Vzdělávání

Registrací vstupujete do základního bezplatného tarifu. Vyberte si specializaci a zobrazte si obsah přizpůsobený vašim potřebám.
Zaregistrovat

Pro další specializace

Článek
Nový

Inklisiran – praktický návod

Inklisiran je nové perenterální hypolipidemikum ve formě subkutánní injekce, které je dostupné k preskripci pro ambulantní specialisty. V následujícím textu se budeme snažit shrnout indikace a specifika preskripce téhle nově široce dostupné posilující hypolipidemické medikace. Inklisiran je lékem s velkým potenciálem a s velkým přínosem zejména k adherenci k léčbě a při správném užívání může být pro naše pacienty lékem, který zásadně přispěje k prodloužení kvality života.

90 minut
2 kredity
Článek
Nový

Jak se rozhodnout v první linii léčby triple negativního karcinomu prsu?

Kurz je zaměřen na problematiku metastatického triple negativního karcinomu prsu (mTNBC) a poskytuje praktické informace o možnostech a výběru terapie v první linii léčby mTNBC, a to včetně moderní cílené léčby.

90 minut
2 kredity
Článek
Nový

Léčba intersticiálního plicního onemocnění u pacientů se systémovou sklerodermií

Tento edukační článek Vám poskytne aktuální informace o diagnostice, sledování a léčbě intersticiálního plicního onemocnění u pacientů se systémovou sklerodermií.

90 minut
2 kredity
Článek
Nový

Prodloužená adjuvantní terapie u pacientek s hormonálně dependentním karcinomem prsu: Kdy a jak?

Tento kurz má za cíl podat informace o aktuálních možnostech adjuvantní hormonální terapie u pacientek s hormonálně dependentním onemocněním, s podrobným zaměřením na problematiku prodloužené adjuvantní hormonální terapie.

90 minut
2 kredity
Článek
Nový

Sekvenční léčba schizofrenie

V rámci kurzu je představen vhodný přístup k dlouhodobé léčbě a péči o nemocné s diagnózou schizofrenie. Je shrnuta psychopatologie onemocnění a její vývoj v průběhu nemoci. Prezentovaná doporučená praxe sekvenční léčby má minimalizovat relapsy akutního onemocnění a vést k co nejlepšímu zapojení nemocných do jejich běžného života.

90 minut
2 kredity
Článek
Nový

Suplementace vápníku a vitamínu D při osteoporóze

Tento kurz se zabývá problematikou osteoporózy, metabolismu vápníku a vitaminu D v souvislostech. Zaměřením se na substituci vápníku a vitaminu D v kontextu osteoporózy za využití moderních zdrojů informací a poznatků z praxe.

90 minut
2 kredity
Článek
Nový

Časný karcinom prsu – deeskalace a eskalace léčby u podtypu Her 2 pozitivního karcinomu prsu

Kurz přináší aktuální informace ohledně možností deeskalace a eskalace léčby u pacientů s HER2 pozitivním karcinomem prsu.

90 minut
2 kredity
Článek

Co přináší nová doporučení pro antibiotickou terapii v ambulantní praxi?

Studijní materiál popisuje nový postoj k antibiotické terapii v ambulantní praxi praktických lékařů pro děti a dospělé.

90 minut
2 kredity
Článek

Potenciál fixních kombinací v léčbě mírné a střední bolesti

V léčbě bolesti lze volit z různých léčivých přípravků, včetně tzv. fixních kombinací. Tento kurz stručně poukazuje na možné silné i slabší stránky takového přístupu se zaměřením na látku guaifenesin.

90 minut
2 kredity
Článek

Správná volba antibiotik při ambulantní léčbě respiračních infekcí

Studijní materiál poskytuje ucelené informace o vybraných akutních respiračních infekcích. Součástí materiálu jsou i odpovědi na otázky o antibiotické terapii těchto vybraných onemocnění, které si lékař může klást, aby zabezpečil nejlepší léčbu pro svého pacienta a také aby současně nepřispíval k rozvoji rezistence mikroorganismů.

90 minut
2 kredity

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

App StoreAplikace pro Android na Google Play
Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.