MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

F00-F09

Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F10-F19

Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek

F20-F29

Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy

F30-F39

Afektivní poruchy (poruchy nálady)

F40-F48

Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

F50-F59

Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

F60-F69

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

F70-F79

Mentální retardace

F80-F89

Poruchy psychického vývoje

F90-F98

Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání

F90

Hyperkinetické poruchy
Disordines hyperkinetici

F90.0

Porucha aktivity a pozornosti
Disordo activitatis et disordo attentionis

F90.1

Hyperkinetická porucha chování
Disordo morum hyperkineticus

F90.8

Jiné hyperkinetické poruchy
Disordines hyperkinetici alii

F90.9

Hyperkinetická porucha NS
Disordo hyperkineticus, non specificatus

F91

Poruchy chování
Disordines morum

F91.0

Porucha chování vázaná na vztahy k rodině
Disordo morum in familia

F91.1

Nesocializovaná porucha chování
Disordo morum non socialisatus

F91.2

Socializovaná porucha chování
Disordo morum socialisatus

F91.3

Opoziční vzdorovité chování
Disordo oppositus et provocatus

F91.8

Jiné poruchy chování
Disordines morum alii

F91.9

Porucha chování NS
Disordo morum, non specificatus

F92

Smíšené poruchy chování a emocí
Disordines morum et emotionum mixti

F92.0

Depresivní porucha chování
Disordo morum depressivus

F92.8

Jiné smíšené poruchy chování a emocí
Disordines morum et emotionum mixti alii

F92.9

Smíšená porucha chování a emocí NS
Disordo morum et emotionum mixtus, non specificatus

F93

Emoční poruchy s nástupem specifickým pro dětství
Disordo emotionum in infantia oreus

F93.0

Separační úzkostná porucha v dětství
Disordo separationis puerilis anxiosus

F93.1

Fobická anxiózní porucha v dětství
Disordo puerilis phobicus anxiosus

F93.2

Sociální anxiózní porucha v dětství
Disordo puerilis socialis anxiosus

F93.3

Porucha sourozenecké rivality
Disordo aemulationis cum fratre et sorore

F93.8

Jiné dětské emoční poruchy
Disordines emotionum in infantia orti alii

F93.9

Dětská emoční porucha NS
Disordo emotionum puerilis, non specificatus

F94

Poruchy sociálních funkcí s nástupem v dětství a dospívání
Disordines functionis socialis in infantia et adolescentia orti

F94.0

Elektivní mutismus
Mutismus selectivus

F94.1

Reaktivní porucha příchylnosti dětí
Disordo connoxivus reactivus puerilis

F94.2

Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
Disordo disinhibitionalis connexivus puerilis

F94.8

Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
Disordines functionalis socialis puerilis alii

F94.9

Porucha dětských sociálních funkcí NS
Disordo functionis socialis puerilis, non specificatus

F95

Tiky
Disordines spasmi involuntarii

F95.0

Přechodná tiková porucha
Tic transitorius

F95.1

Chronické motorické nebo vokální tiky
Tic motorius sive vocalis chronicus

F95.2

Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (Touretteův syndrom)
Tic motorius et vocalis multiplex [de la Tourette]

F95.8

Jiné druhy tiků
Tic alius

F95.9

Tiková porucha NS
Tic, non specificatus

F98

Jiné poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia orti alii

F98.0

Neorganická enuréza
Enuresis non organica

F98.1

Neorganická enkopréza
Encopresis non organica

F98.2

Poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku
Disordo nutritionis infantis et pueri

F98.3

Pika kojenců a dětí
Pica infantilis et pica puerilis

F98.4

Stereotypní pohybové poruchy
Disordines motuum stereotypici

F98.5

Koktavost (zadrhávání v řeči)
Battarismus

F98.6

Brebtavost
Oratio festinans cum interruptionibus

F98.8

Jiné určené poruchy chování a emocí‚ s nástupem vyskytujícím se obvykle v dětstvía v dospívání
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia alii specifici

F98.9

Neurčené poruchy chování a emocí‚ s nástupem vyskytujícím se obvykle v dětstvía v dospívání
Disordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia, non specificati

F99

Neurčená duševní porucha

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.