Lieky

Abseamed 0,5 ml/1000 IU Injekčný roztok

Preskripčné informácie

Indikačná skupina

12 - ANTIANAEMICA

Spôsob úhrady

Liek nie je v zozname.

Režim výdaja

Rx - Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania

Indikačné obmedzenie úhrady

Žiadne data

Ďalšie informácie

Meno LP

Abseamed 0,5 ml/1000 IU Injekčný roztok

Zloženie

Žiadne data

Lieková forma

Injekčný roztok

SPC

Registrácia je zadarmo a umožňuje Vám neobmedzený prístup k všetkým nástrojom, SPC a MKCH-10.
Zaregistrovať sa

Terapeutické indikácie

Dávkovanie a spôsob podávania

Kontraindikácie

Zvláštne upozornenie

Interakcie

Fertilia, tehotenstvo a dojčenie

Schopnosť

Nežiaduce účinky

Predávkovanie

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika

Farmakokinetika

PDF dokumenty

Balenie a cena

sol inj 1x0,3 ml/3000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45136]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,3 ml/3000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08207]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,4 ml/4000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45138]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,4 ml/4000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08209]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,5 ml/1000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45132]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,5 ml/1000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08198]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,5 ml/20000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 87012]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,5 ml/20000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08223]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,5 ml/5000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45140]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,5 ml/5000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08211]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,6 ml/6000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45142]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,6 ml/6000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08213]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,7 ml/7000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 52906]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,7 ml/7000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08215]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,8 ml/8000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45144]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,8 ml/8000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08217]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,9 ml/9000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 52908]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x0,9 ml/9000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08219]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x1,0 ml/10000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45148]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x1,0 ml/10000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08221]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x1,0 ml/2000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45134]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x1,0 ml/40000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 87016]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 1x1,0 ml/40000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08227]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 4x0,5 ml/20000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 0630B]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 4x1,0 ml/40000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 0632B]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,3 ml/3000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45137]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,3 ml/3000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08208]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,4 ml/4000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45139]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,4 ml/4000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08210]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,5 ml/1000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45133]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,5 ml/1000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08199]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,5 ml/20000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 87013]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,5 ml/20000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08224]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,5 ml/5000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45141]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,5 ml/5000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08212]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,6 ml/6000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45143]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,6 ml/6000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08214]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,7 ml/7000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 52907]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,7 ml/7000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08216]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,8 ml/8000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45145]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,8 ml/8000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08218]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,9 ml/9000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 52909]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x0,9 ml/9000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08220]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x1,0 ml/10000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45149]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x1,0 ml/10000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08222]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x1,0 ml/2000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 45135]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x1,0 ml/2000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08201]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x1,0 ml/40000 IU (striek.skl.napl.) [Kód 87017]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.
sol inj 6x1,0 ml/40000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) [Kód 08228]
Cena
-
Doplatok
-

Spôsob úhrady

Balenie nie je v zozname.

Zdroje

Podobné l.

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.