Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

J00-J06

Akutní infekce horních dýchacích cest

J09-J18

Chřipka a zánět plic (pneumonie)

J20-J22

Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí

J30-J39

Jiné nemoci horních dýchacích cest

J40-J47

Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí

J60-J70

Nemoci plic způsobené zevními činiteli

J60

Pneumokonióza uhlokopů
Pneumoconiosis

J61

Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny
Pneumoconiosis propter asbestum et fibras minerales alias

J62

Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík
Pneumoconiosis silicotica

J62.0

Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
Pneumoconiosis pulverogenes

J62.8

Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
Pneumoconiosis silicotica alia

J63

Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy
Pneumoconiosis propter pulverem inorganicum

J63.0

Aluminóza (plic)
Aluminiosis pulmonum

J63.1

Bauxitová fibróza (plic)
Fibrosis pulmonum boxitogenes

J63.2

Berylióza
Berylliosis
178
Pneumokoniózy
Age
15 léta24+ léta
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

J63.3

Grafitová fibróza (plic)
Fibrosis pulmonum graphitogenes

J63.4

Sideróza
Siderosis

J63.5

Stanóza
Stannosis

J63.8

Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
Pneumoconiosis propter pulverem inorganicum alium specificatum

J64

Neurčená pneumokonióza
Pneumoconiosis, non specificata

J65

Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
Pneumoconiosis cum tuberculosi

J66

Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy
Morbus tractuum respiratoriorum propter pulverem organicum specificatum

J66.0

Bysinóza
Byssinosis

J66.1

Onemocnění zpracovatelů lnu
Morbus fabricatoris lini

J66.2

Kanabinóza
Cannabinosis

J66.8

Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy
Morbus tractuum respiratoriorum propter pulverem organicum alium specificatum

J67

Hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickými prachy
Pneumonitis hypersensitiva propter pulvarem organicum

J67.0

Farmářské plíce
Pulmones agricultoris

J67.1

Bagasóza
Bagassosis

J67.2

Plíce chovatelů ptáků
Pulmones amatoris avium

J67.3

Suberóza
Suberosis

J67.4

Sladovnické plíce
Pulmones braseum producentis

J67.5

Plíce pracovníků s houbami
Pulmones operarii fungis

J67.6

Plíce loupačů javorové kůry
Pulmones radentis Cryptostromatis corticalis

J67.7

Plíce pracovníků úpraven vzduchu‚ zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení
Alveolitis ventilationalis

J67.8

Hypersenzitivní pneumonitida způsobená jinými organickými prachy
Pneumonitis hypersensitiva propter pulvares organicos alios

J67.9

Hypersenzitivní pneumonitida způsobená neurčeným organickým prachem
Alveolitis allergica hypersensitiva, non specificata

J68

Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií‚ plynů‚ dýmů a par
Condiciones respiratoriae propter inhalationem chemicalium, gasorum, fumorum et vaporum

J68.0

Bronchitida a pneumonitida způsobená chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
Bronchitis et pneumonitis chemicalis, gasogenes, fumogenes et vaporogenes

J68.1

Edém plic způsobený chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
Oedema pulmonis chemicale, gasogenes, fumogenes et vaporogenes

J68.2

Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami‚ nezařazenýjinde
Inflammatio tractus respiratorii superioris chemicalis, gasogenes, fumogenes et vaporogenes non alibi classificatus

J68.3

Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny‚ dýmya parami
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes acuti et subacuti aliae

J68.4

Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny dýmy a parami
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes chronicae

J68.8

Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny dýmy a parami
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes, aliae

J68.9

Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes, non specificatae

J69

Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami
Pneumonia propter corpora dura et liquores

J69.0

Pneumonie způsobená potravou a zvratky
Pneumonia alimentaria et vomitegenes

J69.1

Pneumonie způsobená oleji a esencemi
Pneumonia oleogenes et essentiogenes

J69.8

Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
Pneumonia propter materias solidas et liquores alios

J70

Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli
Condiciones respiratoriae per agentes externos alios

J70.0

Akutní plicní projevy způsobené zářením
Manifestationes pulmonales radiationales acutae

J70.1

Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
Manifestationes pulmonales radiationales chronicae et aliae

J70.2

Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosae acuti

J70.3

Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosae chronici

J70.4

Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy NS
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosi, non specificati

J70.8

Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli
Condiciones pulmonum per alios agentes externos specificatis

J70.9

Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
Condiciones pulmonum per agentes externos non specificates

J80-J84

Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium

J85-J86

Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí

J90-J94

Jiné nemoci pohrudnice

J95-J99

Jiné nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.