MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

G00-G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy

G10-G14

Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu

G20-G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G30-G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35-G37

Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

G40-G47

Poruchy záchvatové – paroxyzmální

G50-G59

Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení

G60-G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy

G70-G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

G80-G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G80

Mozková obrna
Paralysis cerebralis

G80.0

Spastická kvadruplegická mozková obrna
Paralysis cerebralis spastica quadriplegica

G80.1

Spastická diplegická mozková obrna
Paralysis cerebralis spastica diaplegica

G80.2

Spastická hemiplegická mozková obrna
Paralysis cerebralis spastica hemiplegica

G80.3

Dyskinetická mozková obrna
Paralysis cerebralis dyskinetica

G80.4

Ataktická mozková obrna
Paralysis cerebralis ataxica

G80.8

Jiná mozková obrna
Paralysis cerebralis alia

G80.9

Mozková obrna NS
Paralysis cerebralis, non specificata

G81

Hemiplegie
Hemiplegia

G81.0

Chabá hemiplegie
Hemiplegia flaccida

G81.1

Spastická hemiplegie
Hemiplegia spastica

G81.9

Hemiplegie NS
Hemiplegia, non specificata

G82

Paraplegie a tetraplegie
Paraplegia et tetraplegia

G82.0

Chabá paraplegie
Paraplegia flaccida

G82.1

Spastická paraplegie
Paraplegia spastica

G82.2

Paraplegie NS
Paraplegia, non specificata

G82.3

Chabá tetraplegie
Tetraplegia flaccida

G82.4

Spastická tetraplegie
Tetraplegia spastica

G82.5

Tetraplegie NS
Tetraplegia, non specificata

G83

Jiné paralytické syndromy
Paralyses aliae

G83.0

Diplegie horních končetin
Diplegia extremitatum superiorum

G83.1

Monoplegie dolní končetiny
Monoplegia extremitatis inferioris

G83.2

Monoplegie horní končetiny
Monoplegia extremitatis superioris

G83.3

Monoplegie NS
Monoplegia, non specificata

G83.4

Syndrom kaudy (syndroma caudae equinae)
Syndroma caudae equinae

G83.5

Syndrom uzamčení (locked-in syndrom)

G83.8

Jiné určené paralytické syndromy
Syndromata paralytica specificata, alia

G83.9

Paralytický syndrom NS
Syndroma paralyticum, non specificatum

G90-G99

Jiné poruchy nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.