MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C73

Zhoubný novotvar štítné žlázy
Neoplasma malignum glandulae thyreoideae

C74

Zhoubný novotvar nadledviny
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis

C74.0

Kůra [cortex] nadledviny
Neoplasma malignum corticis glandulae suprarenalis

C74.1

Dřeň [medulla] nadledviny
Neoplasma malignum medullae glandulae suprarenalis

C74.9

Nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)] NS
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis, non specificatum

C75

Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur
Neoplasma malignum glandularum endocrinarum alium et structurarum affinium

C75.0

Příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
Neoplasma malignum glandulae parathyreoideae

C75.1

Hypofýza [glandula pituitaria]
Neoplasma malignum hypophysis

C75.2

Ductus craniopharyngealis
Neoplasma malignum ductus craniopharyngici

C75.3

Epifýza – šišinka [glandula pinealis]
Neoplasma malignum corporis pinealis

C75.4

Karotické tělísko [glomus caroticum]
Neoplasma malignum corporis carotici

C75.5

Aortické tělísko a jiná paraganglia
Neoplasma malignum corporis aortici et paragangliorum aliorum

C75.8

Postižení více žláz s vnitřní sekrecí NS
Neoplasma malignum pluriglandulare, non specificatum

C75.9

Žláza s vnitřní sekrecí NS
Neoplasma malignum glandulae endocrinae, non specificatum

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.