Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

I00-I02

Akutní revmatická horečka

I05-I09

Chronické revmatické choroby srdeční

I10-I15

Hypertenzní nemoci

I20-I25

Ischemické nemoci srdeční

I26-I28

Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu

I30-I52

Jiné formy srdečního onemocnění

I60-I69

Cévní nemoci mozku

I70-I79

Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic

I80-I89

Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde

I80

Zánět žil – flebitida a tromboflebitida
Phlebitis et thrombophlebitis

I80.0

Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis

I80.1

Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
Phlebitis et thrombophlebitis venae femoralis

I80.2

Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév dolních končetin
Phlebitis et thrombophlebitis vasorum profundorum aliorum membrorum inferiorum

I80.3

Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, non specificata

I80.8

Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
Phlebitis et thrombophlebitis aliorum locorum

I80.9

Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
Phlebitis et thrombophlebitis loco non specificato

I81

Trombóza portální žíly
Thrombosis venae portae

I82

Jiná žilní embolie a trombóza
Embolia et thrombosis venarum alia

I82.0

Buddův–Chiariho syndrom
Syndroma Budd-Chiari

I82.1

Thrombophlebitis migrans
Thrombophlebitis migrans

I82.2

Embolie a trombóza duté žíly – venae cavae
Embolia et thrombosis venae cavae

I82.3

Embolie a trombóza renální – ledvinné – žíly
Embolia et thrombosis venae renalis

I82.8

Embolie a trombóza jiných určených žil
Embolia et thrombosis venarum aliarum specificatarum

I82.9

Embolie a trombóza neurčené žíly
Embolia et thrombosis venae non specificatae

I83

Žilní městky [varices] dolních končetin
Varices venarum extremitatum inferiorum

I83.0

Žilní městky dolních končetin s vředem
Varices extremitatis inferioris cum ulcere

I83.1

Žilní městky dolních končetin se zánětem
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione

I83.2

Žilní městky dolních končetin s vředem i zánětem
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione et ulcere

I83.9

Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione

I85

Městky jícnu – ezofageální varixy
Varices oesophagi

I85.0

Varixy jícnu s krvácením
Varices oesophagi cum haemorrhagia

I85.9

Varixy jícnu bez krvácení
Varices oesophagi sine haemorragia

I86

Žilní městky [varices] jiných lokalizací
Varices locorum aliorum

I86.0

Podjazykové varixy
Varices sublinguales
164
Jiné nemoci oběhové soustavy
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

I86.1

Varixy šourku
Varices scroti

I86.2

Pánevní varixy
Varices pelvis

I86.3

Varixy vulvy
Varices vulvae

I86.4

Žaludeční varixy
Varices gastricae

I86.8

Žilní městky jiných určených lokalizací
Varices locorum specificatorum, aliorum

I87

Jiná onemocnění žil
Morbi venarum alii

I87.0

Posttrombotický syndrom
Syndroma postthromboticum

I87.1

Komprese (stlačení) žíly
Compressio venae

I87.2

Venózní insuficience (chronická)(periferní)
Insufficientia venosa (chronica)(peripherica)

I87.8

Jiná určená onemocnění žil
Morbi venarum specificati, alii

I87.9

Onemocnění žíly NS
Morbus venae, non specificatus

I88

Nespecifická lymfadenitida
Lymphadenitis non specificata

I88.0

Nespecifická mezenterická lymfadenitida
Lymphadenitis mesenterica non specificata

I88.1

Chronická lymfadenitida‚ mimo mezenterickou
Lymphadenitis chronica non mesenterica

I88.8

Jiná nespecifická lymfadenitida
Lymphadenitis non specificata, alia

I88.9

Nespecifická lymfadenitida NS
Lymphadenitis, non specificata

I89

Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi, alii

I89.0

Lymfedém nezařazený jinde
Lymphoedema, non alibi classificatum

I89.1

Zánět mízních cév (lymfangitida)
Lymphangitis

I89.8

Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi alii, specificati

I89.9

Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin NS
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi, non specificati

I95-I99

Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.