Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

Zásady ochrany osobních údajů

V naší společnosti Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana respektujeme vaše soukromí, nicméně pro prohlížení našich webových stránek https://mediately.com/cz (dále „Webové stránky“) nebo aplikace Registr léčivých přípravků Mediately (dále „Aplikace“) vás žádáme o poskytnutí nám některých svých osobních údajů. (dále „Údaje“).

Prostřednictvím tohoto dokumentu (dále „Zásady ochrany osobních údajů“) v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2019 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních Údajů; dále „GDPR“), upravujeme informování subjektů Údajů o tom, kdy a jak v naší společnosti zpracováváme Vaše údaje, za jakým účelem, jak je uchováváme a chráníme, neboť Vás chceme ujistit, že s Vašimi Údaji nakládáme transparentně a bezpečně. Můžete se také dozvědět o svých právech v souvislosti s Údaji, které o vás uchováváme, a o tom, jak tato práva uplatnit.

Kromě toho si vyhrazujeme právo provádět změny a/nebo aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů. V případě, že se jedná o takové změny, které nás zavazují k tomu, abychom Vás o nich informovali, budeme Vás o nich informovat přímo. V opačném případě Vás žádáme, abyste čas od času sledovali obsah těchto Zásad ochrany osobních údajů a ujistili se, že jste s jejich obsahem seznámeni a souhlasíte s ním.

Správce Údajů

Správcem Údajů jsme my, Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, e-mail: support@mediately.com.

Jaké Údaje shromažďujeme, za jakým účelem a na jakém právním základě?

Podle čl. 4 odst. 1 GDPR jsou Údaje jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se tedy o informace, které Vás identifikují jako konkrétní nebo identifikovatelnou fyzickou osobu.

Vaše Údaje shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme, abychom Vám mohli poskytnout snadný přístup k našemu obsahu na Webových stránkách a/nebo v Aplikaci a abychom Vám mohli poskytnout služby, které požadujete.

Registrace a uživatelský úče

Pokud chcete, můžete si na našich Webových stránkách nebo v naší Aplikaci vytvořit uživatelský účet a přistupovat k našemu obsahu jako registrovaný uživatel. 

V tomto případě za účelem aktivace a registrace Vašeho uživatelského účtu od Vás shromažďujeme a zpracováváme tyto typy Údajů pro následující účely:

a. Jméno. Vaše osobní jméno a příjmení (týká se lékařů, veterinářů, zubařů a lékárníků).

Tyto Údaje shromažďujeme za účelem plnění smlouvy s Vámi a/nebo za účelem plnění jakéhokoli (před)smluvního závazku, za účelem registrace (vytvoření uživatelského účtu) na webových stránkách a/nebo v aplikaci, za účelem jakékoli komunikace v souvislosti s uživatelským účtem a za účelem potvrzení Vaší totožnosti jako člena odborné veřejnosti. Webové stránky a/nebo Aplikace jsou primárně určeny k používání odbornou veřejností, která se při své práci setkává s léčivými přípravky;

b. E-mailová adresa. Vaše osobní nebo firemní e-mailová adresa.

Tyto Údaje shromažďujeme za účelem plnění smlouvy s Vámi a/nebo za účelem plnění jakéhokoli (před)smluvního závazku, za účelem registrace (vytvoření uživatelského účtu) na Webových stránkách a/nebo v Aplikaci, jelikož e-mailová adresa se používá jako jméno pro váš uživatelský účet. Kromě toho tyto Údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely správy Vašeho uživatelského účtu, mimo jiné včetně potvrzení registrace, zapomenutého hesla, změny hesla, ukončení Vašeho uživatelského účtu, oznámení změn těchto Zásad ochrany osobních údajů subjektům údajů, dalších nezbytných úkonů v souvislosti se správou Vašeho uživatelského účtu;

Pro účely zasílání newsletterů a dalších sdělení týkajících se informací o nových funkcích Aplikace, newsletterů a průzkumů o provozu a používání Aplikace, shromažďujeme a zpracováváme Údaje za účelem uplatnění našeho oprávněného zájmu informovat Vás jako uživatele o všech aktualizacích a změnách Aplikace;

Pokud se přihlásíte k odběru našich marketingových a jiných newsletterů, shromažďujeme Údaje na základě Vašeho souhlasu.

c. Titul. Váš profesní titul. 

