MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

Z00-Z13

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření

Z20-Z29

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem

Z20

Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice

Z20.0

Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice

Z20.1

Kontakt s tuberkulózou a expozice

Z20.2

Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice

Z20.3

Kontakt se vzteklinou a expozice

Z20.4

Kontakt se zarděnkami a expozice

Z20.5

Kontakt s virovou hepatitidou a expozice

Z20.6

Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice

Z20.7

Kontakt se zavšivením‚ akariázou a jinými napadeními a expozice

Z20.8

Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice

Z20.9

Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice

Z21

Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]

Z22

Přenašeč (nosič) infekční nemoci

Z22.0

Přenašeč (nosič) tyfu

Z22.1

Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí

Z22.2

Přenašeč (nosič) záškrtu

Z22.3

Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí

Z22.4

Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu

Z22.6

Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1]

Z22.8

Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí

Z22.9

Přenašeč (nosič) infekční nemoci NS

Z23

Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem

Z23.0

Potřeba imunizace proti choleře‚ samostatně

Z23.1

Potřeba imunizace proti tyfu – paratyfu [TAB]‚ samostatně

Z23.2

Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG]

Z23.3

Potřeba imunizace proti moru

Z23.4

Potřeba imunizace proti tularemii

Z23.5

Potřeba imunizace proti tetanu‚ samostatně

Z23.6

Potřeba imunizace proti záškrtu‚ samostatně

Z23.7

Potřeba imunizace proti dávivému kašli‚ samostatně

Z23.8

Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým bakteriálním nemocem

Z24

Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem

Z24.0

Potřeba imunizace proti akutní dětské obrně (poliomyelitidě)

Z24.1

Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenášenému členovci

Z24.2

Potřeba imunizace proti vzteklině

Z24.3

Potřeba imunizace proti žluté zimnici

Z24.4

Potřeba imunizace proti spalničkám‚ samostatně

Z24.5

Potřeba imunizace proti zarděnkám‚ samostatně

Z24.6

Potřeba imunizace proti virové hepatitidě

Z25

Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem

Z25.0

Potřeba imunizace proti příušnicím‚ samostatně

Z25.1

Potřeba imunizace proti chřipce

Z25.8

Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem

Z26

Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem

Z26.0

Potřeba imunizace proti leishmanióze

Z26.8

Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem

Z26.9

Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci

Z27

Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí

Z27.0

Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera + TAB]

Z27.1

Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli‚ v kombinaci [DTP]

Z27.2

Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli s tyfem – paratyfem [DTP+ TAB]

Z27.3

Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli s poliomyelitidou [DTP+ polio]

Z27.4

Potřeba imunizace proti spalničkám – příušnicím – zarděnkám [MMR]

Z27.8

Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí

Z27.9

Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí

Z28

Imunizace neprovedená

Z28.0

Imunizace neprovedená pro kontraindikaci

Z28.1

Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry a skupinového nátlaku

Z28.2

Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů

Z28.8

Imunizace neprovedená pro jiné důvody

Z28.9

Imunizace neprovedená pro neurčený důvod

Z29

Potřeba jiných profylaktických opatření

Z29.0

Izolace

Z29.1

Profylaktická imunoterapie

Z29.2

Jiná profylaktická chemoterapie

Z29.8

Jiná určená profylaktická opatření

Z29.9

Profylaktické opatření NS

Z30-Z39

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí

Z40-Z54

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotnípéče

Z55-Z65

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálnímokolnostem

Z70-Z76

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností

Z80-Z99

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některýmpodmínkám‚ ovlivňujícím zdravotní stav

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.