MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

F00-F09

Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F10-F19

Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek

F20-F29

Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy

F30-F39

Afektivní poruchy (poruchy nálady)

F40-F48

Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

F50-F59

Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

F50

Poruchy příjmu potravy
Disordines alimentarii

F50.0

Mentální anorexie
Anorexia nervosa

F50.1

Atypická mentální anorexie
Anorexia nervosa psychogenes atypica

F50.2

Mentální bulimie
Bulimia nervosa

F50.3

Atypická mentální bulimie
Bulimia nervosa atypica

F50.4

Přejídání spojené s psychologickými poruchami
Bulimia cum disordinibus psychicis aliis

F50.5

Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami
Vomitus cum disordinibus psychicis aliis

F50.8

Jiné poruchy příjmu potravy
Disordines alimentarii alii

F50.9

Porucha příjmu potravy NS
Disordo alimentarius, non specificatus

F51

Neorganické poruchy spánku
Disordines somni non organici

F51.0

Neorganická nespavost
Insomnia non organica

F51.1

Neorganická hypersomnie
Hypersomnia non organica

F51.2

Neorganická porucha cyklu bdění a spánku
Dysrhytmia somni non organica

F51.3

Náměsíčnictví (somnambulismus)
Somnambulismus

F51.4

Spánkové děsy – noční děsy [pavor nocturnus]
Pavor nocturnus

F51.5

Noční můry
Incubi nocturni

F51.8

Jiné neorganické poruchy spánku
Dyssomni non organici alii

F51.9

Neorganická porucha spánku NS
Dyssomnus non organicus, non specificatus

F52

Sexuální poruchy‚ které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
Dysfunctio sexualis non organica

F52.0

Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
Insufficientia sive perditio desiderii sexualis

F52.1

Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality
Aversio et anhedonia sexualis

F52.2

Selhání genitální odpovědi
Insufficientia cupidinis genitalis

F52.3

Poruchy orgasmu
Dysfunctio orgasmi

F52.4

Předčasná ejakulace
Ejaculatio praecox

F52.5

Neorganický vaginismus
Vaginismus non organicus

F52.6

Neorganická dyspareunie
Dyspareunia non organica

F52.7

Nadměrné sexuální nutkání
Cupido sexualis enormis

F52.8

Jiné sexuální poruchy‚ které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
Dysfunctio sexualis alia, non organica

F52.9

Neurčená sexuální porucha‚ která není způsobena organickou poruchou nebo nemocí
Dysfunctio sexualis non organica, non specificata

F53

Duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím nezařazenéjinde
Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati, non alibi classificati

F53.0

Lehké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s šestinedělím nezařazené jinde
Disordines mentales et disordines morum mites cum puerperio assiciati, non alibi classificati

F53.1

Těžké poruchy duševní a poruchy chování v souvislosti s šestinedělím nezařazené jinde
Disordines mentales et disordines morum graves cum puerperio associati, non alibi classificati

F53.8

Jiné duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s šestinedělím nezařazené jinde
Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati alii, non alibi classificati

F53.9

Puerperální duševní poruchy NS
Disordo mentalis puerperalis, non specificatus

F54

Psychologické a behaviorální faktory‚ spojené s chorobami nebo poruchamizařazenými jinde
Factores mentales et factores morum cum disordinibus et morbis alibi classificati associati

F55

Abúzus – zneužívání – látek nezpůsobujících závislost
Abusus supstantiarum non dependiferarum

F59

Neurčené poruchy chování v souvislosti s fyziologickými poruchamia somatickými faktory
Syndromata morum cum disordinibus physiologicis et factoribus physicis, non specificata

F60-F69

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

F70-F79

Mentální retardace

F80-F89

Poruchy psychického vývoje

F90-F98

Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání

F99

Neurčená duševní porucha

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.