Tyto Údaje shromažďujeme za účelem plnění smlouvy s Vámi a/nebo za účelem plnění (před)smluvních závazků, abychom Vám umožnili přístup a přizpůsobili Webové stránky a/nebo Aplikaci podle Vašeho profesního titulu. Některý profesní obsah omezujeme na odborníky, kreří jsou oprávněni předepisovat léky (jako jsou lékaři nebo lékárníci);

d. Specializace a podspecializace. Vaše lékařská specializace nebo podspecializace (platí pro lékaře a zubaře).

Tyto Údaje shromažďujeme za účelem plnění smlouvy s Vámi a/nebo za účelem plnění (před)smluvních závazků, za účelem potvrzení identity odborné veřejnosti, která předepisuje léky. Rovněž shromažďujeme a zpracováváme tyto Údaje za účelem přizpůsobení Webových stránek a/nebo Aplikace podle specializace a podspecializace uživatele, protože kategorizace nám usnadňuje ukazovat Vám relevantní klinické nástroje, novinky a propagační obsah podle Vámi zvolené specializace a podspecializace.

e. Instituce. Informace o Vašem zaměstnání (vztahuje se na lékaře, veterináře, zubaře a lékárníky).

Tyto informace shromažďujeme za účelem plnění smlouvy s Vámi a/nebo plnění (před)smluvních závazků, za účelem potvrzení identity členů odborné veřejnosti, která předepisuje léky;

f. Obor studia. Váš obor studia (týká se studentů).

Tyto údaje shromažďujeme za účelem plnění smlouvy s Vámi a/nebo plnění (před)smluvních závazků, za účelem identifikace studentů medicíny a farmacie, kteří se v budoucnu stanou členy odborné veřejnosti, a budou mít tedy právo na přístup k profesnímu obsahu připravenému pro dotčenou odbornou veřejnost.

Technické údaje Webových stránek

Vzhledem k tomu, že Webové stránky jsou umístěny na webovém serveru, shromažďujeme při jejich prohlížení také určité technické údaje o vaší návštěvě, mimo jiné adresu internetového protokolu (IP), typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohu, typy a verze doplňků prohlížeče a další technologie zařízení, která používáte k přístupu na webové stránky.

Informace o používání aplikace

V průběhu používání aplikace shromažďujeme a zpracováváme následující Údaje týkající se Vašeho uživatelského účtu:

a. datum posledního použití Aplikace.

Tyto Údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem uplatnění našeho oprávněného zájmu, a to pro účely správy automatického pozastavení a odstranění Vašeho uživatelského účtu, neboť Váš uživatelský účet po třech letech nečinnosti automaticky odstraníme spolu se všemi souvisejícími Údaji. O vymazání Vašeho uživatelského profilu Vás budeme předem informovat;

b. seznam nástrojů, léků a kódů MKB-10, které jste si přidali do oblíbených.

Tyto Údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem realizace našeho oprávněného zájmu, abychom Vám umožnili synchronizovat všechny vaše oblíbené nástroje, léky a kódy MKB-10 na všech vašich elektronických zařízeních (telefony, tablety, počítače).

Vaše Údaje budeme získávat, zpracovávat a používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud se důvodně nedomníváme, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a tento důvod je slučitelný s původním účelem. Pokud potřebujeme použít údaje k účelu, který není slučitelný s původním účelem, budeme Vás o tom neprodleně informovat a vysvětlíme Vám právní základ, který nám to umožňuje. Pro další vysvětlení ohledně právního základu a účelů zpracování vašich údajů nás prosím kontaktujte.

