MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

U00-U49

Prechodné zaradenie novej choroby nejasného pôvodu

U50-U52

Funkčné obmedzenie

U55-U55

Vykonaný zápis do transplantačného registra

U60-U61

Rozdelenie štádií infekcie HIV

U69-U69

Ostatné sekundárne kódy na osobitné účely

U80-U85

Pôvodcovia rezistentní na antibiotiká a chemoterapeutiká

U80

Pôvodca s potvrdenou rezistenciou na antibiotiká, vyžadujúci špeciálne terapeutické alebo hygienické opatrenia

U80.0

Staphylococcus aureus rezistentný na oxacilín, glykopeptidové antibiotiká, chinolón, streptogramín alebo oxazolidinón

U80.1

Streptococcus pneumoniae rezistentný na penicilín, oxacilín, makrolidové antibiotiká, oxazolidinón alebo streptogramín

U80.2

Enterococcus faecalis rezistentný na glykopeptidové antibiotiká, oxazolidín, streptogramín alebo s vysokou úrovňou aminoglykozidovej rezistencie

U80.3

Enterococcus faecium rezistentný na glykopeptidové antibiotiká, oxazolidinón, streptogramín alebo s vysokou úrovňou aminoglykozidovej rezistencie

U80.4

Escherichia, klebsiella a proteus rezistentný na chinolón, karbapeném, amikacín, alebo s dokázateľnou rezistenciou na všetky betalaktámové antibiotiká [ESBL- rezistencia]

U80.5

Enterobacter, citrobacter a serratia rezistentná na karbapenén, chinolón alebo amikacín

U80.6

Pseudomonas aeruginosa a iné nonfermentujúce paličky s rezistenciou na karbapeném, chinolón, amikacín, ceftazidím alebo piperacillín/tazobaktam

U80.7

Burkholderia a Stenotrophomonas s rezistenciou na chinolón, amikacín, ceftazidím, piperacillín/tazobaktam alebo kotrimoxazol

U81

Pôvodca s mutirezistenciou na antibiotiká

U82

Mykobaktérie rezistentné na antituberkulotiká

U82.0

Mycobacterium tuberculosis s rezistenciou na jedno alebo viaceré antituberkulotiká prvého radu

U82.1

Multirezistentná tuberkulóza [MDR-TB]

U82.2

Atypické mykobaktérie alebo nocardia s rezistenciou na jeden alebo viacero liekov prvého radu

U83

Kandida s rezistenciou na flukonazol alebo vorikonazol

U84

Herpesvírusy s rezistenciou na virostatiká

U85

Vírus HIV s rezistenciou na virostatiká alebo inhibítory proteináz

U99-U99

Nepokryté kódy pre osobitné účely U99

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.