MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C30

Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha
Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae

C30.0

Nosní dutina
Neoplasma malignum cavi nasi

C30.1

Střední ucho
Neoplasma malignum auris mediae

C31

Zhoubný novotvar vedlejších dutin
Neoplasma malignum sinuum nasi

C31.0

Čelistní dutina [sinus maxillaris]
Neoplasma malignum sinus maxillaris

C31.1

Čichová dutina [sinus ethmoidalis]
Neoplasma malignum sinus ethmoidalis

C31.2

Čelní dutina [sinus frontalis]
Neoplasma malignum sinus frontalis

C31.3

Klínová dutina [sinus sphenoidalis]
Neoplasma malignum sinus sphenoidalis

C31.8

Léze přesahující vedlejší (nosní) dutiny
Neoplasma malignum sinuum nasi, limites transiens

C31.9

Vedlejší dutina NS
Neoplasma malignum sinus nasi, non specificatum

C32

Zhoubný novotvar hrtanu
Neoplasma malignum laryngis

C32.0

Glottis
Neoplasma malignum glottidis

C32.1

Supraglottis
Neoplasma malignum supraglottidis

C32.2

Subglottis
Neoplasma malignum subglottidis

C32.3

Hrtanová chrupavka
Neoplasma malignum cartilaginis laryngicae

C32.8

Léze přesahující hrtan
Neoplasma malignum laryngis, limites transiens

C32.9

Hrtan [larynx] NS
Neoplasma malignum laryngis, non specificatum

C33

Zhoubný novotvar průdušnice (trachey)
Neoplasma malignum tracheae

C34

Zhoubný novotvar průdušky (bronchu) a plíce
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis

C34.0

Hlavní průduška
Neoplasma malignum bronchi principalis

C34.1

Horní lalok‚ průduška nebo plíce
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi superioris

C34.2

Střední lalok‚ průduška nebo plíce
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi medii

C34.3

Dolní lalok‚ průduška nebo plíce
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi inferioris

C34.8

Léze přesahující průdušku nebo plíci
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, limites transiens

C34.9

Průduška a plíce NS
Neoplasma malignum bronchi et pulmonum, non specificatum

C37

Zhoubný novotvar brzlíku (thymu)
Neoplasma malignum thymi

C38

Zhoubný novotvar srdce‚ mezihrudí (mediastina) a pohrudnice (pleury)
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae

C38.0

Srdce
Neoplasma malignum cordis

C38.1

Přední mediastinum
Neoplasma malignum mediastini anterioris

C38.2

Zadní mediastinum
Neoplasma malignum mediastini posterioris

C38.3

Mediastinum‚ část NS
Neoplasma malignum mediastini, non specificatum

C38.4

Pohrudnice (pleura)
Neoplasma malignum pleurae

C38.8

Léze přesahující srdce‚ mediastinum a pleuru
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae, limites transiens

C39

Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací v dýchací soustavěa nitrohrudních orgánech
Neoplasma malignum cavitatis thoracis, loci alterius

C39.0

Horní dýchací cesty‚ část NS
Neoplasma malignum tractus respiratorii superioris, pars non specificata
68
Jiné zhoubné novotvary dýchacích a nitrohrudních orgánů
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

C39.8

Léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
Neoplasma malignum organorum respiratoriorum et intrathoracallium, limites transiens

C39.9

Nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
Neoplasma malignum tractus respiratorii, loci ignoti

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.