Jak Údaje shromažďujeme?

Vaše Údaje od vás získáváme různými způsoby, zejména však:

 • kontaktujete nás e-mailem, telefonicky nebo jinak;
 • zaregistrujete se na našich Webových stránkách nebo v Aplikaci
 • přihlásíte se k odběru našeho newsletteru nebo marketingových sdělení;
 • když přidáte nástroj, lék nebo kód MKB-10 do svého „seznamu oblíbených“;
 • když nám pošlete zpětnou vazbu nebo nás jinak kontaktujte.

Při interakci s našimi Webovými stránkami také automaticky shromažďujeme určité technické Údaje o vašem zařízení, prohlížečích a vzorcích. Tento typ informací shromažďujeme pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií. další informace o souborech cookie najdete v našich Zásadách používání souborů cookie (https://pharma.mediately.co/cookie-policy).

Předáváme Údaje do třetích zemí?

Vaše údaje nesdílíme, neprodáváme ani jinak nepředáváme třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Nicméně vzhledem k tomu, že náš obchodní partner Mailchimp (www.mailchimp.com) sídlí mimo EU, zpracování některých Údajů zahrnuje přenos Údajů mimo EU. V důsledku toho můžeme s Vaším výslovným souhlasem (pokud při odběru našich oznámení, newsletterů nebo marketingových e-mailů kliknete na „ANO“) sdílet s tímto obchodním partnerem za popsaným účelem následující Údaje:

Sdílíme Vaši e-mailovou adresu, titul a údaj o specializaci a podspecializaci. s třetí stranou mimo EU za účelem zasílání oznámení, newsletterů a marketingových e-mailů. Spolupráce se společností Mailchimp nám umožňuje bezpečně a spolehlivě zasílat e-maily pouze těm příjemcům, kterým je e-mail s konkrétním obsahem skutečně určen (např. pouze odborné veřejnosti s konkrétním titulem a specializací). Tím se zabrání hromadnému a zbytečnému rozesílání e-mailů ostatním uživatelům Webových stránek a/nebo Aplikace, kterým není obsah konkrétně určen. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Mailchimp jsou k dispozici na adrese https://mailchimp.com/legal/

Zbývající Údaje nesdílíme s jinými třetími stranami a nepředáváme je do třetích zemí.

Na našich Webových stránkách nebo v Aplikaci však můžeme sdílet odkaz na stránky nebo služby třetích stran. Tyto třetí strany mají své vlastní a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. V důsledku toho neneseme odpovědnost za obsah a sdílené odkazy. Chceme však chránit pověst a bezpečnost našich služeb a jsme Vám k dispozici, abychom Vám poskytli jakékoli informace, pokud by sdílené odkazy nesplňovaly Vaše kritéria bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme tak dlouho, jak to vyžaduje účel, pro který byly shromážděny. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 3 let od posledního použití Vašeho uživatelského účtu na Webových stránkách nebo v Aplikaci. Po uplynutí této doby uchovávání budou uživatelské účty a všechny údaje s vámi spojené automaticky vymazány.

Kdykoli během doby uchovávání máte možnost upravit, stáhnout nebo vymazat jakékoli své Údaje v rámci svého uživatelského účtu na Webových stránkách nebo v Aplikaci v sekci „Uživatelský účet“,jak je vysvětleno v následující části. Konkrétní informace o době uchovávání svých údajů můžete získat také tak, že nás kontaktujete na kontaktních údajích uvedených na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Po uplynutí doby uchovávání budou Údaje nenávratně vymazány a po uplynutí doby uchovávání již nelze uplatnit právo na přístup k Údajům, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

Jak mohu získat přístup k Údajům, které o mně shromažďujete a zpracováváte?

