Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

L00-L08

Infekce kůže a podkožního vaziva

L10-L14

Puchýřnatá (bulózní) onemocnění

L20-L30

Dermatitida a ekzém

L40-L45

Papuloskvamózní onemocnění

L50-L54

Kopřivka a erytém

L55-L59

Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením

L60-L75

Nemoci kožních adnex

L60

Onemocnění nehtů
Disordines unguium

L60.0

Zarůstající nehet
Unguis incarnatus

L60.1

Onycholysis
Onycholysis

L60.2

Onychogryposis
Onychogryphosis

L60.3

Dystrofie nehtu
Onychodystrophia

L60.4

Beauovy linie
Lineae Beau

L60.5

Syndrom žlutých nehtů
Syndroma unguis flavi

L60.8

Jiná onemocnění nehtů
Disordines unguium, alii

L60.9

Onemocnění nehtu NS
Disordo unguium non specificatus

L62*

Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde
Disordines unguium in morbis alibi classificatis

L62.0*

Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)
Onychophyma in pachydermoperiosteosi

L62.8*

Onemocnění nehtů při jiných nemocech zařazených jinde
Disordines unguium in morbis aliis alibi classificatis

L63

Plešatost (alopecie) ložisková [alopecia areata]
Alopecia areata

L63.0

Alopecia totalis (hlavy)
Alopecia totalis (capitis)

L63.1

Alopecia universalis
Alopecia universalis

L63.2

Ofiáza [ophiasis]
Ophiasis

L63.8

Jiná ložisková alopecie
Alopecia areata, alia

L63.9

Ložisková alopecie NS
Alopecia areata, non specificata

L64

Androgenní alopecie
Alopecia androgenes

L64.0

Androgenní alopecie způsobená léčivy
Alopecia androgenes medicamentosa

L64.8

Jiná androgenní alopecie
Alopecia androgenes alia

L64.9

Androgenní alopecie NS
Alopecia androgenes, non specificata

L65

Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
Alopecia alia non cicatricosa

L65.0

Telogenní efluvium
Effluvium telogenes

L65.1

Anagenní efluvium
Effluvium anagenes

L65.2

Alopecia mucinosa
Alopecia mucinosa

L65.8

Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
Alopecia alia non cicatricosa, specificata

L65.9

Nejizevnatá ztráta vlasů NS
Alopecia non cicatricosa, non specificata

L66

Jizevnatá ztráta vlasů (jizevnatá alopecie)
Alopecia cicatricosa

L66.0

Pseudopelade
Pseudopelada

L66.1

Lichen planopilaris
Lichen planopilaris

L66.2

Folliculitis decalvans
Folliculitis decalvans

L66.3

Perifolliculitis capitis abscedens
Perifolliculitis capitis abscedens

L66.4

Folliculitis ulerythematosa reticulata
Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8

Jiná jizevnatá alopecie
Alopecia cicatricosa, alia

L66.9

Jizevnatá alopecie NS
Alopecia cicatricosa, non specificata

L67

Abnormality barvy a střední části vlasů
Abnormitates coloris et scapi pilorum

L67.0

Trichorrhexis nodosa
Trichorrhexis nodosa

L67.1

Změny v barvě vlasů
Variationes coloris pilorum

L67.8

Jiné abnormality barvy a střední části vlasů
Abnormitates coloris et scapi pilorum, aliae

L67.9

Abnormalita barvy a střední části vlasů NS
Abnormitates coloris et scapi pilorum, non specificati

L68

Hypertrichóza
Hypertrichosis

L68.0

Hirzutismus – nadměrné ochlupení
Hirsutism

L68.1

Získaná lanuginózní hypertrichóza
Hypertrichosis lanuginosa acquisita

L68.2

Lokalizovaná hypertrichóza
Hypertrichosis localisata

L68.3

Polytrichie
Polytrichia

L68.8

Jiná hypertrichóza
Hypertrichosis alia

L68.9

Hypertrichóza NS
Hypertrichosis, non specificata

L70

Trudovina – akné [acne]
Acnae

L70.0

Acne vulgaris
Acnae vulgares

L70.1

Acne conglobata
Acnae conglobatae

L70.2

Acne varioliformis
Acnae varioliformes

L70.3

Acne tropics
Acnae tropicae

L70.4

Dětská akné
Acnae infantiles

L70.5

Acne excoriée
Acnae excoriatae iuveniles

L70.8

Jiná akné
Acnae, aliae

L70.9

Akné NS
Acnae, non specificatae

L71

Růžovka [rosacea]
Rosacea

L71.0

Periorální dermatitida
Dermatitis perioralis

L71.1

Rhinophyma
Rhinophyma

L71.8

Jiná rosacea
Rosacea alia

L71.9

Rosacea NS
Rosacea, non specificata

L72

Folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
Cystes folliculares cutis et subcutis

L72.0

Epidermální cysta
Cystis epidermalis

L72.1

Tricholemální cysta
Cystis trichilemmalis

L72.2

Steatocystoma multiplex
Steatocystoma multiplex

L72.8

Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
Cystes folliculares cutis et subcutis, aliae

L72.9

Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně NS
Cystes folliculares cutis et subcutis, non specificatae

L73

Jiná folikulární onemocnění
Disordines folliculares alii

L73.0

Akné keloidní
Acnee keloides

L73.1

Pseudofolliculitis barbae
Pseudofolliculitis barbae

L73.2

Hidradenitis suppurativa
Hidradenitis suppurativa

L73.8

Jiná určená folikulární onemocnění
Disordines folliculares alii, specificati

L73.9

Folikulární onemocnění NS
Disordo folliculares, non specificatus

L74

Onemocnění ekkrinních potních žláz
Disordines sudoris eccrinae

L74.0

Miliaria rubra
Miliaria rubra

L74.1

Miliaria crystallina
Miliaria crystallina

L74.2

Miliaria profunda
Miliaria profunda

L74.3

Miliaria NS
Miliaria, non specificata

L74.4

Anhidrosis
Anhidrosis

L74.8

Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz
Disordines sudoris eccrinae alii

L74.9

Onemocnění ekkrinních potních žláz NS
Disordo sudoris eccrinae, non specificatus

L75

Onemocnění apokrinních potních žláz
Disordines sudoris apoccrinae

L75.0

Bromhidrosis
Bromhidrosis

L75.1

Chromhidrosis
Chromhidrosis

L75.2

Apokrinní miliaria
Miliaria apocrinis

L75.8

Jiná onemocnění apokrinních potních žláz
Disordines sudoris apoccrinae alii

L75.9

Onemocnění apokrinních potních žláz NS
Disordo sudoris apoccrinae, non specificatus

L80-L99

Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.