Disordo neuroticus, non specificatus

F50-F59

Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki

F60-F69

Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi

F70-F79

Intelektualna manjzmožnost

F80-F89

Motnje duševnega (psihološkega) razvoja

F90-F98

Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci

F99-F99

Neopredeljena duševna motnja

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4,9

Več kot 20k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4,9

Več kot 20k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.