K Údajům spojeným s Vaším uživatelským účtem na webových stránkách a/nebo v Aplikaci můžete kdykoli získat přístup přihlášením ke svému uživatelskému účtu na Webových stránkách nebo v Aplikaci. Můžete:

a. Upravit: můžete upravovat veškeré Údaje uložené ve svém uživatelském účtu;

b. Stáhnout: můžete si stáhnout veškeré Údaje uložené ve svém uživatelském účtu.;

c. Odstranit: svůj uživatelský účet můžete kdykoli podle své vůle vymazat, čímž se vymažou i všechny Údaje spojené s Vaším uživatelským účtem. 

Přístup k Údajům a jejich úpravy v rámci uživatelského účtu můžete provádět následujícími způsoby:

Aplikace

Uživatelé systému Android:

 1. Na domovské obrazovce aplikace klikněte na tři svislé tečky v pravém horním rohu a vyberte kartu „Nastavení“;
 2. Vyberte dílčí kartu „Uživatelský účet“.

Uživatelé systému iOS:

 1. Na domovské obrazovce Aplikace klikněte vpravo dole na položku „Nastavení“;
 2. Klikněte na své jméno pod nadpisem „Uživatelský účet“.

Webové stránky

 1. Klikněte na „Nastavení“ v pravém horním rohu Webové stránky;
 2. Vyberte kartu „Uživatelský účet“.

Kromě výše uvedeného máte v souvislosti s Údaji, které shromažďujeme a zpracováváme, vždy následující práva:

a. Kdykoli odvolat svůj souhlas. Máte právo odvolat souhlas, pokud jste dříve udělili souhlas se zpracováním svých Údajů. 

b. Vzést námitku proti zpracování Vašich údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich Údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu. 

c. Přistupovat ke svým údajům. Máte právo dozvědět se, zda Údaje zpracováváme my, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii zpracovávaných Údajů. 

d. Ověřit a požádat o nápravu. Máte právo ověřit přesnost svých Údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu. 

e. Omezit zpracování svých Údajů. Za určitých okolností máte právo omezit zpracování svých Údajů. V takovém případě nebudeme vaše Údaje zpracovávat k jinému účelu než k jejich uložení. 

f. Přijmout své Údaje a nechat je předat jinému správci.. Máte právo obdržet své Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, nechat je bez překážek předat jinému správci. Toto ustanovení platí za předpokladu, že jsou Údaje zpracovávány automatizovaně a že zpracování je založeno na vašem souhlasu, na smlouvě, jíž jste smluvní stranou, nebo na předsmluvních závazcích vyplývajících z této smlouvy. 

g. Podat stížnost. Máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů.

Jak chráníme Vaše údaje?

Vaše Údaje ukládáme do zabezpečené databáze, která je přístupná pouze omezenému počtu zaměstnanců v souladu s konkrétními právy udělenými pro přístup do takové zabezpečené databáze. Všichni zaměstnanci jsou smluvně zavázáni k zachování důvěrnosti Údajů a přístup k těmto Údajům je zaznamenávaný a kontrolovatelný. 

Přenos dat mezi Aplikací nebo Webovou stránkou a serverem a mezi serverem a databází je chráněn technologií SSL (Secure Socket Layer) s použitím certifikátů vydaných kořenovým certifikačním úřadem.

Naše webové servery jsou pravidelně aktualizovány pomocí nejnovějších bezpečnostních oprav.

Jak naše Webové stránky zpracovávají signály Do Not Track (Nesledovat)?

Naše Webové stránky a aplikace nepodporují žádosti „Do Not Track“ . Chcete-li zjistit, zda některá z nezávislých služeb které používáme dodržuje požadavky na „Do Not Track“, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Veškeré změny těchto Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na našich Webových stránkách a v Aplikaci. Používáním Webových stránek a/nebo Aplikace potvrzujete, že přijímáte a souhlasíte s celým obsahem těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Poslední změna: 17. 10. 2023

Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.