MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

Q00-Q07

Vrozené vady nervové soustavy

Q10-Q18

Vrozené vady oka‚ ucha‚ obličeje a krku

Q20-Q28

Vrozené vady oběhové soustavy

Q30-Q34

Vrozené vady dýchací soustavy

Q35-Q37

Rozštěp rtu a rozštěp patra

Q38-Q45

Jiné vrozené vady trávicí soustavy

Q50-Q56

Vrozené vady pohlavních orgánů

Q60-Q64

Vrozené vady močové soustavy

Q65-Q79

Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy

Q80-Q89

Jiné vrozené vady

Q80

Vrozená ichtyóza
Ichthyosis congenita

Q80.0

Obecná ichtyóza
Ichthyosis vulgaris

Q80.1

Ichtyóza vázaná na X chromozom
Ichthyosis X-connexa

Q80.2

Lamelární ichtyóza
Ichthyosis lamellosa

Q80.3

Vrozená erytrodermie bulózně ichtyoziformní
Erythoderma ichthyosiforme bullosum congenitum

Q80.4

Plod harlekýn
Fetus ridiculus

Q80.8

Jiná vrozená ichtyóza
Ichthyosis congenita alia

Q80.9

Vrozená ichtyóza NS
Ichthyosis congenita, non specificata

Q81

Epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa

Q81.0

Prostá bulózní epidermolýza
Epidermolysis bullosa simplex

Q81.1

Letální epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa letalis

Q81.2

Epidermolysis bullosa dystrophica
Epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8

Jiná epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa alia

Q81.9

Epidermolysis bullosa NS
Epidermolysis bullosa, non specificata

Q82

Jiné vrozené vady kůže
Malformationes cutis congenitae aliae

Q82.0

Dědičný lymfedém
Lymphoedema hereditarium

Q82.1

Xeroderma pigmentosum
Xeroderma pigmentosum

Q82.2

Mastocytóza
Mastocytosis

Q82.3

Incontinentia pigmenti
Incontinentia pigmenti

Q82.4

Ektodermová dysplázie (anhydrotická)
Dysplasia ectodematica (anhydrica)

Q82.5

Vrozený nenádorový névus
Naevus non malignus congenitus

Q82.8

Jiné určené vrozené vady kůže
Malformationes cutis congenitae aliae, specificatae

Q82.9

Vrozená vada kůže NS
Malformatio cutis congenita, non specificata

Q83

Vrozené vady prsu
Malformationes mammae congenitae

Q83.0

Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky
Aplasia mammae et papillae mammillae congenita

Q83.1

Přídatný prs
Mamma accessoria

Q83.2

Chybění bradavky
Aplasia mamillae

Q83.3

Přídatná bradavka
Mamilla accessoria

Q83.8

Jiné vrozené vady prsu
Malformationes mammae congenitae aliae

Q83.9

Vrozená vada prsu NS
Malformatio mammae congenita, non specificata

Q84

Jiné vrozené vady kožního krytu
Malformationes integumenti congenitae aliae

Q84.0

Vrozená alopecie
Alopecia congenita

Q84.1

Vrozené morfologické poruchy vlasů nezařazené jinde
Dysmorphologiae capilli, non alibi classificatae

Q84.2

Jiné vrozené vady vlasů
Malformationes pilorum congenitae aliae

Q84.3

Anonychie
Anonychia

Q84.4

Vrozená leukonychie
Leukonychia congenita

Q84.5

Zvětšené a hypertrofické nehty
Unguis auctus et hypertrophicus

Q84.6

Jiné vrozené vady nehtů
Malformationes unguium congenitae aliae

Q84.8

Jiné určené vrozené vady kožního krytu
Malformationes integumenti congenitae aliae, specificatae

Q84.9

Vrozené vady kožního krytu NS
Malformatio integumenti congenita, non specificata

Q85

Fakomatózy nezařazené jinde
Phakomatoses, non alibi classificatae

Q85.0

Neurofibromatóza (nezhoubná)
Neurofibromatosis (non maligna)

Q85.1

Tuberózní skleróza
Sclerosis tuberosa

Q85.8

Jiné fakomatózy nezařazené jinde
Phakomatoses aliae, non alibi classificatae

Q85.9

Fakomatóza NS
Phakomatosis, non specificata

Q86

Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinaminezařazené jinde
Syndromata malformationum congenitarum causis exogenibus notis excitatarum, non alibi classificata

Q86.0

Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
Syndroma fetus matris alcoholicae

Q86.1

Hydantoinový syndrom plodu
Syndroma fetus hyndantoino laesi

Q86.2

Dysmorfismus způsobený Warfarinem
Dysmorphosis warfarini

Q86.8

Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými vnějšími příčinami
Syndromata malformationum congenitarum causis exogenibus notis excitatarum alia

Q87

Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů
Syndromata malformationum systematum multiplicium congenitarum alia, specificata

Q87.0

Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje
Syndromata malformationum congenitarum praesertim faciei

Q87.1

Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
Syndromata malformationum congenitarum, cum praesertim nanosimae

Q87.2

Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
Syndromata malformationum congenitarum praesertim extremitatum

Q87.3

Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
Syndromata malformationum incermenti enormis praecocis congenitarum

Q87.4

Marfanův syndrom
Syndroma Marfan

Q87.5

Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
Syndromata malformationum congenitarum alia, cum mutationibus sceleti aliis

Q87.8

Jiné určené vrozené malformační syndromy nezařazené jinde
Syndromata malformationum congenitarum alia specificata, non alibi classificata

Q89

Jiné vrozené vady nezařazené jinde
Malformationes congenitae aliae, non alibi classificatae

Q89.0

Vrozené vady sleziny
Malformationes lienis congenitae

Q89.1

Vrozené vady nadledviny
Malformationes glandulae suprarenalis congenitae

Q89.2

Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí
Malformatines glandularum endocrinarum aliarum congenitae

Q89.3

Obrácená poloha útrob [situs inversus]
Situs inversus

Q89.4

Spojená (srostlá) dvojčata
Gemelli conjuncti

Q89.7

Mnohočetné vrozené vady nezařazené jinde
Malformationes multiplices congenitae, non alibi classificatae

Q89.8

Jiné určené vrozené vady
Malformationes congenitae aliae, specificatae

Q89.9

Vrozená vada NS
Malformatio congenita, non specificata

Q90-Q99

Abnormality chromozomů nezařazené jinde

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.