MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

F00-F09

Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F10-F19

Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek

F20-F29

Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy

F30-F39

Afektivní poruchy (poruchy nálady)

F40-F48

Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

F50-F59

Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

F60-F69

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

F60

Specifické poruchy osobnosti
Disordines personae specifici

F60.0

Paranoidní porucha osobnosti
Disordo personae paranoides

F60.1

Schizoidní porucha osobnosti
Disordo personae schizoides

F60.2

Disociální porucha osobnosti
Disordo personae dissocialis

F60.3

Emočně nestabilní porucha osobnosti
Disordo personae emotionalis instabilis

F60.4

Histrionská porucha osobnosti
Disordo personae histrionicus
119
Jiné poruchy duševní a poruchy chování
Porucha osobnosti charakterizovaná mělkou a labilní afektivitou‚ sebedramatizací‚ teatrálností‚přehnaným projevem emocí‚ sugestibilitou‚ egocentričností‚ povolností vůči sobě‚ nedostatkemohledu na druhé‚ bolestínstvím a trvalým vyžadováním ocenění‚ vzrušení a pozornosti.
Osobnost:
. hysterická
. psychoinfantilní
Bez věkového omezení
Žádné omezení dle pohlaví

F60.5

Anankastická porucha osobnosti
Disordo personae anankasticus

F60.6

Anxiózní (vyhýbavá) osobnost
Disordo personae anxiosus [evitans]

F60.7

Závislá porucha osobnosti
Disordo personae dependens

F60.8

Jiné specifické poruchy osobnosti
Disordines personae alii, specificati

F60.9

Porucha osobnosti NS
Disordo personae, non specificatus

F61

Smíšené a jiné poruchy osobnosti
Disordines personae mixti, et alii

F62

Přetrvávající změny osobnosti‚ které nelze přisoudit poškození nebo nemocimozku
Mutatio personae persistens non organica

F62.0

Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
Mutatio personae postcatastrophica permanens

F62.1

Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění
Disordo personae persistens post morbum psychiatricum

F62.8

Jiné přetrvávající změny osobnosti
Disordines personae persistentes alii

F62.9

Přetrvávající změna osobnosti NS
Disordo personae persistens, non specificatus

F63

Nutkavé a impulzivní poruchy
Disordines consuetudinum et impulsuum

F63.0

Patologické hráčství
Alea pathologica

F63.1

Patologické zakládání požárů (pyromanie)
Pyromania pathologica

F63.2

Patologické kradení (kleptomanie)
Cleptomania

F63.3

Trichotillomanie
Trichotillomania

F63.8

Jiné nutkavé a impulzivní poruchy
Disordines consuetudinum et impulsuum alii

F63.9

Nutkavá a impulzivní porucha NS
Disordo consuetudinum et impulsuum, non specificatus

F64

Poruchy pohlavní identity
Disordines identitatis sexualis

F64.0

Transsexualismus
Transsexualismus

F64.1

Transvestitismus dvojí role
Transvestitismus duplex

F64.2

Porucha pohlavní identity v dětství
Disordo identitatis sexualis puerilis

F64.8

Jiné poruchy pohlavní identity
Disordines identitatis sexualis alii

F64.9

Poruchy pohlavní identity NS
Disordo identitatis sexualis, non specificatus

F65

Poruchy sexuální preference
Disordines inclinationis sexualis

F65.0

Fetišismus
Fetishismus

F65.1

Fetišistický transvestitismus
Transvestitismus fetishisticus

F65.2

Exhibicionismus
Exhibitionismus

F65.3

Voyerismus
Voyeurismus

F65.4

Pedofilie
Paedophilia

F65.5

Sadomasochismus
Sadomasochismus

F65.6

Mnohočetné poruchy sexuální preference
Disordines inclinationis sexualis multiplices

F65.8

Jiné poruchy sexuální preference
Disordines inclinationis sexualis alii

F65.9

Porucha sexuální preference NS
Disordo inclinationis sexualis, non specificatus

F66

Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientací
Disordines mentales et disordines cum evolutione et orientatione sexuali

F66.0

Porucha sexuálního vyzrávání
Disordo maturationis sexualis

F66.1

Egodystonická sexuální orientace
Orientatio sexualis egodystonica

F66.2

Porucha sexuálních vztahů
Disordo relationis sexualis

F66.8

Jiné poruchy psychosexuálního vývoje
Disordines evolutionis psychosexualis alii

F66.9

Porucha psychosexuálního vývoje NS
Disordo evolutionis psychosexualis, non specificatus

F68

Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
Disordines personae et disordines morum adultorum alii

F68.0

Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy
Elaboratio symptomatum somaticorum psychogenium

F68.1

Záměrná produkce nebo předstírání symptomů nebo neschopností somatických nebopsychických (padělaná porucha)
Provocatio symptomatum intenta sive simulatio symptomatum impotentiarum psychicarum somaticorum (disordo simulans)

F68.8

Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých
Disordines personae et disordines morum adultorum alii, specifici

F69

Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
Disordines personae et disordines morum adulti, non specificati

F70-F79

Mentální retardace

F80-F89

Poruchy psychického vývoje

F90-F98

Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání

F99

Neurčená duševní porucha

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
© Mediately v.9.18.0
MEDIATELY
InzerceKariéra
© Mediately v.9.18.0
STÁHNOUT APLIKACI

Objevujte mobilní aplikaci Mediately

Používejte aplikaci v režimu off-line, získejte personalizovaný obsah a lepší uživatelské prostředí.

K personalizaci obsahu, reklam a analýze návštěvnosti webu používáme soubory cookie. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí.