MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H00-H06

Choroby mihalníc, slzných orgánov a očnice

H10-H13

Choroby spojovky

H15-H22

Choroby očného bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca (corpus ciliare)

H25-H28

Choroby šošoviek

H30-H36

Choroby cievovky a sietnice

H30

Chorioretinitída
Chorioretinitis

H30.0

Ložisková chorioretinitída
Chorioretinitis focalis

H30.1

Diseminovaná chorioretinitída
Chorioretinitis disseminata

H30.2

Cyclitis posterior
Cyclitis posterior

H30.8

Iná chorioretinitída
Chorioretinitis alia

H30.9

Chorioretinitída, bližšie neurčená
Chorioretinitis, non specificata

H31

Iná choroba cievovky
Morbi chorioideae alii

H31.0

Chorioretinové jazvy
Cicatrix chorioretinalis

H31.1

Degenerácia cievovky
Degeneratio chorioidealis

H31.2

Dedičná dystrofia cievovky
Dystrophia chorioidealis hereditaria

H31.3

Krvácanie a ruptúra cievovky
Haemorrhagia et ruptura chorioideae

H31.4

Odlúpenie cievovky
Ablatio chorioideae

H31.8

Iná choroba cievovky, bližšie určená
Morbi chorioideae specificatus, alii

H31.9

Choroba cievovky, bližšie neurčená
Morbus chorioideae, non specificatus

H32

Choroby cievovky a sietnice pri chorobách zatriedených inde
Morbi chorioretinales in morbis alibi classificatis

H32.0

Chorioretinitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Chorioretinitis in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

H32.8

Iná choroba cievovky a sietnice pri chorobách zatriedených inde
Morbi chorioretinales alii in morbis alibi classificatis

H33

Odlúpenie sietnice a natrhnutie sietnice
Ablatio retinae et ruptura retinae

H33.0

Odlúpenie sietnice s trhlinou sietnice
Ablatio retinae cum ruptura

H33.1

Rozštiepenie sietnice a cysty sietnice
Retinoschisis et cystis retinae

H33.2

Serózne odlúpenie sietnice
Ablatio retinae serosa

H33.3

Trhliny sietnice bez odlúpenia
Ruptura retinae sine ablatione

H33.4

Trakčné odlúpenie sietnice
Ablatio retinae tractionalis

H33.5

Iné odlúpenie sietnice
Ablationes retinae aliae

H34

Oklúzia ciev sietnice
Occlusio retinae vascularis

H34.0

Prechodná oklúzia tepny sietnice
Occlusio arteriae retinae transitiva

H34.1

Oklúzia a.centralis retinae
Occlusio arteriae retinae centralis

H34.2

Iná oklúzia tepien sietnice
Occlusio arteriae retinae alia

H34.8

Iná oklúzia ciev sietnice
Occlusiones retinae vasculares aliae

H34.9

Oklúzia cievy sietnice, bližšie neurčená
Occlusio retinae vascularis, non specificata

H35

Iné choroby sietnice
Morbi retinae alii

H35.0

Retinopatia zadnej steny oka a cievne zmeny sietnice
Retinopathia et angiopathia retinae

H35.1

Retinopatia nedonosených
Retinopathia praematuri

H35.2

Iná proliferatívna retinopatia
Retinopathia proliferativa alia

H35.3

Degenerácia makuly a zadného pólu oka
Degeneratio maculae luteae et poli retinae posterioris

H35.4

Periférna degenerácia sietnice
Degeneratio retinae peripherica

H35.5

Dedičná dystrofia sietnice
Dystrophia retinae hereditaria

H35.6

Krvácanie do sietnice
Haemorrhagia retinae

H35.7

Oddelenie vrstiev sietnice
Separatio stratorum retinae

H35.8

Iná choroba sietnice, bližšie určená
Morbi retinae specificati, alii

H35.9

Choroba sietnice, bližšie neurčená
Morbus retinae, non specificatus

H36

Choroba sietnice pri chorobách zatriedených inde
Morbi retinae in morbis alibi clasificatis

H36.0

Diabetická retinopatia (E10-E14, štvrtá pozícia .3†)
Retinopathia diabetica

H36.8

Iná choroba sietnice pri chorobách zatriedených inde
Morbi retinae alii in morbis alibi classificatis

H40-H42

Glaukóm

H43-H45

Choroby sklovca a očnej gule

H46-H48

Choroby zrakového nervu a zrakových dráh

H49-H52

Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie

H53-H54

Porucha videnia a slepota

H55-H59

Iné choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.