MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

F00-F09

Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F00*

Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.–+)
Dementia in morbo Alzheimer

F00.0*

Demence u Alzheimerovy nemoci s časným nástupem (G30.0+)
Dementia in morbo Alzheimer praecox

F00.1*

Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním nástupem (G30.1+)
Dementia in morbo Alzheimer tardiva

F00.2*

Demence u Alzheimerovy nemoci‚ atypického nebo smíšeného typu (G30.8+)
Dementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta

F00.9*

Demence u Alzheimerovy nemoci NS (G30.9+)
Dementia in morbo Alzheimer, non specificata

F01

Vaskulární demence
Dementia vascularis

F01.0

Vaskulární demence s akutním nástupem
Dementia vascularis acuta

F01.1

Multiinfarktová demence
Dementia multiinfarctiva

F01.2

Subkortikální vaskulární demence
Dementia vascularis subcorticalis

F01.3

Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence
Dementia vascularis mixta, corticalis et subcorticalis

F01.8

Jiné vaskulární demence
Dementia vascularis alia

F01.9

Vaskulární demence NS
Dementia vascularis, non specificata

F02*

Demence u jiných nemocí zařazených jinde
Dementia in morbis aliis, alibi classificatis

F02.0*

Demence u Pickovy choroby (G31.0+)
Dementia in morbo Pick

F02.1*

Demence u Creutzfeldtovy–Jakobovy nemoci (A81.0+)
Dementia in morbo Creutzfeldt-Jakob

F02.2*

Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)
Dementia in morbo Huntington

F02.3*

Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)
Dementia in morbo Parkinson

F02.4*

Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+)
Dementia in morbo AIDS

F02.8*

Demence u jiných určených nemocí zařazených jinde
Dementia in morbis aliis specificatis, alibi classificatis

F03

Neurčená demence
Dementia non specificata

F04

Organický amnestický syndrom‚ který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinýmipsychoaktivními látkami
Syndroma amnesticum organicum, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum aliarum

F05

Delirium‚ které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
Delirium, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum aliarum

F05.0

Delirium‚ které nenasedá na demenci‚ takto popsané
Delirium sine dementia

F05.1

Delirium‚ nasedající na demenci
Delirium superpositum, sed intradementium

F05.8

Jiné delirium
Delirium aliud

F05.9

Delirium NS
Delirium, non specificatum

F06

Jiné duševní poruchy‚ způsobené poškozením mozku‚ jeho dysfunkcía somatickou nemocí
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri sive morbum corporalem, alii

F06.0

Organická halucinóza
Hallucinosis organica

F06.1

Organická katatonní porucha
Disordo catatonicus organicus

F06.2

Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)
Disordo paranoides organicus (schizophreniae similis)

F06.3

Organické poruchy nálady (afektivní)
Disordines thymiaci [affectivi organici]

F06.4

Organická úzkostná porucha
Disordo anxioticus organicus

F06.5

Organická disociativní porucha
Disordo dissociativus organicus

F06.6

Organická emoční labilita (astenie)
Disordo emotionalis organicus [asthenicus]

F06.7

Lehká porucha poznávání
Disordo cognitivus gradus minoris

F06.8

Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickounemocí
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri et morbum corporalem alii, specificati

F06.9

Neurčená duševní porucha‚ způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickounemocí
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri et morbum corporalem, non specificatus

F07

Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním‚ poškozeníma dysfunkcí mozku
Disordines personae et disordines morum propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri

F07.0

Organická porucha osobnosti
Disordo personae organicus

F07.1

Postencefalitický syndrom
Syndroma post encephalitidem

F07.2

Postkomoční syndrom
Syndroma post commotionem cerebri

F07.8

Jiné organické poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním‚ poškozeníma dysfunkcí mozku
Disordines personae et disordines morum organici propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri alii

F07.9

Organické poruchy osobnosti a chování nespecifikované‚ způsobené onemocněním‚poškozením a dysfunkcí mozku
Disordo personae et disordo morum organicus propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri, non specificatus

F09

Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
Morbus mentalis organicus sive symptomaticus non specificatus

F10-F19

Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek

F20-F29

Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy

F30-F39

Afektivní poruchy (poruchy nálady)

F40-F48

Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

F50-F59

Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

F60-F69

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

F70-F79

Mentální retardace

F80-F89

Poruchy psychického vývoje

F90-F98

Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání

F99

Neurčená duševní porucha

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.