MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

I00-I02

Akutní revmatická horečka

I05-I09

Chronické revmatické choroby srdeční

I05

Revmatická vada dvojcípé chlopně [valvulae mitralis]
Morbus valvulae mitralis rheumaticus

I05.0

Mitrální stenóza
Stenosis mitralis

I05.1

Revmatická mitrální insuficience
Insufficientia valvulae mitralis rheumatica

I05.2

Mitrální stenóza s insuficiencí
Stenosis et insufficientia valvulae mitralis

I05.8

Jiné nemoci dvojcípé chlopně
Morbi valvulae mitralis alii

I05.9

Nemoc dvojcípé chlopně NS
Morbus valvulae mitralis, non specificatus

I06

Revmatická vada aortální chlopně
Morbi valvulae aortae rheumatici

I06.0

Revmatická aortální stenóza
Stenosis aortae rheumatica

I06.1

Revmatická aortální insuficience
Insufficientia aortae rheumatica

I06.2

Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
Stenosis cum insufficientia aortae rheumatica

I06.8

Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
Morbi valvulae aortae rheumatici alii

I06.9

Revmatická nemoc aortální chlopně NS
Morbus valvulae aortae rheumaticus, non specificatus

I07

Revmatické nemoci trojcípé chlopně [valvulae tricuspidalis]
Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici

I07.0

Stenóza trojcípé chlopně
Stenosis valvulae tricuspidalis

I07.1

Insuficience trojcípé chlopně
Insufficientia valvulae tricuspidalis

I07.2

Stenóza s insuficiencí trojcípé chlopně
Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis

I07.8

Jiné nemoci trojcípé chlopně
Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici alii
144
Chronické revmatické choroby srdeční
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

I07.9

Nemoc trojcípé chlopně NS
Morbus valvulae tricuspidalis rheumaticus, non specificatus

I08

Mnohočetná onemocnění chlopní
Morbi valvularum cordis multiplices

I08.0

Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
Morbi valvularum cordis mitralium et aortae

I08.1

Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé
Morbi valvularum mitralium et tricuspidalium

I08.2

Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
Morbi valvularum aortae et tricuspidalium

I08.3

Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé‚ aortální a trojcípé
Morbi valvularum aortae, mitralium et tricuspidalium

I08.8

Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
Morbi valvularum multiplices alii

I08.9

Mnohočetné onemocnění chlopní NS
Morbus valvulae multiplex, non specificatus

I09

Jiné revmatické nemoci srdce
Morbi cordis rheumatici alii

I09.0

Revmatický zánět srdečního svalu (revmatická myokarditida)
Myocarditis rheumatica

I09.1

Revmatické nemoci endokardu‚ neurčené chlopně
Endocarditis rheumatica valvulae non specificatae

I09.2

Chronický revmatický zánět osrdečníku (chronická revmatická perikarditida)
Pericarditis rheumatica chronica

I09.8

Jiné určené revmatické nemoci srdce
Morbi cordis rheumatici specificati, alii

I09.9

Revmatická onemocnění srdce NS
Morbus cordis rheumaticus, non specificatus

I10-I15

Hypertenzní nemoci

I20-I25

Ischemické nemoci srdeční

I26-I28

Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu

I30-I52

Jiné formy srdečního onemocnění

I60-I69

Cévní nemoci mozku

I70-I79

Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic

I80-I89

Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde

I95-I99

Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.