MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H00-H06

Nemoci očního víčka‚ slzného ústrojí a očnice

H10-H13

Onemocnění spojivky

H15-H22

Nemoci skléry‚ rohovky‚ duhovky a řasnatého tělesa

H15

Nemoci skléry (bělimy)
Morbi sclerae

H15.0

Skleritida
Scleritis

H15.1

Episkleritida
Episcleritis

H15.8

Jiná onemocnění skléry
Morbi sclerae alii

H15.9

Nemoci skléry NS
Morbus sclerae, non specificatus

H16

Zánět rohovky (keratitida)
Keratitis

H16.0

Vřed rohovky [ulcus corneae]
Ulcus corneae

H16.1

Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
Keratitis superficialis alia, sine conjunctivitide

H16.2

Zánět rohovky a spojivky (keratokonjunktivitida)
Keratoconjunctivitis

H16.3

Keratitida intersticiální a hluboká
Keratitis profunda interstitialis

H16.4

Neovaskularizace rohovky
Neovascularisatio cornealis

H16.8

Jiná keratitida
Keratitis alia

H16.9

Keratitida NS
Keratitis, non specificata

H17

Rohovkové jizvy a zákaly
Cicatrix et opacitas corneae

H17.0

Adherující leukom
Leucoma adhaerens

H17.1

Jiný centrální rohovkový zákal
Opacitas corneae centralis alia

H17.8

Jiné rohovkové jizvy a zákaly
Cicatrix et opacitas corneae alia

H17.9

Rohovková jizva a zákal NS
Cicatrix et opacitas corneae alia, non specificata

H18

Jiné nemoci rohovky
Morbi corneae alii

H18.0

Rohovková pigmentace a depozita
Pigmentationes et deposita corneae

H18.1

Bulózní keratopatie
Keratopathia bullosa

H18.2

Jiný edém rohovky
Oedema corneae aliud

H18.3

Změny v rohovkových vrstvách
Mutationes membranae cornealis

H18.4

Degenerace rohovky
Degeneratio corneae

H18.5

Dědičné dystrofie rohovky
Dystrophia corneae congenita

H18.6

Keratokonus
Keratoconus

H18.7

Jiné deformace rohovky
Deformationes corneales alie

H18.8

Jiná určená onemocnění rohovky
Morbi corneae specificati, alii

H18.9

Nemoc rohovky NS
Morbus corneae, non specificatus

H19*

Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
Morbi sclerae et corneae in morbis alibi classificatis

H19.0*

Skleritida a episkleritida při nemocech zařazených jinde
Scleritis et episcleritis in morbis alibi classificatis

H19.1*

Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex (B00.5+)
Keratitis et keratoconjunctivitis herpetica

H19.2*

Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech
Keratitis et keratoconjunctivitis in morbis infectivis et parasitariis aliis, alibi classificatis

H19.3*

Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech zařazených jinde
Keratitis et keratoconjunctivitis in morbi aliis, alibi classificatis

H19.8*

Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
Morbi sclerae et corneae alii in morbis alibi classificatis

H20

Zánět duhovky a řasnatého tělesa – iridocyklitida
Iridocyclitis

H20.0

Akutní a subakutní iridocyklitida
Iridocyclitis acuta et subacuta

H20.1

Chronická iridocyklitida
Iridocyclitis chronica

H20.2

Fakolytická iridocyklitida
Iridocyclitis lentica

H20.8

Jiná iridocyklitida
Iridocyclitis alia

H20.9

Iridocyklitida NS
Iridocyclitis, non specificata

H21

Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
Morbi iridis et morbi corporis ciliaris alii

H21.0

Hyphaema
Hyphaema

H21.1

Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa
Morbi iridis et morbi corporis ciliaris vasculares alii

H21.2

Degenerace duhovky a řasnatého tělesa
Degeneratio iridis et degeneratio corporis ciliaris

H21.3

Cysta duhovky‚ řasnatého tělesa a přední komory
Cystis iridis, corporis ciliaris et camerae oculi anterioris

H21.4

Zornicové – pupilární membrány
Membranae pupillae

H21.5

Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa
Synechiae et rupturae iridis et corporis ciliaris aliae

H21.8

Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa
Morbi iridis et morbi corporis ciliaris specificati, alii

H21.9

Nemoci duhovky a řasnatého tělesa NS
Morbus iridis et morbus corporis ciliaris, non specificatus

H22*

Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
Morbi iridis et corporis ciliaris in morbis alibi classificatis

H22.0*

Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Iridocyclitis in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

H22.1*

Iridocyklitida při jiných nemocech zařazených jinde
Iridocyclitis in morbis aliis, alibi classificatis

H22.8*

Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
Morbi iridis et corporis ciliaris alii in morbis alibi classificatis

H25-H28

Onemocnění čočky

H30-H36

Nemoci cévnatky (chorioidey) a sítnice (retiny)

H40-H42

Glaukom

H43-H45

Nemoci sklivce a očního bulbu

H46-H48

Nemoci zrakového nervu a zrakových drah

H49-H52

Poruchy očních svalů‚ binokulárního pohybu‚ akomodace a refrakce

H53-H54

Poruchy vidění a slepota

H55-H59

Jiné nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.